Knud Clemmensen, Enhedslisten, bestyrelsesmedlem i SEF.

Hun talte hårdt imod borgmester Curt Sørensens forsøg på i –indtil nu – al hemmelighed at gøde jorden for et salg af Sydfyns Elforsyning (SEF) til Danmarks 6. største energiselskab, Energi Fyn i Odense. Til Svendborgs NetAvis, der i går afslørede planen (læs her), sagde formanden for bestyrelsen i SEF, Guri Krøis, at hun var direkte imod dét, som hendes socialdemokratiske partikammerat, Curt Sørensen, havde gang i.

I dag skærper hun tonen. I TV 2 Fyn. ”Det er udemokratisk, og jeg tager stærkt afstand fra at “vores” borgmester bag vores ryg arbejder for en fjendtlig overtagelse af en lokal virksomhed”, siger hun og tilføjer:

”Der er valgt et repræsentantskab og en bestyrelse, og at vi bliver modarbejdet af borgmesteren, er rystende. En samlet bestyrelse tager afstand fra disse metoder”.

Bestyrelsen består af to socialdemokrater, to Venstre-folk, en konservativ, en fra Enhedslisten samt tre medarbejderrepræsentanter. Bestyrelsen holdt krisemøde lørdag eftermiddag.

6-800 MILLIONER KRONER

Flere andre medlemmer af SEF’s øverste myndighed, repræsentantskabet, tager i dag skarpt afstand fra et salg til Energi Fyn, et salg, som kommunen mener kan indbringe mellem 600 og 800 millioner kroner, som det så er planen at putte i en almennyttig fond, der skal booste Svendborg med en række anlægsinvesteringer.

Kommunen kan ikke sælge SEF. Det kan kun besluttes af repræsentantskabet, som består af 45 medlemmer, som er udpeget af partierne i byrådet. Repræsentantskabet kendte intet til planerne for netavisens afsløring i går. Og først onsdag i sidste uge blev bestyrelsesformand Guri Krøis (socialdemokrat) orienteret af borgmester Curt Sørensen (socialdemokrat). Officielt hed det sig, at han i januar havde fået en henvendelse fra Energi Fyn, som er interesseret i at købe SEF, det mere end 100 år gamle selskab, som i dag har knap 100 medarbejdere.

REP-MEDLEMMER SIGER NEJ

Efter netavisens afsløring har flere medlemmer af repræsentantskabet protesteret voldsomt mod Curt Sørensens salgs-planer. På Facebook har Mads Fredeløkke, som er et af Dansk Folkepartis medlemmer af det 45 personer store repræsentantskab, protesteret voldsomt mod et eventuelt salg. Det samme har et af de socialdemokratiske medlemmer, Gitte Eisenreich. Og det socialdemokratiske bestyrelsesmedlem, Torben Jensen, som er formand for Socialdemokratiets Svendborg Partiforening, har på netavisens debat skrevet, at han er sikker på, repræsentantskabet vil bevare SEF som sydfynsk.

ENHEDSLISTEN SIGER NEJ

Et af Enhedslistens medlemmer af repræsentantskabet, Knud Clemmensen, som også er medlem af den ni mand store bestyrelse, har udsendt følgende pressemeddelelse under overskriften ”Borgmester vil ribbe el-forbrugerne på Fyn”:

”Knud Clemmensen , Enhedslistens repræsentant i Sydfyns Elforsyning og bestyrelsesmedlem, er rystet over borgmesterens planer om at sælge Sydfyns el-forsyning:

Når borgmester Curt Sørensen forstiller sig 600-800 mio. kr. til en almennyttig fond, så er det jo ikke penge der kommer ud af den blå luft. Det bliver el-forbrugerne på hele Fyn og ikke mindst Sydfyn, som kommer til at betale. Der vil inden for en kort årrække komme stigende el-priser. Det betyder, at el-forbruger skal betale for Curt Sørensens store planer, hver gang de tænder for kontakten, det er fuldstændig urimeligt.

Enhedslisten mener, at værdierne i el-sektoren skal komme forbrugerne til gode og sikre investeringer i blandt andet et vedligeholdt el-net og vedvarende energi.

Det er også et kæmpe problem, at et salg bringer lokale arbejdspladser i fare. Der er omkring 90 arbejdspladser i Sydfyns Elforsyning, og dem risikerer Sydfyn at miste, hvis man sælger til Energi Fyn. Jeg synes ikke, borgmesteren varetager Sydfyns interesser, men forsøger alene en genvej til at kunne komme med gyldne løfter, der kan sikre ham et godt valg om halvandet år, slutter Knud Clemmensen.”

RADIKALE SIGER NEJ

Et af de radikale medlemmer af SEF’s repræsentantskab, Peter Rasmussen, har udsendt følgende pressemeddelelse:

”Ved at beholde Sydfyns Elforsyning (SEF) på sydfynske hænder, bevares en stor veldrevet virksomhed med 90 ansatte i Svendborg kommune. Hvis SEF sælges for 800 mill. Kr., skal elkunderne betale mere for strømmen de næste mange år og beskattes den vej, for at kommunekassen kan afholde nye store udgifter.

Det er som at tisse i bukserne for at holde varmen. Først luner det, og siden bliver det koldt.

Hvis Energi Fyn køber SEF, flytter endnu en virksomhed væk fra Svendborg. Set fra Odense er Svendborg kommune et udkantsområde, som ikke vil blive prioriteret med udbygning af el- og fibernet fremover.

SEF er veldrevet virksomhed med billigere ydelser end Energi Fyn, som i forvejen er tynget af store opkøb af elværkerne i Odense og Nyborg. Det behøver Sydfyn ikke at betale til.

SEF har ændret sig gennem de sidste årtier først og fremmest med udbygning af fibernettet,, som styrker områdets datanet enormt først og fremmest til gavn for erhvervslivet. Tænk, hvis vi skulle nøjes med langsomme trådløse dataforbindelser her i udkanten. Også på miljøområdet ændrer SEF sig med sit nye byggeri, som er energibesparende i højeste klasse.

Selv om Curt borgmester er fristet af de mange rare penge, han vil få fingrene i ved salg af SEF, vil repræsentantskabet med stor sandsynlig stemme nej til salget.”

K OG DF: VI LAVER IKKE BESTILLINGSARBEJDE FOR S

To andre medlemmer af repræsentantskabet, den konservative Peder Skou og Dansk Folkepartis Erik Risager, som for nogle måneder stod bag starten på en offentlig kritik af SEF, bl.a. i Fyns Amts Avis, er blevet voldsomt pikeret over netavisens artikel i går, hvor planen om at sælge SEF blev afsløret. De skriver i en henvendelse til netavisen – og vi lader deres skriv stå ukommenteret:

”Jeg skriver til dig på vegne af Erik Risager og mig selv. I din Netavis for i morgen skriver du:

’I månedsvis har centrale folk i kommunen inspireret til kritik af SEF, kritik, som har fundet vej til meget kritiske artikler i det lokale dagblad, Fyns Amts Avis – om SEFs underskud, om dets såkaldt amatøragtige ledelse og flere andre ting. Alt sammen noget, erfarer netavisen, som skulle kaste et dårligt lys på SEF og berede grunden for et salg til Energi Fyn.’

Dette har intet hold i virkeligheden og enten gætter du, at det er sådan at det forholder sig eller også er det Guris version af virkeligheden. Erik Risager og jeg har handlet helt på eget initiativ og vores kritik går betydeligt længere tilbage end til januar i år idet vi allerede på repræsentantskabsmødet i april sidste år var stærkt kritiske overfor selskabets drift. I øvrigt bedes du også bemærke, at Erik Risager repræsenterer Dansk Folkeparti og jeg repræsenterer Konservative, så man skal vist hedde Guri Krøis og Anders Banke for at mene at vi udfører bestillingsarbejder for Socialdemokratiet og Venstre. Vi synes også at det havde været passende at du havde henvendt dig til os inden vi skulle hænges ud på den måde. I øvrigt fortæller Anders Banke til SEFs personale, at vi er ude efter SEF fordi jeg har tabt en retssag mod SEF. Dette er imidlertid ikke korret. Jeg har aldrig tabt en retssag mod SEF. Men i en sag om energirådgivning der gik helt skævt har jeg da oplevet Anders Banke som voldsomt magt-arrogant.

På baggrund af ovenstående skal vi derfor bede om, at du straks får opdateret din netavis angående dette. Ellers skriver du mod bedre vidende. I øvrigt kan vi anbefale at du nærlæser SEFs årsrapporter for 2006 til 2010 (2011 foreligger ikke endnu). Deri vil du kunne se at selskabet har kørt med konstante underskud fra og med 2007, altså året inden den økonomiske krise. Så det er ikke krisen der er skyld i hvor elendigt det går hos SEF. Og i øvrigt kører Energi Fyn igen med overskud, fordi man i dette selskab har evnet at foretage de nødvendige justeringer under og efter krisen. Årsagen til krisen hos SEF skal måske snarere søges hos Anders Banke, der blev ansat som direktør i 2006. Hvorfor han er blevet ansat er et åbent spørgsmål, vi har ikke kunnet finde nogen der har kunnet forklare det. Han er stærkstrømsingenør af uddannelse og har tilsyneladende overhovedet ingen økonomisk uddannelse og heller ikke indsigt. Vi mener at det bl. a. er derfor at det går rent ad helvede til hos SEF. Lige så lidt som han har gjort for at rette op på SEFs gentagne underskud, lige så målrettet er han gået efter at få bygget et nyt hovedkvarter for SEF, et hovedkvarter hvis berettigelse der mange gange er stillet spørgsmålstegn ved, bl. a. set i lyset af de senere års underskud og det faktum, at SEFs antal ansatte i 2009 og 10 er faldet med 20%. Vi tror at han gerne vil have et slot at gå rundt i og at han mener at hans betydning er større hvis han sidder for bordenden i sådan et stort og flot (og dyrt) hus.

Det er også sjovt at læse at Guri nu pludselig mener at hun er forbrugernes repræsentant. Da vi i januar første gang stillede spørgmål til hende fortalte hun hele tre gange i læserbreve i FAA at SEF er et privat selskab og hvad der foregår der, det rager ikke offentligheden.”