Svendborgs ydelser ligger i bunden

Der blev trykket på bremsen under Lars Erik Hornemann (t.v.), der trykkes endnu hårdere under Curt Sørensen (t.h.).

Svendborg Kommune overgår sig selv og de fleste andre kommuner. Hidtil har det dramatisk heddet, at Svendborg har halveret antallet af nye førtidspensioner. Nye tal viser, at Svendborg har skåret endnu mere i antallet af mennesker, der får tildelt førtidspension.

Helt i overensstemmelse med VK-regeringens politik har Svendborg Kommune som officielt mål at skære ned i tildelingen af såkaldt varige sociale ydelser – som f.eks. fleksjob og førtidspension. Svendborg Kommunes udgifter til førtidspension har tidligere ligget over landsgennemsnittet. Af rent økonomiske grunde begyndte kommunen under Lars Erik Hornemanns tidligere Venstre-ledelse at nedbringe antallet af nye førtidspensioner. Og for syge borgere med håb om en førtidspension er det blevet endnu vanskeligere efter magtskiftet 1. januar 2010, hvor de røde med Socialdemokraterne i spidsen overtog magten i kommunen og placerede Curt Sørensen i borgmesterstolen.

I de første 10 måneder i 2009 blev der i gennemsnit tilkendt 22 førtidspensioner om måneden. Derefter røg det ned på cirka 10 nye førtidspensioner om måneden.

Nye tal fra beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) viser, at skruen er strammet yderligere i Svendborg Kommune i 2010. I et svar i Folketinget om førtidspensioner giver Inger Støjberg ikke konkrete tal – men hendes opgørelse viser ikke desto mindre, at der i første halvdel af 2010 procentvis var tale om totredjedele færre nye førtidspensioner  i forhold til året før. Og de viser, at Svendborg Kommune har været i særklasse god til at skære ned på antallet af nye førtidspensioner.

Det er det socialdemokratiske folketingsmedlem Mette Frederiksen, der har fået tallene frem i lyset. Mette Frederiksen har bedt beskæftigelsesministeren ”oplyse, hvor mange tilkendelser af førtidspension der skete i 2009 og 1. halvår 2010 i procent af arbejdsstyrken, opgjort på landsplan og på kommuneniveau.”

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg oplyser, at Svendborg Kommune i 2009 gav førtidspension til et antal mennesker, som svarer til 0,6 procent af arbejdsstyrken. I første halvår af 2010 var tallet bragt ned til 0,2 procent af arbejdsstyrken. Kun få andre af landets kommuner har skåret så meget ned på tildeling af førtidspension. Gennemsnitligt blev der i 2009 på landsplan tilkendt førtidspension til folk svarende til 0,3 procent af arbejdsstyrken. Tallet var det samme i første halvår af 2010.

På Fyn er har Svendborg Kommune absolut klassens duks når det gælder opfyldelsen af VK-regeringens mål om at få begrænset syge borgeres mulighed for at få førtidspension. I flere fynske kommuner steg tallet fra 2009 til 2010.

Her er tallene for de fynske kommuner tildeling af førtidspension som procent af arbejdsstyrken:

Svendborg Kommune: Fra 0,6 procent i 2009 til 0,2 procent i første halvdel af 2010.

Faaborg-Midtfyn Kommune: Fra 0,3 procent i 2009 til 0,7 procent i første halvdelen af 2010.

Assens Kommune: Fra 0,2 procent i 2009 til 0,4 procent i første halvdel af 2010.

Nordfyns Kommune: Fra 0,4 procent i 2009 til 0,4 procent i første halvdel af 2010.

Nyborg Kommune: Fra 0,8 procent i 2009 til 0,4 procent i første halvdel af 2010.

Middelfart Kommune: Fra 0,3 procent i 2009 til 0,4 procent i første halvdel af 2010.

Odense Kommune: Fra 0,5 procent i 2009 til 0,4 procent i første halvdel af 2010.

Kerteminde Kommune: Fra 0,4 procent i 2009 til 0,3 procent i første halvdel af 2010.

Langeland Kommune: Fra 0,6 procent i 2009 til 0,3 procent i første halvdel af 2010.

Ærø Kommune: Fra 0,0 procent i 2009 til 0,0 procent i første halvdel af 2010.

Den almindelige opfattelse, af at mange sociale udgifter er meget større i Svendborg end andre steder, holder  ikke rigtig på et andet område – sygedagpenge. En opgørelse fra Region Syddanmark viser, at 17 kommuner i regionen har relativt større udgifter til sygedagpenge end Svendborg. Kun fire af regionens kommuner har færre udgifter end Svendborg. Og kigger man alene på de fynske kommuner, så er det kun Ærø og Odense, der har færre udgifter til sygedagpenge. Alle de øvrige fynske kommuner har større udgifter en Svendborg.

Sådan var de fynske kommuners udgifter til sygedagpenge i 2009 – opgjort i kroner pr. indbygger (19-64 år):

Langeland: 3.674 kroner.

Nordfyn: 3.486 kroner.

Faaborg-Midtfyn: 3.359 kroner.

Kerteminde: 3.328 kroner.

Middelfart: 3.276 kroner.

Nyborg: 3.274 kroner.

Assens: 3.223 kroner.

Svendborg: 2.881 kroner.

Ærø: 2.522 kroner.

Odense: 2.475 kroner.

HUSK: UNDERSKRIV MED FULDT NAVN, HVIS DU SKRIVER EN KOMMENTAR TIL ARTIKLEN.