Dorthe Ullemose.

Dorthe Ullemose.

Af Dorthe Ullemose, Dansk Folkeparti 

KOMMUNALVALG/13: Det er sjovt nok altid de ældre, børn, syge og svage, der skal skæres ned på, når der bliver udarbejdet budget forhandling. Man kunne efterhånden ønske sig , at midlerne blev øremærket netop for at sikre, at pengene bliver brugt til borgernes velfærd i stedet for til konsulenter og diffuse projekter.

Dansk Folkeparti vil i Svendborg kommune arbejde for ,at vore ældre medborgere skal tilbydes gode og trygge rammer for deres alderdom. Ingen ældre mennesker i Svendborg kommune bør lide økonomisk nød. Vi har meget at takke den ældre generation for, og de skal belønnes med en høj folkepension, en velfungerende hjemmepleje, en effektiv sundhedssektor – herunder sundhedscentre målrettet geriatriske sygdomme – og et righoldigt udvalg af forskellige boligformer.

Dansk Folkeparti har som de eneste en højt prioriteret ældrepolitik på deres hjemmeside. Derfor nul besparelser på ældreområdet.

Vi har som borgere i flere måneder været vidner til en magtkamp mellem partier i byrådet om havnen, Torvet, multihallen og den spanske trappe. De erhvervsdrivende på Torvet er alle utilfredse med udsigten til, at man nu alligevel starter projekt ”Den Grønne Tråd” på Torvet.

Igen lytter man ikke til borgerene, man kører sit eget lille magtspil i byrådet hen over hovedet på befolkningen. Venstrefløjen og partiet Venstre i byrådet skifter mening stort set uge efter uge, der er gået kamp om den politiske magt, alt i mens borgerene bliver overset og overhørt.

Kommunalpolitik handler for mig også om værdipolitik , og ikke om interne magtkampe om prestigeprojekter.

Jeg vil som kandidat for Dansk Folkeparti arbejde for, at vi som mennesker behandler hinanden ordentligt, at vi har respekt og omsorg for hinanden som ligeværdige individer. Vi læser dagligt om syge, svage, ældre og arbejdsløse, som får uværdig behandling af systemet i Svendborg kommune. Vi kan ikke være det bekendt.

Vi skal værne om vores værdier og normer og ikke give købe på dem. Vi læser og hører i dag så meget om manglende respekt overfor autoriteter som politi, ordensmagten og lærerne.

Det kan ikke være rigtigt, at politiet og brandmænd ikke kan udføre deres arbejde uden at blive angrebet med stenkast, benzinbomber og bagholdsangreb. Det kan ikke være rigtigt, at skoleelever ikke respekterer deres lærere. Lærere skal ikke finde sig i at blive spyttet på, mobbet ud af eleverne og blive klemt i systemet, hvis man ønsker ro og orden i klasseværelset.

Vi skal lære vores unge mennesker at yde til fællesskabet og ikke tro, at man altid selv skal være i centrum.

Det er ligeledes vigtigt, at lærere i Svendborg kommune får tildelt de ekstra ressourcer, de har brug for, samt efteruddannelse for at tilgodese de mange svage elever, som skal inkluderes i folkeskolen. Det er nemt bare at lukke skoler og institutioner uden at tænke på konsekvenserne. Lærerne i dag bliver tilbudt at undervise dygtige elever, bogligt svage elever, etniske grupper, ADHD børn, autister i samme klasse. Det er umenneskelige krav, så Dansk Folkeparti vil sikre lærerne ekstra ressourcer og efteruddannelse.

En stemme på mig er også en stemme på, at vi i Svendborg kommune ikke skal give afkald på vores danske værdier og normer. Jeg mener, at alle som har et reelt behov, skal hjælpes, men dem, der ikke vil indordne sig under vores værdier og normer og som vil ødelægge det for de mange, dem skal der slås hårdt ned på.

I flere kommuner sker der et gradvist knæfald for etniske minoriteter. Det kan fx ske ved oprettelse af særlige (muslimske) bederum, særlige baderum til dem, der ikke vil bade i fællesbade som os andre, særlige badetider for muslimske kvinder i svømmehaller, hvor ingen andre må komme oprettelse af kulturhuse, hvor etniske danskere i realiteten er forment adgang, særlige madordninger, hvor svinekød ikke er en del af menuen, mens muslimsk halalkød er. Eller at danske traditioner og (kristne) højtider ikke længere holdes og fejres af hensyn til som oftest muslimer – det kan komme til udtryk i de manglende kravlenisser i vuggestuer, børnehaver og skoler, det manglende juletræ på græsplænen foran boligforeningen, de manglende julesalmer, at skoleelever ikke længere deltager i julegudstjenester osv…

Jeg har hørt om, at en pige blev frataget praktik, fordi der var svinekød i køleskabet i virksomheden, en lærer fyret for at bære kors, en muslimsk mand ville ikke deltage i fælles frokost, fordi der stod en frokost øl på bordet, en muslimsk censor ville ikke give hånd til kvindelige studerende. Listen er lang, men jeg vil i så fald i Svendborg kommune arbejde for, at der ikke bliver særregler for flytninge og indvandrere. Vi må have gensidig respekt og omsorg for hinanden. Vi som danskere kan også lære noget af andre kulturer, derfor skal vi vise gæstfrihed og åbenhed, men vi skal værne om de danske værdier og ikke give køb på dem.

Danmark er blevet til et af de mest frie, lige og rige samfund i verden. Det er sket som resultat af danskernes flid og sammenhold. Det er danskernes ret og pligt at bevare, forsvare og videregive de afgørende værdier, som vores samfund er bygget på, nemlig frihed og ligeret, frisind og tolerance, flid og personligt ansvar.

Vi skal forsvare og styrke de danske værdier, der er betingelsen for, at Dannmark fremover kan bestå som et frit land, hvor det er værd at leve, og som danskerne kan være stolte og glade for.

(Dorthe Ullemose, Skårup, er byrådskandidat for Dansk Folkeparti i Svendborg).