Det var 17-12 – og det forblev 17-12

 

Elever og forældre fra Vestre Skole demonstrerede for at bevare overbygningen.

Det var et sidste forsøg i byrådssalen, mens en masse børn og forældre fra Vestre Skole demonstrerede udenfor. Et sidste forsøg på at bevare 7.-9. klasserne på Vestre Skole og dermed omgøre en tidligere beslutning, om at de fra næste skoleår skal gå på Rantzausminde Skole.

Forsøget mislykkedes. Ved byrådsmødets start var der 17 byrådsmedlemmer for at fastholde beslutningen om at flytte 7.-9. klasserne, 12 for at ændre den og alligevel bevare de ældste klasser på Vestre Skole. Det var der også, da byrådsmedlemmerne havde diskuteret intenst i halvanden time. 17 for at fastholde beslutningen om at flytte klasserne. 12 imod. Flertallet består af Socialdemokratiet, SF, Liste T, de Konservative, løsgængeren Masoum Moradi og et enkelt af Venstres medlemmer, Lise-Lotte Tilsted. Mindretallet på 12, som ønskede at bevare de ældste klasser på Vestre, består af otte af de ni Venstre-medlemmer, Dansk Folkeparti og Enhedslisten.

Muligheden for – indenfor den nye skolestrukturs rammer – for at bevare de ældste klasser på Vestre opstod som en følge af de mange ændringer, skolestrukturen har undergået undervejs i processen. Til at begynde med var det meningen, at Vestre Skole skulle have tre spor for 0.-6. klasserne. Men da byrådet undervejs i processen besluttede, at Byskolen (som er sluttet sammen med Vestre) alligevel skal have to frem for kun ét spor – så gav det plads til at bevare 7.-9. klasserne. Uden at det vil koste penge.

Tværtimod ville en sådan beslutning kunne spare de 5-10 millioner kroner, der skal investeres i renovering og udbygning på Rantzausminde Skole, fremhævede Jesper Kiel, Enhedslisten. ”Det er ikke så tit, det sker, men her er altså et spareforslag fra Enhedslisten”, tilføjede han.

”Ved fornuftigt at flytte et spor fra Vestre Skole til Byskolen har vi fået mulighed for at rette den fejl, det er at flytte elever fra en topmoderne skole ud til Rantzausminde Sko0le. Der er faktisk ikke brug for denne flytning. Så jeg anbefaler at ændre på noget, som er helt ude af trit med almindelig sund fornuft og i øvrigt også spild af ressourcer”, sagde Venstres Lars Erik Hornemann. Og Morten S. Petersen fra samme parti tilføjede: ”Rantzausminde Skole skal renoveres for millioner for at få det, som Vestre Skole allerede har”.

Men flertallet var ubøjelig for disse argumenter. Den socialdemokratiske formand for Udvalget for Børn og Unge, Hanne Klit, fastholdt vigtigheden af at samle de ældste klasser på udskolingsskoler for at kunne tilbyde dem tilstrækkeligt meget til at fastholde dem i uddannelsessystemet. Og blev bakket op af forgængeren på formandsposten, Venstres Lise-Lotte Tilsted. ”Jeg har været i tvivl mange gange i løbet af processen – om, hvor vi var på vej hen. Mener der noget, jeg ikke har været i tvivl om, så er det udskolingsskolerne”, sagde hun.

Uden for rådhuset – på skråningen op til Borgerforeningen – demonstrerede masser af forældre og specielt elever fra Vestre Skole. I et sidste forsøg på at få nogle byrådsmedlemmer til at flytte sig. Det lykkedes ikke.

På tirsdagens byrådsmøde blev en række andre elementer i skolestrukturen bragt på plads.

Indførelsen af helhedsskole fra børnehaveklasse til 3. klasse blev – helt som forventet efter de mange protester fra først og fremmest lærere – udsat til skoleåret 2012-13. Det var oprindeligt meningen, at den skulle starte sammen med alle de andre ændringer i august i år.

Byrådet besluttede, at funktionsklassen skal placeres på Østre Skole – og ikke som oprindeligt besluttet på Stenstrup Skole.

Og byrådet besluttede en model for ressourcetildeling til skolerne i den nye struktur – hvor den grundlæggende model er, at pengene følger eleven.