Lars Erik Hornemann, Venstre.

Tja, så blev der da lige brugt 3,3 millioner kroner af den slunkne kommunekasse til ingenting og op til 150.000 kroner til endnu en ingenting. Rent politisk motiverede udgifter. Fordi Venstre nu engang har en hellig tro på privatisering og absolut ingen tiltro til offentligt ansatte – selv ikke deres egne i administrationen i Svendborg Kommune.

3,3 millioner kroner har det kostet kommunen at forberede den såkaldte prisafprøvning af kommunens entreprenørarbejde. En prisafprøvning, som viste, at kommunens egen entreprenørafdeling med 50 ansatte kan udføre arbejdet billigst. Og altså billigere end de fem private firmaer, som havde budt ind på opgaven.

Godt nok var der også lagt nogle andre kriterier ind, som gjorde, at et af de private firmaer sådan set vandt. Dette firma var bedre til det med ord – at beskrive opgaveløsningerne. Derfor skulle dette firma fra Skælskør sådan set have arbejdet. Men, men – et sidste øjebliks juridisk notat om, at det vil være lovligt for kommunen at annullere udbudsforretningen, hvis dens eget tilbud er lavest, og et forslag fra Enhedslisten om faktisk at handle sådan, ja, det blev det halmstrå, Socialdemokratiet og SF brugte. Til at komme ud af det løfte, de selvsamme partier i sin tid i et budgetforlig gav den tidligere borgmester Lars Erik Hornemann og Venstre – et løfte om netop prisafprøvning, som i Venstres ideologi skal føre til privatisering.

Sådan kommer det så alligevel ikke til at gå. For S, SF, Tværsocialisterne, Enhedslisten og den løsgående Masoum Moradi har flertal i byrådet til at annullere udbudsforretningen. Og de støttes i denne sag af i hvert fald ét af Dansk Folkepartis to medlemmer, Jens Munk. I Miljø- og Teknikudvalget forleden var det kun de to Venstre-medlemmer, der stod fast på, at prisafprøvningen skal føre til privatisering af entreprenørafdelingen. Den ene af dem Birger Jensen. Derfor skal sagen i byrådet.

På samme møde i Miljø- og Teknikudvalget behandlede politikerne en rapport fra konsulentfirmaet NIRAS om kommunens vedligeholdelse af vandløb. Det er en sag, som har kørt længe, fordi en række bønder har klaget og brokket sig over, at kommunen – i deres mening – ikke sørger for at vedligeholde og uddybe vandløbene tilstrækkeligt. Bønderne – som de er flest – har den opfattelse, at disse vandløb er til for deres og deres markers skyld. Beregnet til at få regnvandet hurtigst muligt væk fra markerne og ledt væk i vandløbene. Naturhensyn er ikke noget, der tæller i deres tankegang.

Når bønderne mener, at kommunen vedligeholder vandløbene forkert, så har de pr. definition ret – ifølge Venstre, specielt byrådsmedlem og medlem af Miljø- og Teknikudvalget, Birger Jensen. At de ansatte i kommunens miljø- og teknikforvaltning har kunnet fremlægge bevis på det modsatte – ha, den skal de ifølge Birger Jensen længere ud på landet med. Den slags tror han ikke på. Derfor har han og hans parti tonset på. Og sikret sig, at konsulentfirmaet blev sat til at undersøge det. Konklusion, som præsenteret i rapporten på mødet forleden: I det store og hele er kommunens vedligeholdelse af vandløbene korrekt udført.

Den undersøgelse, som altså i det store og hele bekræftede, hvad de ansatte i forvaltningen hele tiden havde sagt, ja, den kostede da så lige kommunen 50.000 kroner. Et konsulentfirma skal i forlængelse af undersøgelsen ud og lave konkrete målinger seks steder, hvor der er konkrete klager. En undersøgelse, som kan koste op til 100.000 kroner.

Det vil med andre ord sige, at det koster kommunen op til 150.000 kroner for at Venstre kan få bekræftet det, som de ansatte allerede har fortalt dem. Om Venstre og Birger Jensen så tror på det nu, tja, det er slet ikke sikkert.

Sådan bruger kommunen altså nu penge – mange penge – på flere gange ingenting. På undersøgelser og forberedelse af prisafprøvninger, som fører til ingenting. Men som er rent politiske krav fra Venstre.

Hvortil blot kan tilføjes: Venstres omkostningstunge forslag har godt nok ført til ingenting. Men Socialdemokratiet og dets små støttepartier kunne jo sådan set have sagt nej til deres krav. Hvis de ville.