Søren Bøving-Andersen, formand for Venstre i Svendborg.

Formanden for Venstre i Svendborg hedder Søren Bøving-Andersen. Han fandt det forleden nødvendigt at slå fast, at Venstre sandelig ikke er splittet i spørgsmålet om ja eller nej til et asylcenter på den tidligere SiD-skole i Svendborg. Efter et møde i Venstres byrådsgruppe i mandags så det da ellers sådan ud. For nu at sige det diplomatisk.Venstre er den største gruppe i byrådet – med 10 medlemmer. Kun syv af dem deltog i gruppemødet. Ikke desto mindre havde de tre forskellige holdninger, som kort kan beskrives som: Ja, nej, måske. Holdningen hos to af dem, der ikke deltog, kendes ikke endnu. Den tredje er i Måske-fløjen – som ikke i virkelighedens verden er et måske, men et nej – fordi dens ønske om mindre asylcentre reelt er umulig at realisere.

Men nej, der er ikke tale om splittelse, fastslår formanden, Søren Bøving-Andersen. Bl.a. med disse ord: “Venstre har stillet sine byrådsmedlemmer frit i sagen om et asylcenter. Det mener vi alvorligt, og derfor er der ikke tale om “splittelse”, som mange journalister ynder at skrive.”

Det er vist den gamle historie om ægget og hønen. Hvad kom først? Hvorfor er det netop i dette spørgsmål, at Venstre har gjort det til en helt speciel dyd at stille sine byrådsmedlemmer frit? Der er kun én forklaring. Man gør en dyd af nødvendigheden. Da partiledelsen kunne konstatere, at der under ingen omstændigheder kunne findes fodslag i gruppen – ja, så valgte man at vende det til noget angiveligt positivt: Vi stiller vores byrådsmedlemmer frit.

Hvad er de – mindst tre – standpunkter i Venstres gruppe så?

Ja, det ene er et ja til at asylcenter, et nølende ja, men dog et ja – fra bl.a. gruppeformand og tidl. borgmester Lars Erik Hornemann og Jeppe Ottosen. Sidstnævnte tog det usædvanlige skridt at starte bilen og køre en tur til Sydlangeland for at høre folk dér, hvad de mener om at have et asylcenter. De var positive. Det overbeviste Jeppe Ottosen. I øvrigt er formanden, Søren Bøving-Andersen selv på ja-fløjen, men han er ikke byrådsmedlem.

Så er der det absolutte nej. Repræsenteret af i hvert fald Niels Høite Hansen med bl.a. følgende begrundelse i Fyns Amts Avis: “Der er områder i vores større byer, hvor indvandrergrupper er en stat i staten, og hvor man kører en helt anden type samfund end vores og har et helt andet syn på menneskeliv, så det kan jeg ikke gå ind for”.

Hvordan man skal karakterisere den slags udtalelser, ja, det må hver enkelt læser selv afgøre.

Og så er der det tredje standpunkt. Måske. Repræsenteret af i hvert fald den tidligere Fremskridtsmand og tidligere Dansk Folkeparti-mand, Morten Sol Petersen samt Ulrik Sand Larsen og Mette Kristensen.

De vil så gerne hjælpe, jo, jo, det er ikke det. Slet ikke. Men det skal bare være  helt anderledes. Der skal f.eks. ikke være 200 asylansøgere samlet på SiD-skolen. Nej, de og det omliggende samfund skal have bedre muligheder. Derfor skal asylansøgerne spredes ud på mindre enheder. En tre-fire stykker. Hvilket da er en smuk tanke. Det vil Udlændigestyrelsen bare ikke betale, og det ved de. Derfor er deres måske er forklædt nej.

På det seneste har Måske-gruppen i Venstre fået yderligere et argument. En mand fra Værløse har angiveligt i mange måneder arbejdet for at lave en efterskole på den tidl. SiD-skole, der har stået tom og ubrugt i syv år. Ville det ikke være bedre, spørger de? For hvem, kunne man spørge. For de mennesker i nød, der søger asyl i Danmark?

Hvor meget hold, der i det hele taget er i efterskoleplanen er i øvrigt et godt spørgsmål. Tidligere har Efterskolen ved Nyborg været i kontakt med kommunen om at flytte til SiD-skolen. Planen blev tilsyneladende opgivet. Måske fordi, en efterskole i givet fald skal købe SiD-skolen – og det i øvrigt ikke er så lige til i disse tider at skaffe 50 millioner kroner til det formål.

Ingen har endnu set en konkret plan fra manden i Værlæse, Ole Rinck Christensen. Nogen formel henvendelse til kommunen har han aldrig lavet. Han har derimod haft direkte kontakt med Venstre-byrådsmedlem Mette Kristensen, som – i følge ham selv – har lovet ham et møde om det. Med Venstre byrådsgruppe. Øh, Venstre er jo altså i opposition i byrådet. Hvad skulle det lige hjælpe?

Men den pludselig offentliggjorte efterskoleplan har ikke desto mindre sparket yderligere til splittelsen i Venstres byrådsgruppe – den splittelse som ifølge den ufrivilligt morsomme Venstre-formand ikke er en splittelse, men en demokratisk dyd.

I øvrigt behandler byrådet på tirsdag igen sagen. Fordi Dansk Folkepartis Tina Petersen i Socialudvalget benyttede sin ret til at kræve sagen stoppet dér og igen taget op i byrådet. På den måde lykkes det meget godt for Dansk Folkeparti og – dele af – Venstre at få trukket sagen i langdrag. Så meget – og det er da muligvis det, de håber på – at Udlændingsstyrelsen bliver nødt til at opgive planen om et asylcenter i Svendborg og se sig om efter en anden kommune, der vil og tør hjælpe mennesker i nød.