Birger Jensen bankede byrådets butikspolitik baglæns.

Venstre-fløjens julegaver til Venstre

KOMMENTAR: Jamen, ved juletid er alle glade og deler gaver ud. Og det skal jeg da lige love for, der også blev ved jule-byrådsmødet tirsdag aften. Fra de regerende røde anført af Socialdemokratiet til oppositionens borgerlige – anført af byrådets største parti, Venstre. Som højlydt takkede. Det havde de sandelig også grund til.

I årevis – og det vil dermed også sige i det tidligere Venstre-ledede byråd – har byrådsmedlemmerne været enige om, at den gamle kommuneplans bestemmelse om at give plads på Bregningevej til en ny dagligvarebutik på Tåsinge ikke holder. Derfor blev det lavet om til Eskærvej – i den kommuneplan, som skulle endeligt vedtages på byrådsmødet tirsdag aften. Men så kom Birger Jensen i byrådet for Venstre 1. januar. Og så kan der nok være, der kom skred i sagen – tilbage til Bregningevej, hvor placeringen ifølge embedsmændene kan risikeer at betyde millionudgifter for kommunen til trafikomlægninger i løbet af nogle år. Ene mand har Birger Jensen formået at at få – næsten hele – byrådet til at skifte mening. Først Jens Munk fra DF, derefter Ulla Larsen, Venstre, de to konservative Henrik Nielsen og Ove Engstrøm og Tina Petersen, DF. Det var ved byrådsmødet for nogle måneder siden. Men i aftes kunne Birger Jensen triumfere – for Bo Hansen havde formået at få det meste af sit eget parti plus resten af venstrefløjen til at støtte Birger Jensen – og Rema 1000, der kun vil ligge på Bregningevej.

Byrådet vedtog derfor, at en dagligvarebutik kan ligge på Bregningevej. Byrådet skiftede med andre ord mening. Eller i virkeligheden, sagde flere byrådsmedlemmer, havde de slet ikke skiftet mening. De havde sådan set hele tiden egentlig ment, det var bedst, hvis de kom til at ligge på Bregningevej. Man ku’ spørge, hvorfor pokker de så i flere omgange åbenbart har stemt imod egen overbevisning?

Kun tre byrådsmedlemmer stod fast på Eskærvej, tre socialdemokrater: Flemming Madsen, Christian Kaastrup og Pia Dam. Det fik de ikke megen tak for – af Venstre. Det fik til gengæld resten af Socialdemokratiet, SF, Liste T, Enhedslisten og løsgængeren Masoum Moradi. Tak af Venstre, altså. Det manglede da også bare.

På byrådsmødet for en måned siden sørgede venstrefløjen – hjulpet af en enkelt Venstre-mand og en enkelt konservativ – for at bringe arbejdet for en Nationalpark Det Sydfynske Øhav videre. De takkede Venstre ikke for. På byrådsmødet i aftes vedtog byrådet at fastholde arbejdet for at få en allerhelvedes masse flere biler til at drøne ned igennem en eventuel kommende nationalpark. Et projekt med at linke Sydfyn på en kommende Femern-forbindelse. Et projekt sat i gang i sidste byrådsperiode af daværende Venstre-borgmester Lars Erik Hornemann – og fastholdt i den kommuneplan, der blev vedtages i aftes. Kun en enkelt fra det røde flertal, Enhedslistens Jesper Kiel, fandt, at et sådant øget trafikhelvede ned over Tåsinge ikke var verdens bedste idé. Men resten af fløjen til venstre bakkede helt dette Venstre-startede projekt op.

Og så vedtog byrådet i aftes en såkaldt udbudsstrategi. Lyder det kedeligt? Det bliver det ikke. Det handler igen om Venstres politik om såkaldt prisafprøvning – det vil sige udlicitering af kommunale opgaver til private firmaer. Sådan en strategi skal kommunerne ifølge regeringen lave. Venstre i Svendborg er da også svoren tilhænger af det. Havde allerede i det oprindeligt budget for i år kalkuleret med at tjene penge på det. Nu røg Venstre jo altså ud af borgmesterkontoret. De røde tog over og lavede budgettet om. Bl.a. smed de afsnittet om prisafprøvning og udlicitering og den slags ud af budgettet. Fordi det – som borgmester Curt Sørensen dengang sagde – er ideologi og varm luft, men ikke reelle penge. Men ideologien og den varme luft kom med igen, da Venstretidligere på efteråret stemte for budgettet for 2011 – og tog sig godt betalt.

Og i aftes blev den selvsamme politik da godt nok også taget helt ind i varmen igen. Uden at nogen af de røde decideret stemte imod. End ikke Enhedslistens Jesper Kiel, som ikke engang  – i modsætning til de 14 andre røde byrådsmedlemmer – er med i budgetforliget med Venstre. Flere byrådsmedlemmer havde det svært med den her udbudsstrategi. Det var der flere, der direkte sagde – bl.a. netop Enhedslistens Jesper Kiel, men også løsgængeren Masoum Moradi og socialdemokraten Flemming Madsen. Men stemte de imod? Nix.

Hold da op, hvor må de være røde – håndfladerne på Venstre byrådsmedlemmer. Så meget, som de må have gnedet sig i hænderne i løbet af byrådsmødet i aftes. Venstre ved man, hvor man har. Men én og anden ku’ med rette spørge: Ved man, hvor man har venstre-fløjen i byrådet her et år efter, den overtog magten i kommunen?

Læs også “Butiks-ballade i Socialdemokratiet” 20. december.