Birger M. Jensen har skrevet en opsigtsvækkende kommentar i Svendborgs NetAvis. Han forsvarer den stærkt forurenende virksomhed Scan-Hide mod Svendborg Vand A/S. Opsigtsvækkende, ikke fordi Birger M. Jensen er byrådsmedlem for Venstre. Men fordi han er i bestyrelsen for Svendborg Vand A/S – og dermed går imod den virksomhed, han som bestyrelsesmedlem skal forsvare. Læs dagens spidse kommentar fra Frede Jakobsen.

Birger M. Jensens faktuelle fejl i forsvaret for forureneren Scan-Hide

Af Frede Jakobsen

En meget bemærkelsesværdig kommentar. Så er der ikke brugt for store ord om den læser-kommentar, som forleden kunne ses her i Svendborgs NetAvis. Formentlig er der mange, der ikke er nået ned til kommentaren – nedenunder artiklen om garverivirksomheden Scan-Hide, som netop har truet Svendborgs politikere med økonomisk ruin, hvis de vedtager at hæve det beløb, virksomheden skal betale for at få renset sit møgbeskidte spildevand, fra 30.000 kroner til 700.000 kroner om måneden. Scan-Hide vil i så fald kræve 150 millioner kroner i erstatning. Kommentaren var skrevet af Birger M. Jensen. Og for det tilfælde, at du ikke nåede ned til den, så er den altså her. Gengivet ordret. For Birger M. Jensen er ikke en hr. hvem-som-helst. Ikke i denne sammenhæng i hvert fald. Sådan skrev Birger M. Jensen:

“Til dig hr. Jacobsen, så må jeg sige, at det er en utrolig dårlig journalistik du præsterer. Du skriver mange negative og nedladende tillægsord og så er din artikel fyldt med faktuelle fejl. Du burde – hvis du vil tages alvorligt – forholde dig til sandheden og prøve at sætte dig ind i denne sag, der indeholder flere sider. For eksempel så er det direkte forkert at nævne, at SH (Scan-Hide – red.) kun betaler 30.000 kr/mdr. for at få renset sit spildevand. De betaler ca. det 10 dobbelte. Du er med til at skabe en hets mod et firma, der faktisk har fået mange miljøpriser for deres virksomhedsdrift, og for øvrigt beskæftiger mere end 100 mand. Forhold dig som nævnt til sandheden, hr. Jacobsen og du vil blive taget alvorligt”.

Det var ordene fra Birger M. Jensen. Og hvem er så denne Birger M. Jensen, som normalt bare kalder sig Birger Jensen? Han er landbetjent i Vester Skerninge, hvilket sådan set er uden betydning i denne sammenhæng. Birger M. Jensen var engang kommunalbestyrelsesmedlem i den nu nedlagte Egebjerg Kommune, hvor Scan-Hide ligger. Nu er han byrådsmedlem i Svendborg for Venstre. Som ét af 29 byrådsmedlemmer behøver han selvfølgelig ikke at være inde i enhver detalje i den langvarige og benhårde strid mellem kommunen og den Danish Crown-ejede Scan-Hide.  Men han er altså også medlem af kommunens Udvalg for Miljø og Teknik – som har været nede i detaljen i sagen. Og så er han – for at det ikke skal være løgn – medlem af bestyrelsen i Svendborg Vand og Spildevand A/S, som er den kommunalt ejede virksomhed, der vil hæve prisen for at rense Scan-Hides spildevand – ud fra princippet om, at det er forureneren, der skal betale. Og Scan-Hide betaler i dag cirka 670.000 kroner for lidt om måneden, fordi et par topfolk i den gamle Egebjerg Kommune lavede en ulovlig aftale med Scan-Hide. Det mener Svendborgs Vands ledelse – direktion og bestyrelse.

Enten aner Birger M. Jensen ikke, hvad han snakker om. Det er der ingen grund til at tro. Manden er jo ikke dum. Det efterlader kun den mulighed, at Birger M. Jensen taler mod bedre vidende i sin kommentar forleden her i Svendborgs NetAvis. For sagen er uomtvisteligt den, at Scan-Hide i lang tid kun har betalt 30.000 kroner om måneden i særbidrag for at få renset sit spildevand. Ikke ”ca. det 10 dobbelte”, som Birger M. Jensen skriver. Det kan Birger M. Jensen kun få det til ved at blande æbler og pærer. Scan-Hide betaler ganske rigtigt vandafledningsafgift lige som alle andre virksomheder og husstande. Det har bare ikke noget som helst med den aktuelle sag at gøre. Scan-Hide bruger og afleder rigtig meget vand og betaler derfor cirka 2,5 millioner kroner om året, eller ca. 210.000 kroner om måneden. Hvis nu alt dette spildevand kun var lige så beskidt som almindeligt husholdningsspildevand, ja selv hvis det var næsten dobbelt så beskidt, så behøvede Scan-Hide kun at betale det, som alle andre borgere betaler i vandafledningsafgift pr. kubikmeter. Men hvis Scan-Hides eller en anden virksomheds spildevand er mere end dobbelt så beskidt som husholdningsspildevand, så skal virksomheden betale det, der hedder et særbidrag. Fordi, det er virksomheden, forureneren, der skal betale. Ikke alle os andre. Og Scan-Hides spildevand er i dén grad mere end dobbelt så beskidt og forurenet som husholdningsspildevand.

Birger M. Jensens påstår i sin kommentar, at den tidligere artikel om Scan-Hide var ”fyldt med faktuelle fejl”. Men han nævner kun én. Nemlig den, at Scan-Hides betaler cirka 10 gange mere om måneden for at få renset sit spildevand end det beløb på 30.000 kroner, som Svendborgs NetAvis har omtalt. Og i den sag er det – som vist ovenfor – Birger M. Jensen, der tager faktuelt fejl. Men derfor kan Birger M. Jensen som Venstre-byrådsmedlem jo godt mene, at Scan-Hide ikke skal betale for det, virksomheden forurener. Og han kan mene, at alle vi andre borgere skal betale for det. Et interessant synspunkt, som han selvfølgelig politisk har lov at slås for at få igennem.

Birger Betjent er imidlertid ikke kun byrådsmedlem. Han er også bestyrelsesmedlem. Og af alle steder er det i det, der hedder Svendborg Vand A/S og Svendborgs Spildevand A/S, at han er medlem af bestyrelsen. Og så bliver hans holdning ikke bare en politisk holdning. Så bliver den straks mere kontroversiel. For hvad er hans opgave som medlem af en A/S-bestyrelse? Det er at varetage aktieselskabets interesser. Og A/S Svendborg Vand og Spildevand har fastslået, at det er selskabet – hvilket vil sige alle os andre – der i dag betaler for rensningen af Scan-Hides spildevand. Vandselskabets direktion og bestyrelse har derfor besluttet at hæve prisen, som Scan-Hide skal betale, fra 30.000 til 700.000 kroner om måneden. Men et af selskabets tre bestyrelsesmedlemmer, Birger M.  Jensen, går ikke desto mindre offentligt ud og taler nærmest imod denne beslutning og dermed imod selskabets interesser. Ét er, at det ikke er kønt, at Birger M. Jensen ikke kan skelne mellem Venstre-hatten og Vand-hatten. Et andet er, at det da vist balancerer på kanten af, hvad man ifølge loven må som A/S-bestyrelsesmedlem. Den siger nemlig, at man kan pådrage sig erstatningsansvar, hvis man påfører et selskab tab – for nu at blive i det sprog, han formentlig forstår. Det er i hvert fald det sprog, som bruges af den virksomhed, han så ivrigt er gået i brechen for, Scan-Hide.