Skole-planen for Svendborg med lukning af seks skoler – fire på landet, to i byen – får en hård gang gennem de kommende politiske forhandlinger. Venstre sætter fra starten hælene i: Ingen lukning af skoler på landet.

V: Skolerne i de små bysamfund skal bevares

Af Frede Jakobsen

Nærmest noget, der ligner et kommando-raid mod skolerne i den tidligere Gudme Kommune. Mener Lars Erik Hornemann, Venstres gruppeformand i byrådet – og borgmester i netop Gudme Kommune, indtil den blev nedlagt og lagt ind under Svendborg for fem år siden. Samme Hornemann blev den nye Svendborg storkommunes første borgmester – indtil 1. januar i år, hvor Socialdemokraterne igen tog over.

Skole-spareplanen, som Svendborg Kommunes embedsmænd fremlagde torsdag, indeholder blandt meget andet lukning af seks af folkeskolerne. To af de 11 skoler i Svendborg og fire i landsbyerne – én af fire i den tidligere Egebjerg Kommune og tre af fire i den tidligere Gudme Kommune.

Vanvittigt”, kalder Lars Erik Hornemann udspillet om skole-lukninger. ”Jeg blev rystet, da jeg så det. Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig noget så dramatisk”.

Venstre er vigtig, hvis der skal være et bredt flertal for en nyindretning af Svendborgs skolevæsen. Det røde flertal med Socialdemokraterne råder kun over 15 mandater. Det borgerlige mindretal over 14 – hvoraf Venstre har de 10, byrådets største parti. Men det røde flertal ser ikke ud til at kunne regne med dets 15. mandat, Enhedslistens Jesper Kiel, når det gælder skolelukninger – og slet ikke, når det gælder lukning af Nordre Skole. Lukning af dén skole kan også give problemer blandt andre i den røde blok – SF, Tværsocialisterne og løsgængeren Masoum Moradi – fordi det var et klart valgløfte at bygge en helt ny Nordre Skole til 130 millioner kroner.

I forvejen inklinerer borgmesterpartiet Socialdemokraterne og Venstre for hinanden op til de budgetforhandlinger, som netop nu er ved at gå i gang – og hvor hovedopgaven er defineret som at finde mellem 60 og 75 millioner kroner på budgettet næste år. Enten ved besparelser og nedskæringer eller ved at skaffe nye indtægter. S-borgmester Curt Sørensen og hans parti regner nemlig heller ikke i denne sammenhæng rigtig med at kunne bruge Enhedslistens ene – og rødt flertals-givende – mandat på afgørende punkter. Hvad Venstre da også har fået øje på – og derfor har sendt en henvendelse til Socialdemokraterne for at blive inviteret indenfor. En henvendelse, som Curt Sørensen har taget venligt imod.

Venstre-lederen Lars Erik Hornemanns hårde karakteristik af skole-udspillet – han nåede i løbet af torsdag også at kalde det socialdemokratisk centralisme – kunne åbenbart have været endnu hårdere. For med henvisning til netop henvendelsen til Socialdemokraterne for nogle dage siden om samarbejde siger han: ”Jeg kunne have lyst til at være endnu mere markant i mine udtalelser om skole-udspillet, men nu har vi jo lige sagt, at vi vil være pragmatiske”.

Men Lars Erik Hornemann slår fast: ”Vores udgangspunkt er, at der ikke skal lukkes skoler i de små bysamfund. De indeholder en masse værdier og er omdrejningspunkt for mange ting i de små byer. Skal kapaciteten tilpasses, så er det inde i byen, det skal ske. Skal vi være med til noget andet, så skal vi høre gode argumenter og tungtvejende økonomiske grunde. Dem har vi ikke hørt. Så vi mener stadig, at der ikke skal lukkes skoler i de små bysamfund”.

Den socialdemokratiske formand for Udvalget for Børn og Unge, Hanne Klit, er forbavset over Venstres holdning. ”Ja, jeg er meget overrasket. Når vi skal lave om på skoleområdet, så skal det være til noget, der er holdbart i lang tid fremover. Og det skal helst være et bredt flertal bag ændringerne. Derfor forstår jeg ikke, at Venstre kommer med en udmelding om, at der ikke må lukkes skoler på landet. Så kunne andre komme med en melding om, at der ikke må lukkes skoler i byen. Nu skal vi forhandle om det, men med den slags meldinger graver man grøfter fra starten. Jeg synes, det er noget af en underlig melding fra Venstre, når de for bare få dage siden meldte ud, at de gerne vil samarbejde”, siger Hanne Klit.

I øvrigt ændrede Svendborg Kommune torsdag deres beregning af, hvor mange lærerstillinger, der skal nedlægges som følge af de skolelukninger og –sammenlægninger, som er nævnt i planen. Torsdag oplyste børn- og ungedirektør Jan Præstholm, at det vil føre til 40-50 færre lærerstillinger. Torsdag ændrede han det til 30.