Nationalpark-modstand blusser op i Venstre

Venstres gruppe i Svendborg Byråd har – endnu – ingen holdning til, om forslaget til en Nationalpark Det Sydfynske Øhav skal sendes i offentlig høring. Eller om forslaget i stedet skal lægges på hylden og den langvarige proces standses. En intens mødeaktivitet med baglandet i partiet skal i de næste uger frem til byrådsmødet 30. november bruges til at afklare, om den store Venstre-gruppe i stemmer ja eller nej til at sende forslaget i høring. Eller om den deler sig, så nogle stemmer ja, andre nej.

Nationalpark-projektet var forleden til behandling i byrådets Udvalg for Miljø og Teknik. Eller rettere: Forslaget om at sende det i offentlig høring i februar og marts næste år. Sammen med, naturligvis, de fire andre kommuner, som en involveret i projektet – Langeland, Ærø, Faaborg-Midtfyn og Assens. De røde medlemmer i udvalget anbefaler at sende forslaget i offentlig høring.

De blå medlemmer i udvalget, to Venstre-folk (Birger Jensen og Jeppe Ottosen) og et DF-medlem (Jens Munk), anbefaler … ingenting. Ikke andet end at sagen skal behandles i byrådet – hvad den under alle omstændigheder skal den 30. november.

Er der nu optræk til ny ballade i Venstre om Nationalpark-forslaget? Det er ingen hemmelighed, at meningerne i partiet er meget delte. Og har været det hele tiden. Da arbejdet med at lave et egentlig forslag blev sat i gang i 2008 – mens Venstre havde magten i byrådet – var der stor uenighed mellem Venstres medlemmer i Udvalget for Miljø og Teknik anført af Niels Høite Hansen og Venstres medlemmer i Økonomiudvalget anført af borgmester Lars Erik Hornemann. De første var imod at sætte Nationalpark-arbejdet i gang. De sidste var for det. Dengang var Svend Rosager Venstres gruppeformand. Han stemte også for at igangsætte arbejdet, men understregede ligesom andre Venstre-folk, at det ikke betød, at han i sidste ende nødvendigvis ville støtte et forslag om rent faktisk at etablere en Nationalpark.

Mange landmænd i det sydfynske område – anført af storbonden Bent Juul Sørensen, Ærø, indflydelsesrigt Venstre-medlem – er energiske modstandere af en Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Og det bekymrer Venstre.

Svendborgs NetAvis har spurgt Lars Erik Hornemann om, hvad den manglende stillingtagen i Udvalget for Miljø og Teknik betyder. Om det betyder, at Venstre vil have stoppet nationalpark-processen nu – og altså stemme nej til at sende det i offentlig høring?

”Nej, det er udtryk for, at vi har brug for mere tid til at afklare vores holdning i Venstre og lægge den fast sammen med vores bagland”, siger Lars Erik Hornemann, som selv hele tiden har støttet undersøgelsen af mulighederne for Sydfyn ved etablering af en nationalpark. Han oplyser, at der skal være en række møder i Venstre om sagen frem mod byrådsmødet den 30. november.

”Hvad er det, I mangler at få afklaret i Venstre?”

”Det her er et meget stort projekt, som ikke bare klares med en hurtig walk-over. Derfor skal vi have en ordentlig proces i Venstre om det. Den har vi planlagt, så vi har taget stilling inden byrådsmødet. Men det er ikke sikkert, at vi kan opnå en enig optræden fra Venstre på byrådsmødet”, siger Lars Erik Hornemann.

”Hvad er din egen holdning?”

”Jeg synes, man skal sende forslaget i offentlig høring. Og så kan vi i høringsperioden se på, om forslaget kan skæres til på en anden måde end det nuværende forslag. Det her er jo kun et oplæg. Måske kunne det være fornuftigt at pille nogle områder ud af det område, der foreslås som Nationalpark. F.eks. deciderede landbrugsarealer, hvor det ikke har nogen betydning for Nationalparken om de er med eller ej. Det har man f.eks, gjort i Mols, trukket deciderede landbrugsarealer ud. Der er jo landmænd, der frygter for de negative konsekvenser, hvis deres arealer er under en Nationalpark. Så en anden afgrænsning kan måske skabe samling om en Nationalpark og fjerne noget af frygten. Det er jo primært de store jordbesiddere, der skal leve af produktionen på arealerne, der er bange for restriktioner”, siger Lars Erik Hornemann.

Forslaget til Nationalpark Det Sydfynske Øhav, som er lavet af den såkaldte Styregruppe, skal til offentlig høring i de fem involverede kommuner, hvis de fem byråd i løbet af de næste uger beslutter sig for det. Gør de det, så skal de selvsamme byråd næste forår tage stilling til forslaget igen. Det vil sige tage stilling til, om de så rent faktisk vil søge Miljøministeriet om at etablere Nationalpark Det Sydfynske Øhav.

Modstanderne af Nationalpark-forslaget – som kalder sig Foreningen af Nationalpark-skeptikere – har sat en kampagne i gang for at få politikerne i de fem byråd til at skrotte hele projektet nu. Det vil sige stemme imod, at forslaget overhovedet skal i offentlig høring. Modstanderne – som har fået stor økonomisk støtte af landmændenes fynske organisation, Centrovice – håber i det mindste at kunne få et eller et par af byrådene til at sætte hælene i. Det vil kunne give en helt ny situation – fordi der så skal laves et helt nyt forslag til nationalpark, hvis de positive kommuner vil fortsætte arbejdet.

I byrådet i Svendborg er der dog – uanset Venstre – på forhånd flertal for at sende Nationalpark-forslaget i offentlig høring. Flertallet på 15 røde medlemmer vil have forslaget i høring. De borgerlige har 14 medlemmer i byrådet – de 10 af dem er Venstre-folk.

Læs også ”Storbondens fingeraftryk på Nationalparken” 28. oktober og ”Landbrugs-penge til modstanden mod Nationalpark” 1. november.