Venstre vil ind i varmen og byder sig derfor nu til. Og den socialdemokratiske borgmester, Curt Sørensen, byder Venstre velkommen. Han har problemer med Enhedslisten og dermed med at få et flertal for sit første budget.

Socialdemokraterne byder Venstre velkommen

Af Frede Jakobsen

Den socialdemokratiske borgmester Curt Sørensen tager venligt imod den fremstrakte hånd fra det største oppositionsparti, Venstre. Curt Sørensen står foran sine første budgetforhandlinger som borgmester. Og han har problemer med at bruge sit røde flertal. Enhedslistens Jesper Kiel vil ikke være med til et budget for næste år, som alene går på besparelser for de 75 millioner kroner, som politikerne skal finde på den ene eller den anden måde.

Nu rækker Venstre så hånden frem til samarbejde. Til et samarbejde henover midten. Uden Jesper Kiel har Curt Sørensen kun 14 mandater bag sig – det samme som den borgerlige opposition. Venstres formand Søren Bøving-Andersen og gruppeformand i byrådet, tidl. borgmester Lars Erik Hornemann, udsendte derfor tirsdag en erklæring om, at Venstre er klar til at indgå i et bredt samarbejde for at løse kommunens store problemer.

Curt Sørensen er glad for arvefjenden Venstre udspil. ”Det er klogt og besindigt af Venstre. Og det viser, at der også hos Venstre er folk, der kan tænke sig om, selv om de har det politiske udgangspunkt, de har”, siger Curt Sørensen.

Samtidig med, at Venstre strækker den ene hånd frem til Socialdemokraterne, så bruger partiet den anden hånd til at pirke til uenigheden i det lille, røde flertal. Sådan siger de to Venstre-ledere i deres udspil:

”Tre fjerdedele inde i det første år med rødt flertal i Svendborg Kommune kan det konstateres, at samarbejdet på den røde fløj knirker gevaldigt.

Det er selvklart vanskeligt at løse den hårde opgave med at få kommunens økonomi til at hænge sammen, når man i valgkampen op til kommunalvalget dels har lovet guld og grønne skove, hvis bare der blev et rødt flertal – og dels har tegnet et skræmmebillede af, hvad den borgerlige del af byrådet kunne finde på.

Nu står borgmesteren over for den store udfordring, det er at gennemføre sine valgløfter samtidig med at stå i spidsen for svære beslutninger om besparelser. Med uro overalt på den røde fløj ser den øvelse ikke ud til at kunne lykkes.

Tilbage står imidlertid, at kommunens problemer skal løses, og at der både skal tænkes i besparelser og investeringer i fremtiden.

Ingen kan derfor være tjent med, at vi igen skal opleve fire år med en opposition, der dyrker de korslagte armes politik – selv om rollerne er byttet om.

Naturligvis vil der være sager, hvor der er klare politiske uoverensstemmelser, som ikke kan forliges. Men tiden kalder på en pragmatisk holdning med fokus på løsninger og fremdrift i Svendborg Kommune. Den opgave kan ikke løses af det røde måske-flertal alene.

Venstre i Svendborg er klar til et bredt samarbejde. Vi vil opfordre alle øvrige ansvarlige partier til at tænke i samme baner, og vi ser derfor frem til at indgå i reelle forhandlinger om et sammenhængende og ansvarligt budget samt nogle fælles politiske mål om kommunens fremtid”.

Curt Sørensen siger: ”Nu handler det jo ikke blot om, at man har lysten til at løse problemerne, det handler jo nok så meget om, hvordan man vil løse dem. Men det må vi forhandle om. Og det er under alle omstændigheder en positiv udmelding fra Venstre”.

Curt Sørensen afviser, at det ene mandat, som giver ham flertal, Enhedslistens Jesper Kiel, er smidt ud af budgetforhandlingerne. ”Nej, det er han ikke. Jeg har tænkt mig at forhandle hele vejen rundt”, siger han. Men han lægger ikke skjul på, at han og Socialdemokraterne har det vanskeligt med Jesper Kiel og Enhedslisten. I forhandlingerne har Enhedslisten krævet, at de 75 millioner kroner, der skal skæres på næste års budget, ikke findes alene ved nedskæringer.”Vil de ikke diskutere det, så er vi ude af forhandlingerne”, siger Jesper Kiel, som har krævet, at skatten sættes op næste år trods udsigten til sanktioner fra regeringen – det vil sige inddragelse af en stor del af en skatteforhøjelse.

Enhedslistens krav om en skatteforhøjelse afvises af Curt Sørensen. ”Kravet viser, at de ikke hører hjemme på samme planet som mig. Vi ville blive herostratisk berømte, hvis vi satte vores skat, som i forvejen er høj, så højt op, at det kunne løse problemerne”, siger han. Enhedslistens krav vil – ifølge Curt Sørensen – betyde en skatteforhøjelse på tre procent.

Socialdemokraternes og de andre røde partiers valgløfte om at genindføre dækningsafgiften – en skat på erhvervslivet – står Curt Sørensen imidlertid fast, hvis han ellers kan få flertal for det, som han siger. Da de borgerlige under Venstres ledelse for godt fire år siden fik magten, afskaffede de som noget af det første denne erhvervsskat, som gav kommunen cirka 15 millioner kroner årligt i kassen. En genindførelse af dækningsafgiften vil betyde, erkender Curt Sørensen, at man så samtidig skal sætte indkomstskatten eller grundskylden ned. For dermed bliver det en lovlig skatteomlægning. Ikke en skatteforhøjelse.