“Venstreblad i tilslutning til Venstres program” – endnu da?

Virkeligheden for Fyns Amts Avis er i dag – på femte dag – en anden, end den skal være. Ifølge avisens egne vedtægter, altså. For ifølge dem er avisen et ”venstreblad i tilslutning til Venstres program”. I dag er femtedagen med en chefredaktør, Troels Mylenberg, som ikke er medlem af Venstre – eller af noget andet parti for den sags skyld. Han tiltrådte i tirsdag. Det er ham, der nu skal lægge linjen for den avis, hvis formål altså er at være ”venstreblad i tilslutning til Venstres program”.

Avisens bestyrelsesformand, Erik Larsen, vil ikke kommentere et vedholdende forlydende, om at avisens advokat forbereder en ændring af vedtægterne – til vedtagelse på generalforsamlingen i slutningen af april. En ændring bl.a. af formuleringen om, at avisen skal udgives ”i tilslutning til Venstres program”.

”Jeg vil overhovedet ikke kommentere vores planer om vedtægtsændringer. Det er noget, som hører hjemme i bestyrelsen”, siger Erik Larsen, som til gengæld slår fast, at han aldrig som bestyrelsesformand er gået op i, om de skiftende chefredaktører på avisen havde medlemskort til Venstre.

”Og det er fuldstændig ærligt. Jeg har været med til at ansætte mange chefredaktører. Jeg har aldrig nogensinde krævet af dem eller bare spurgt dem, om de var medlem af eller ville være medlem af Venstre”, siger Erik Larsen, som selv er tidligere Venstre-borgmester i Egebjerg Kommune og tidligere folketingsmedlem for Venstre.

Vedtægterne for avisens udgiverselskab, Aktieselskabet Svendborg Avis (Sydfyns Tidende), blev senest ændret på en generalforsamling i april 2000. I paragraf 1, formålsparagraffen, står der: ”Selskabets formål er at udgive Fyns Amts Avis som venstreblad i tilslutning til Venstres program og i øvrigt at drive bladvirksomhed efter samme retningslinier”.

Det var noget af en overraskelse, da nyheden blev sluppet ud i november: Afløser for Jørgen Krebs som chefredaktør bliver den anerkendte og respekterede kommentator og journalist Troels Mylenberg. Var det et tegn på, at avisens nære tilknytning til Venstre – noget, som ofte har været en anstødssten hos andre end Venstre-folk  – var ved at blive løsnet? Tidligere chefredaktører på avisen havde jo været med i partiet Venstre, hvilket sådan set kan være meget bekvemt, når den avis, man skal lave, skal laves ”i tilslutning til Venstres program”. Men det står altså ikke i vedtægterne som et krav til chefredaktøren, hvilket også gjorde det nemt for Troels Mylenberg at svare, da netavisen forleden spurgte ham: ”Er avisens vedtægter lavet om, så der ikke længere står, at chefredaktøren skal være medlem af Venstre”?

”Ved ikke hvilke vedtægter, du kigger i, men mig bekendt står det ingen steder skrevet, at man skal være medlem af Venstre eller af noget som helst andet. Så noget problem kender jeg ikke til. Hvis du har spørgsmål til vedtægterne, må det være Erik Larsen, du taler med. Men som jeg også har svaret dig tidligere, så er jeg ikke medlem af noget parti og har aldrig været det”, hed det i en mail fra Troels Mylenberg, som efterfølgende tilføjede: “Jeg anskuer hvervet som professionel. Som bladmand og ikke som politiker. Jeg tror også, at deter de kvalifikationer, jeg er ansat på”.

Bestyrelsesformand Erik Larsen er ikke meget for at snakke om det arbejde med vedtægterne, som foregår i bestyrelsen.

”Er I i bestyrelsen i gang med at ændre disse formuleringer  i vedtægterne om at være et venstreblad?”

”Det, vi arbejder med i bestyrelsen, kommenterer jeg ikke på, før vi når frem til en konklusion. Men der er altid brug for at se på, om vedtægterne lever op til lovgivningens krav”, siger Erik Larsen

Under alle omstændigheder sidder Venstre-folk solidt på udgiverselskabets bestyrelse og repræsentantskab. I hvert fald tre af bestyrelsens seks medlemmer er Venstre-folk. Repræsentantskabet er opdelt i A-medlemmer (det er dem, der bestemmer) og B-medlemmer. Der er 23 A-medlemmer af repræsentantskabet. Langt de fleste er med i Venstre – i hvert fald 17 af dem.

Amtsavisen har i måneder toppet listen over danske dagblades sørgelige månedsliste over tilbagegang i oplaget. Tilbagegangen i forhold til samme måned året før har ligget stabilt omkring 15 procent for Amtsavisen. Da Troels Mylenberg i tirsdag satte sig i chefredaktørstolen i Sct. Nicolai Gade var oplagstallene for januar klar. De blev offentliggjort i går, fredag. De var endnu værre. Siden januar for et år siden har Amtsavisen mistet hver femte køber. Tilbagegangen lød på 19,2 procent. I januar 2010 var det daglige oplag på  15.255. I januar i år var det på 12.330.

HUSK: UNDERSKRIV MED FULDT NAVN, HVIS DU SKRIVER EN KOMMENTAR TIL ARTIKLEN!