Dorthe Ullemose.

Dorthe Ullemose.

Af Dorthe Ullemose, Dansk Folkeparti 

KOMMUNALVALG/13:  Integration sker altid på flere niveauer samtidig: på det kulturelle plan, hvor vaner, adfærdsnormer og menneskelige relationsformer er på dagsordenen, og på det sociale plan, hvor bl.a. bolig, arbejde og uddannelse er vigtige. Disse to planer er de mest iøjnefaldende udadtil. Det ses i hvert fald tydeligt, når en tilflytter ikke integreres på disse områder.

Desværre glemmer mange, at sand integration i virkeligheden først og fremmest sker på det åndelige plan, hvor det handler om tro, livsværdier og ideologiske holdninger. Hvis man ikke får dette øverste niveau med i integrationsprocessen, vil man aldrig blive fuldt integreret i samfundet. Man kan ikke for alvor falde ind i en ny kultur, hvis ens åndelige tilhørsforhold stadig er fast forankret i en fremmed tro eller ideologi. Når man flytter til en anden kultur, vil man i virkelig integrationsproces med tiden skabe sig en ny værdiskala, der svarer til de normer og værdier, denne nye kultur baserer sig på. Hvis man ikke gør det, vil man altid være fremmed, for lige børn leger nu engang bedst.

Vort samfunds værdigrundlag er fælles for både kristendommen og demokratiet og indeholder bl.a. respekten for individet, respekten for kvinders ligeværd (lighed mellem en mand og kvinde på alle områder), ytringsfrihed, fred, næstekærlighed, rummelighed, tolerance, tilgivelse, forsoning m.m.

Hvor er det fantastisk og dejligt at se, at mange etniske grupper, som kommer til vores land, oprigtigt ønsker at tilegne sig vores værdier og normer og dermed ønsker sig fuldt integreret i vores samfund.

Men vi må konstatere, at vores værdier er fremmed for Islam. Islam kan ikke forenes med demokrati. Det er direkte imod deres tro. Det kræver i given fald et opgør af islamiske fundamentalister, som ønsker, at Islam skal overtage hele verden, koste hvad det koste vil. Mange muslimer ønsker måske i bund og grund at leve et liv i overensstemmelse med vores værdier, men det er svært, hvis man samtidig vil leve i overensstemmelse med koranen og hadith. Man er nød til at lade hånt om store dele af både koranen og hadith, hvis man vil leve som en velintegreret muslim i et kristent samfund. Demokrati og islam er så uforenelige størrelser, at de sjældent kan udleves samtidig. Hvis muslimer i et demokratisk land insisterer på at leve efter koranen og sunna, vil de næsten altid komme til at leve i et parallelsamfund til det samfund, de bor i.

Derfor vil det naturligvis være nemmere for muslimer at blive integreret i et land, som udlever samme tro. Så uanset, hvor meget en muslim ønsker at blive en velintegreret del af det danske samfund, vil samfundet altid komme til kort over for Allahs befalinger i koranen og hadith/sunna. Derfor vil en vellykket integration af flygtninge/indvandrere altid ske bedre ud fra et kristent humanistisk grundsynspunkt, fordi det er de værdier, normer og traditioner, Vesten har bygget sin grundvold på.

(Dorthe Ullemose, Skårup, er byrådskandidat for Dansk Folkeparti).