Selv DI’s mand i Svendborg forstår det ikke

Der er i al hast kommet et nyt punkt på dagsordenen for det møde, direktørerne i Svendborg Kommune holder i morgen: Den undersøgelse, som organisationen Dansk Industri offentliggjorde med bulder og brag tirsdag – og som placerer Svendborg som den kommune i Danmark med det næstmest elendige erhvervsklima. Kun undergået af Næstved. Undersøgelsen har skabt lige dele chok og undren på rådhuset.

Det er ikke kun på rådhuset, undersøgelsens resultat har skabt undren. Det har den også hos Dansk Industris egen talsmand i Svendborg, direktør Hans Fuglgaard, Scandinavian Brake Systems A/S. ”Det overrasker mig meget. Det er ikke den melding, jeg får fra dem, jeg snakker med. Jeg havde ikke ventet den placering for Svendborg, som faktisk har igangsat en række fornuftige ting”, siger Hans Fuglgaard, der både sidder i bestyrelsen for DI på Fyn og i Erhvervsrådet i Svendborg.

”Og jeg har svært ved at se den røde tråd”, siger Hans Fuglgaard – med henvisning til, at Svendborg i en undersøgelse for et år siden lå i den bedste tredjedel af kommunerne hvad angår erhvervsklima.

Samme – årlige – undersøgelse fra revisionsfirmaet Ernest & Young henviser formanden for LO Sydfyn, Tonni Hansen, til som en undersøgelse, der er anerkendt som en af de mest seriøse af slagsen. ”Derfor har jeg svært ved at se undersøgelsen fra Dansk Industri som andet end et partsindlæg mere end en seriøs undersøgelse”, siger Tonni Hansen.

DI’s store undersøgelse er kommet for at blive. Resultaterne er offentliggjort på en til formålet oprettet hjemmeside, hvor man kan ”se, hvordan virksomhederne inden for 11 erhvervsrelevante områder vurderer kommunernes indsats”. Undersøgelsen vil blive gentaget hvert år.

I den samlede vurdering havner Svendborg Kommune som nummer 95. Næsten i bunden. To af de 98 kommuner er ikke med i undersøgelsen. Så Svendborg kunne dårligt blive placeret lavere. Kun Næstved vurderes endnu dårligere. Undersøgelser er baseret på statistiske oplysninger og på en spørgeskemaundersøgelse – blandt DI’s medlemsvirksomheder i Svendborg. Nogle af dem. Faktisk kun 20.

Kommunens erhvervsdirektør Tim Jeppesen undrer sig da også over resultatet, når Svendborg for et år siden i Ernest & Youngs undersøgelse lå i den bedste tredjedel af kommunerne, og når Svendborg for 14 dage siden i Børsen blev den sjettebedste kommune for iværksættervirksomheder. Det statistiske materiale bag er det samme – men i DI’s undersøgelse indgår desuden spørgeskemaet til 20 virksomheder. ”Det kan jo være, at de lige har ramt de fem værste brokkehoveder”, siger Tim Jeppesen. ”Men selvfølgelig kan vi altid gøre tingene bedre. Og derfor vil vi da gennemgå undersøgelsens resultater og se, hvad vi kan lære af den”, tilføjer han.

Siden undersøgelsen for et år siden og til i dag er der ikke sket nogen ændringer i erhvervspolitikken – eller kommunens servicering af erhvervslivet. Skatteprocenten er høj i Svendborg, 26,8 – den fjerdehøjeste i Danmark. Men det er grundskylden, som erhvervslivet mærker, ikke specielt. Den er på 23,32 promille. Og dækningsbidraget, en slags erhvervsskat, eksisterer ikke mere i Svendborg – i modsætning til i 45 andre kommuner, heraf fire fynske: Middelfart, Kerteminde, Nyborg og Odense. Til gengæld er der i løbet af det sidste år kommet nyt bystyre. De røde med Socialdemokraterne i spidsen er kommet tilbage til magten – som de borgerlige med Venstre i spidsen havde haft i fire år. Og de røde har bl.a. bebudet, at de gerne vil genindføre dækningsafgiften.

”Når der ikke er sket nogen ændringer for erhvervslivet i det sidste år, er det så det politiske skifte, der får virksomhederne til pludselig at give Svendborg en bundplacering?”

”Det kunne godt være mit umiddelbare gæt”, siger borgmester Curt Sørensen (S), som lige som sin erhvervsdirektør i dén grad undrer sig over undersøgelsen. ”Jeg kan slet ikke genkende situationen her i den undersøgelse. Men selvfølgelig, hvis nogle virksomheder oplever det sådan – selv om det ikke er virkeligheden – så har vi da en opgave. F.eks. i at informere bedre”, siger Curt Sørensen.

Undersøgelsen fra Dansk Industri placerer Svendborg helt nede som nummer 95 af 96 i en samlet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. Som nummer 70 hvad angår infrastruktur. Som nummer 91 hvad angår arbejdskraft. Som nummer 93 hvad angår kommunal sagsbehandling. Som nummer 90 hvad angår skatter, afgifter og gebyrer. Som nummer 93 hvad angår fysisk planlægning. Som nummer 72 hvad angår brug af private leverandører. Som nummer 88 hvad angår kommunens image. Som nummer 84 hvad angår kommunens velfærdsservice. Som nummer 89 hvad angår kommunikation og dialog. Som nummer 84 hvad angår kommunale rammevilkår.

Se hele undersøgelsen fra Dansk Industri her.