Mai-Britt Nikolajsens allerbedste fødselsdagsgave

Mai-Britt Nikolajsen.

”Jeg fylder 50 år på tirsdag. Det her er den bedste fødselsdagsgave, jeg overhovedet kan få. Og nu kan vi også holde ordentlig jul”. 49-årige Mai-Britt Nikolajsen er grædefærdig af bare glæde. Beskæftigelsesankenævnet har netop dømt det ulovligt, at Svendborg Kommunes Jobcenter 31. maj smækkede kassen i for hende. Fra den dag ville kommunen ikke længere betale hende sygedagpenge. Fra den dag har hun ikke modtaget en øre fra kommunen – heller ikke i kontakthjælp. Hendes økonomiske situation er for hver dag nået et skridt nærmere ruin. Nu letter det – en smule i hvert fald.

Beskæftigelsesankenævnet slår ikke bare fast, at det var forkert af kommunen at standse for udbetalingen af sygedagpenge. Kommunen bliver også pålagt at efterbetale. Det vil sige, at kommunen nu for det første skal betale Mai-Britt Nikolajsen et beløb svarende til de sygedagpenge, hun skulle have haft fra 31. maj og til i dag – små 50.000 kroner. For det andet skal kommunen genoptage udbetalingen af sygedagpenge til hende – indtil hendes arbejdsevne er afklaret.

Ikke bare Mai-Britt Nikolajsen er glad. Det er de også i hendes fagforening 3F Sydfyn. For afgørelsen i Beskæftigelsesankenævnet kan, mener formanden Tonni Hansen, få betydning for mange andre lignende klagesager. Der ligger allerede i dag ved Beskæftigelsesankenævnet en række klager over Svendborg Kommunes Jobcenter fra medlemmer i i både 3f og andre fagforeninger, bl.a. FOA og Metal.

”Jeg er først og fremmest meget glad på Mai-Britts vegne. Men derudover kan afgørelsen i Beskæftigelsesankenævnet få betydning for andre af vores medlemmer. Vi har flere lignende klager, som nævnet endnu ikke har behandlet. Og for mig at se er afgørelsen i denne her sag principiel og vil derfor få betydning for de andre sager, som endnu ligger i systemet”, siger formanden for 3F Sydfyn, Tonni Hansen, som også er formand for LO Sydfyn.

Tonni Hansen siger, at man i 3F – udover de klager, som er sendt til Beskæftigelsesankenævnet – nu vil gennemgå alle de sager, hvor medlemmer har fået stoppet deres sygedagpenge med nogenlunde de samme begrundelser som Mai-Britt Nikolajsen.

”Men anstændigvis bør Jobcentret på baggrund af afgørelsen selv gennemgå alle de sager, hvor det er sket. For ét er folk, der er medlem af en fagforening som vores og derfor kan få hjælp til det. Men der er mange andre, som ikke er med i en fagforening og som har været ude for noget lignende”, siger Tonni Hansen.

Jobcentret besluttede med meget kort varsel at stoppe for flere sygedagpenge til Mai-Britt Nikolajsen fra den 31. maj i år. Det skete med den begrundelse, at Jobcentret ikke kunne se, der var flere muligheder for hende på arbejdsmarkedet. Derefter søgte Mai-Britt Nikolajsen i øvrigt om førtidspension – men fik afslag med den begrundelse, at der nok alligevel var muligheder for hende på arbejdsmarkedet. Svendborgs NetAvis fortalte Mai-Britt Nikolajsen historie ”I en uløselig klemme hos Jobcentret” den 11. oktober.

I næsten et halvt år har Mai-Britt Nikolajsen ikke fået en øre i hjælp fra kommunen. Hun kunne godt få lov at søge om kontanthjælp – men kunne ikke få det, fordi hun er gift. Og fordi ægteparret allerede havde taget lån i deres hus for at klare dagen og vejen med to døtre.

Afgørelsen af hendes klagesag i Beskæftigelsesankenævnet er ikke bare klar. Den er også enstemmig. ”Vi ændrer kommunens afgørelse”, hedder det. Og det understreges: ”Afgørelsen er truffet af et enigt nævn”.

Da Jobcentret med lynets hast stoppede sygedagpengene til Mai-Britt Nikolajsen var det med den begrundelse, at hun ikke skønnedes ”at opfylde betingelserne for forlængelse udover varighedsbegrænsningen, jf. lov om sygedagpenge § 27, stk. 1, nr. 1-7””.

Den holder bare ikke, siger Beskæftigelsesankenævnet. Nævnet siger tværtimod, at Mai-Britt Nikolajsen har ”ret til udbetaling af sygedagpenge i den resterende forlængelsesperiode efter sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 2”. Det er den paragraf, der siger, at kommunen skal forlænge sygedagpengeperioden, når ”det anses for nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge den sygemeldtes arbejdsevne”. Eller med andre ord, kommunen kan ikke stoppe sygedagpengene, hvis den sygemeldtes arbejdsevne ikke er afklaret. Derfor siger Beskæftigelsesankenævnet da også: ”Afgørelsen indebærer endvidere, at jeres medlem har ret til et tilbud om arbejdsprøvning eller andre foranstaltninger med henblik på at belyse hendes fremtidige arbejdsevne.”

I en vurdering af Mai-Britt Nikolajsens sag skriver Beskæftigelsesankenævnet:

”Vi mener, at der efter den 31. maj 2010 er behov for at gennemføre yderligere afklarende foranstaltninger for at belyse jeres medlems arbejdsevne. Vi mener samtidig, at der på tidspunktet for kommunens dagpengestop var udsigt til, at en retvisende afklaring kunne ske indenfor den resterende del af forlængelsesperioden efter dagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 2. Jeres medlems dagpengeperiode blev således forlænget efter bestemmelsen den 6. juni 2008, men den 11. august 2008 ændrer kommunens forlængelsesgrundlaget under henvisning til, at der er tale om langvarig behandling, men sikker raskmelding efter 9 måneder. Jeres medlem opfylder derfor betingelserne for at få forlænget udbetalingen af sygedagpenge yderligere efter bestemmelsen om, at det anses for nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge den sygemeldtes arbejdsevne.

Hvad har været afgørende for resultatet? Som udgangspunkt er en uafklaret helbredsmæssig situation ikke til hinder for at forlænge efter bestemmelsen. Det forudsætter dog, at det på afgørelsestidspunktet vurderes, at afklaringen af arbejdsevnen forventes at kunne ske indenfor den resterende del af perioden. … Vi er opmærksom på, at tidligere arbejdsprøvning måtte afbrydes efter meget kort tid på grund af tilbagefald. Vi mener derfor, at jeres medlem har behov for en psykisk skånsom afprøvning.”

Mai-Britt Nikolajsen er i dag lettet og glad. Hun glæder sig til, at familien snart igen kan få lidt flere penge mellem hænderne. Og så venter hun på, at Jobcentret finder et sted, hvor hun kan arbejdsprøves. ”Det har de før haft svært ved. Så jeg ved ikke, hvad det ender med. Men lige nu er jeg bare så lykkelig”, siger Mai-Britt Nikolajsen.