Stoppede sygedagpengene – for en sikkerheds skyld

Lars Foldager.

Han ved helt præcis, hvornår det var. For han noterede det, da han i røret hørte, at det var et opkald fra Jobcentret. Klokken var 10.19 tirsdag i sidste uge. Sagsbehandleren meddelte 40-årige Lars Foldager fra Brændeskov, at der om fire dage ville blive lukket for flere sygedagpenge til ham. Han kunne i stedet søge om at få den langt lavere kontanthjælp. Lars Foldager var skuffet, han var vred – nu ville hans økonomi blive revet endnu mere i laser.

”De stopper sygedagpengene med fire dages frist. Hvordan kan de det?” Lars Foldager fatter det stadig ikke. Der har ikke tidligere været noget varsel, siger han. Samme dag – i tirsdags – røg der et brev af sted fra Jobcentret til Lars Foldager med samme besked: Sidste dag med sygedagpenge er fredag. I brevet fra Jobcentret nævnes det, at ”du er tidligere blevet orienteret om sygedagpengelovens begrænsninger i brev”. Nej, siger Lars Foldager. Alt, hvad han har fået i sagen, har han afleveret til sin fagforening, 3F. Alt. Det var også derfor, han så nøje noterede, hvornår telefonopkaldet fra Jobcentret kom i tirsdags. Så han kunne orientere fagforeningen. Det er også derfor, han er sikker på, han ikke tidligere er blevet varslet om stop for sygedagpenge. I hvert fald sikker på, at han ikke har fået et sådant brev.

Endnu værre er det, synes han, at kommunens Jobcenters egen tvivl i hans sag rammer ham økonomisk benhårdt. Tvivlen kommer ene og alene kommunens egen pengekasse til gode.

Sagen er, at det nemlig godt kan være, at Lars Foldager fortsat kan få sygedagpenge. Men Jobcentret har besluttet at udsætte afgørelsen – af om han fortsat kan få sygedagpenge altså. Det får imidlertid ikke Jobcentret til så – indtil en afgørelse kan træffes – at fortsætte med at betale sygedagpenge til Lars Foldager. Tværtimod lukker kommunen for sygedagpenge – indtil en afgørelse kan træffes. Også selv om Jobcentret vurderer, at en sådan afgørelse kan træffes indenfor kortere tid. På kommunalt sprog hedder det sådan i brevet til Lars Foldager:

”Svendborg Jobcenter har truffet afgørelse om at udsætte afgørelse vedrørende mulighed for forlængelse af sygedagpengeperioden ud over generel varigheds indtræden den 28. januar 2011, idet Svendborg Jobcenter vurderer, at der indenfor et kortere tidsrum vil foreligge oplysninger, som vil bedre oplysningsgrundlaget væsentligt i forhold til om din sygedagpengeudbetaling kan forlænges ud over generel varighed”. Senere i brevet tilføjer Jobcentret, at hvis der senere skulle vise sig, at Lars Foldager faktisk havde ret til fortsat at få sygedagpenge, så ”vil eventuelt udbetalt kontanthjælp blive reguleret i forhold til sygedagpengeudbetalingen”. Men indtil da må Lars Foldager indstille sig på at ryge på kontanthjælp.

”Hvad er det her for noget? Jeg blev opereret så sent som 10. januar. Er jeg så ikke syg eller hvad?” Spørger Lars Foldager. Han forsøgte så sent som mandag i sidste uge at få telefonisk kontakt med sin sagsbehandler på Jobcentret. Det viste sig, at han samme dag havde fået en ny sagsbehandler. Hun ringede dagen efter – tirsdag. Det var Lars Foldagers første kontakt med den nye sagsbehandler – og det var så i den, han fik meddelelsen om, at sygedagpengene ville blive stoppet fire dage senere.

Lars Foldager har – siden han blev sygemeldt i begyndelsen af april 2009 – ofte følt sig under mistanke i Jobcentret, siger han. ”Det er, som om de tror, jeg bare er ude på at få de sygedagpenge. Ærligt talt, tror nogen virkelig, at det er sjovt at gå ned på de der 16-17.000 kroner om måneden i sygedagpenge, når jeg nogle gange i arbejde havde en månedsløn på cirka 50.000 kroner? Det er det altså ikke”, siger Lars Foldager, der arbejdede med diamantskæring, indtil han blev sygemeldt. Det er ikke en typisk månedsløn som ufaglært i den branche – men der var dengang masser af arbejde, og han arbejdede mange timer om dagen.

Det var et helt banalt, hverdags-uheld i fritiden, der i april 2009 sendte Lars Foldager i dørken. Et fald fra en stige på bare en meter. Men han faldt forkert. Det gik ud over det ene ben, et brud på skinnebenet og en efterfølgende vanskelig operation. Han kom senere i en arbejdsprøvning – en arbejdsprøvning som viste, at han med de rigtige skånehensyn kunne nå op på at arbejde fem timer om dagen. Da arbejdsprøvningen var slut, tilbød firmaet at beholde ham – firmaet anså det for muligt at stille og roligt optræne ham til fuld tid. Men Jobcentret sagde nej.

I efteråret 2010 meddelte Jobcentret så, at det nu skulle undersøges, hvordan Lars Foldager kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet. Det blev der nu ikke umiddelbart gjort mere ved. Til gengæld havde Lars Foldager efterhånden fået mere og mere ondt i knæet. Og nye undersøgelser viste, at det var, fordi den første, komplicerede operation ikke var gennemført rigtigt. Lars Foldager blev derfor opereret igen i begyndelsen af januar i år.

Nu var det så, at han ville høre Jobcentret om perspektiverne. Det var i mandags. Perspektivet kom tirsdag, hvor hans nye sagsbehandler telefonisk meddelte ham, at sygedagpengene ville stoppe fredag. Dagen efter gik Lars Foldager på kommunen for at søge om kontanthjælp. Det var samme dag, han fik brevet om stop for sygedagpenge. Men allerede dagen efter fik han et nyt brev fra Jobcentret om en helt ny plan for ham: ”Du er tilmeldt Jobcentret som modtager af kontanthjælp eller starthjælp. I den forbindelse er du udvalgt til at deltage i forsøget ’På rette vej – i job’. … Det overordnede mål for forsøget er, at flere kommer i job eller ordinær uddannelse. … Du vil skulle deltage i et særligt tilrettelagt og intensivt forløb, og du vil derfor få tæt kontakt med Jobcentret, indtil du kommer videre i uddannelse eller job”. Den tætte kontakt indebærer, at han en gang om ugen i de næste fire uger skal til jobsamtale på Jobcentret – første gang på torsdag. Det bliver han nødt til – hvis ikke han også skal miste kontanthjælpen.

Men Lars Foldager vil ikke stiltiende finde sig i det. Sammen med sin fagforening, 3F, klager han nu over stoppet for sygedagpenge. Fagforeningen mener ikke, det er god forvaltningsskik at træffe en sådan afgørelse om sygedagpengene. Og forstår slet ikke, at Jobcentret ikke lader tvivlen komme borgeren til gode – den tvivl, Jobcentret selv udtrykkeligt nævner er der.  Der er, mener fagforeningen, tale om, at Jobcentret overtræder på retssikkerhedsloven og dagpengeloven med en sådan afgørelse, når Jobcentret ikke i samarbejde med Lars Foldager først har lavet en opdaterer resourceprofil.

“Hvis man ikke er syg i forvejen, så skal man da nok blive det af en sådan en behandling på Jobcentret”, siger Lars Foldager, mens han humper gennem det lille hus i Brændeskov. Imens slår han beklagende ud med den ene arm mod de ufærdige rum. “Ja, renoveringen af huset gik i stå med alt det her”, siger han, inden han synker ned i sofaen for sammen med konen at se VM-finalen i håndbold mellem Danmark og Frankrig.