Tre biblioteker i landsbyer skæres drastisk ned

Det nyrenoverede Gudme Bibliotek skal skære åbningstiden ned til to gange fire timer om ugen.

Halvanden million kroner skal der næste år spares på biblioteksområdet. Det blev besluttet af forligspartierne bag budgettet for 2011, det vil sige alle byrådets partier på nær Dansk Folkeparti og Enhedslisten. Nu ligger der et forslag til, hvor og hvordan besparelsen skal ramme biblioteksvæsenet. Åbningstiden på tre biblioteker skal skæres kraftigt ned – fra fem dage om ugen til kun to dage.

De tre biblioteker, der rammes, er de tre tilbageværende biblioteker i den tidligere Gudme Kommune og den tidligere Egebjerg Kommune. Det vil sige Gudme Bibliotek, Stenstrup Bibliotek og Vester Skerninge Bibliotek. De holder alle åbent fem dage om ugen. Fra næste år vil de kun være åbne to dage om ugen – hvis politikerne i byrådets Udvalg for Kultur og Plan følger det forslag, som forvaltningen har lavet. Udvalget holder møde om det i næste uge.

Formanden for udvalget, Bruno Hansen (SF) støtter forslaget om at lægge hele besparelsen på halvanden millioner kroner årligt på de tre biblioteker. Eller biblioteksfilialer, som de officielt hedder.

”Ja, det gør jeg. Det betyder, at alle biblioteksfilialer får samme åbningstid, ligegyldigt hvor de ligger. Dermed får borgerne i de forskellige distrikter den samme betjening”.

Forslaget betyder, at bibliotekerne i Gudme, Stenstrup og Vester Skerninge får samme ugentlige åbningstid – otte tider fordelt på to dage – som de andre biblioteksfilialer i kommunen. Det vil sige Skårup Bibliotek, Landet Bibliotek og Thurø Bibliotek. Disse tre biblioteker ligger alle i den gamle Svendborg Kommune.

For Gudme Bibliotek betyder forslaget, at den ugentlige åbningstid beskæres fra 23 timer fordelt på fem dage (tirsdag-lørdag) til otte timer fordelt på to dage. For Stenstrup Bibliotek beskæres den ugentlige åbningstid fra 21 timer fordelt på fem dage (mandag-fredag) til otte timer fordelt på to dage. Og for Vester Skerninge Bibliotek beskæres den ugentlige åbningstid fra 21 timer fordelt på fem dage til otte timer fordelt på to dage.

Ifølge Svendborg Kommunes kultur- og plandirektør Tim Jeppesen var beskeden fra partierne bag budgetforliget klar: Spar halvanden millioner kroner gennem harmonisering og uden at lukke biblioteksfilialer. Det er baggrunden for det forslag, som forvaltningen nu har lagt på politikernes bord.

En af de centrale politikere bag budgetforliget, Venstres gruppeformand Lars Erik Hornemann, er ikke ubetinget enig i den udlægning. Han mener, at noget af besparelsen må kunne findes på hovedbiblioteket i Svendborg. Han er specielt ikke glad for udviklingen i Gudme – hvor han var borgmester indtil sammenlægningen med Svendborg. Dengang havde Gudme tre biblioteker – Gudme, Gudbjerg og Hesselsager. De to sidstnævnte blev lukket, da et udvidet og moderniseret Gudme Bibliotek stod klar lige omkring kommunesammenlægningen.

Lars Erik Hornemanns ønske om at se på mulige besparelser på hovedbiblioteket midt i Svendborg deles ikke af udvalgsformand Bruno Hansen. ”Vi har valgt ikke at skære på hovedbiblioteket. Det skal klare virkelig mange forskellige funktioner. Og så er det altså Fyns – jeg sagde Fyns – næst mest besøgte kulturinstitution. Det ønsker vi ikke at pille ved”, siger Bruno Hansen.

Gudme Bibliotek, som skal have beskåret åbningstiden med 15 timer om ugen, har 43.333 udlån om året. Stenstrup Bibliotek, som skal have beskåret åbningstiden med 13 timer om ugen, har 25.887 udlån om året. Vester Skerninge Bibliotek, som skal have beskåret åbningstiden med 13 timer om ugen, har 37.957 udlån om året.

På de tre biblioteker, som allerede er nede på otte timers ugentlig åbningstid, er tallene sådan: Skårup Bibliotek 18.102 udlån om året. Landet Bibliotek 17.196 udlån om året. Thurø Bibliotek 25.382 udlån om året.

Den største del af besparelsen ved at reducere åbningstiden på de tre biblioteker fås ved at skære på personalet. Det vil, har forvaltningen regnet ud, kunne give en besparelse på 1,1 million kroner om året. Mens man kan spare 400.000 kroner om året på indkøb af materiale. Forvaltningen forventer i øvrigt ikke at opnå hele besparelsen det første år – det vil sige 2011. Der er nemlig ikke lagt op til egentlige fyringer. Besparelsen på personalet skal opnås ved naturlig afgang og frivillige reduktioner i arbejdstiden.