Revisorundersøgelse af uregelmæssigheder i Fynske Mediers salgsafdeling

Torsdag i sidste uge modtog direktionen i Fynske Medier et anonymt tip. Et så alvorligt anonymt tip, at direktionen straks fredag satte en revisorundersøgelse i gang af Fynske Mediers salgsafdeling. Angiveligt drejer det sig om en mistanke om, at en eller flere ledere har modtaget returkommission i form af varer fra annoncører – mod nedslag i prisen for annoncerne. Én leder er hjemsendt og er blevet beordret til ikke at vise sig i bladhuset, mens revisorundersøgelsen foregår. Efter hvad Svendborgs NetAvis erfarer, drejer det sig om salgs- og markedschef Ronald Dahl.

Hjemsendelsen af en topchef og det alvorlige skridt med en revisorundersøgelse af uregelmæssigheder blev torsdag meddelt medarbejderne i Fynske Medier – det vil sige Fyns Amts Avis og Fyens Stiftstidende – på virksomhedens intranet. De havde intet fået at vide, da Svendborgs NetAvis onsdag forsøgte at få historien bekræftet hos de to avisers tre chefredaktører. Hverken chefredaktør Jørgen Krebs, Fyns Amts Avis, eller chefredaktør Per Westergård, Fyens Stiftstidende, reagerede på netavisens henvendelser. Det gjorde kun chefredaktør Jan Kristensen, Fyens Stiftstidende. Han kunne – eller ville – imidlertid kun oplyse følgende: ”Som chefredaktør på Fyens Stiftstidende kan jeg hjælpe dig i forbindelse med spørgsmål til det redaktionelle indhold i dagblad og på fyens.dk. Dine spørgsmål drejer sig om kommercielle forhold i Fynske Medier. Dem må du nødvendigvis tale med direktionen om i dette selskab”.

Det gjorde netavisen så onsdag eftermiddag. Stillede følgende spørgsmål til administrerende direktør i Fynske Medier, Poul Erik Andersen: ”1. Er der mistanke om uregelmæssigheder i salgs- og annonceafdelingen? 2. Er det korrekt, at det drejer sig om overfakturering eller returkommission/korruption? 3. Er der indledt en revisorundersøgelse af forholdene? 4. Er det korrekt, at Ronald Dahl og Mogens Balle er suspenderet/hjemsendt, mens undersøgelsen foretages? Eller drejer det sig kun om den ene af de to personer? 5. Er det korrekt, at sagen er startet ved en anonym henvendelse til ledelsen på Fynske Medier/Fyens Stiftstidende/Fyns Amts Avis?” – Ronald Dahl er salgs- og markedschef i Odense, Mogens Balle er salgschef i Svendborg.

Torsdag formiddag besvarede Poul Erik Andersen spørgsmålene fra netavisen – og kort efter blev der så givet en orientering via intranettet til Fynske Mediers mange medarbejde. I en mail til netavisen skriver Poul Erik Andersen:

”Fynske Medier har torsdag den 14. oktober modtaget et anonymt brev om uregelmæssigheder i selskabets salgsafdeling.

Trods anonymiteten rummede brevet en beskrivelse af nogle mulige misforhold, som gjorde, at Fynske Mediers direktion den efterfølgende dag, fredag den 15. oktober, iværksatte en revisorundersøgelse.

De mulige misforhold har ikke haft negativ påvirkning på kundeforhold, men er alene et internt forhold mellem en eller flere ledere i salgsafdelingen og selskabet Fynske Medier.

En enkelt ledende medarbejder er bedt om ikke at vise sig på arbejdspladsen, så længe undersøgelsen pågår.

Indtil revisionen er færdig, betragter direktionen sagen som en personsag og har ikke yderligere kommentarer til sagen.

Revisorundersøgelsen ventes afsluttet midt i den kommende uge”.

Det lykkedes torsdag at få telefonisk kontakt til salgschef Mogens Balle, Fyns Amts Avis, som i øvrigt også er Citychef i handelsstandsforeningen Shopping Svendborg.

”Er det dig eller Ronald Dahl, er blevet hjemsendt, mens revisorundersøgelsen foregår?”

”Jeg sidder her på min arbejdsplads”, siger Mogens Balle.

”Så jeg kan konkludere, at at ikke er dig, der er hjemsendt?”

”Det har du ret i”.

”Så må det være Ronald Dahl?”

”Det har jeg ingen kommentarer til”.

”Er det korrekt, at revisorundersøgelsen også omfatter nogle af dine dispositioner?”

”Det har jeg ingen kommentarer til”.

”Kan du afkræfte det?”

”Det har jeg heller ingen kommentarer til”, siger Mogens Balle.

Det er ikke lykkedes netavisen at få telefonisk kontakt til Ronald Dahl på hans privatnumre. Og på Fyens Stiftstidende meddeler receptionisten, at hverken han eller hans sekretær er til stede.