Danish Crown-virksomheden Scan-Hide risikerer nu at blive meldt til politiet. Svendborg Kommune sætter tommeskruer på virksomheden – fordi dens spildevand er forurenet langt ud over det tilladte. Det er samme virksomhed, der betaler 670.000 kroner for lidt om måneden for spildevandsrensningen og som truer kommunens politikere med krav om million-erstatning.

Scan-Hides spildevand er alt for møgbeskidt

Af Frede Jakobsen

Spildevandet fra Danish Crowns garverivirksomhed Scan-Hide i Vester Skerninge er ifølge Svendborg Kommune meget mere forurenet, end det må være. Så meget, at kommunen nu to gange på kort tid har indskærpet overfor virksomheden, at det ikke må ske. Uden at der er kommet noget ud af det. Nu sætter kommunen en sidste frist. Hjælper det ikke, så bliver virksomheden meldt til politiet. Sådan lyder truslen fra kommunens Miljø- og Teknikforvaltning.

Svendborgs NetAvis er i besiddelse af et brev, som Svendborg Kommune sendte til Scan-Hides direktør, Anders Autzen, den 9. april. Virksomheden får to nye frister: Allerede 1. maj skal Scan-Hide aflevere en plan for, hvordan den vil løse problemet med for meget fedt og sulfid i spildevandet. Planen skal indeholde konkrete aktive tiltag, som skal være sat i værk senest 1. august. Ellers bliver virksomheden meldt til politiet – selv om den slags trusler formuleres lidt mere diplomatisk i kommunale breve. Derfor hedder det i brevet, at kommunen ”vil overveje en politianmeldelse af forholdene”. Kommunen mener, at virksomhedens ledelse i månedsvis har trukket sagen ud – og siger direkte, at den plan, som kommunen har modtaget fra virksomheden 1. marts “mangler i den grad nu og her tiltag, der kan bringe overskridelsen af specielt fedt- og sulfidparametrene til ophør”

Denne strid om spildevandets indhold kører sideløbende med en anden heftig strid mellem Svendborg Kommune og Scan-Hide. Virksomheden har i årevis kunnet slippe for at betale det, det koster at få renset sit spildevand. Virksomheden fik en aftale med et par topfolk, borgmesteren og kommunaldirektøren, fra den tidligere Egebjerg Kommune om næsten intet at betale. Men da Egebjerg blev en del af Svendborg Kommune kom der andre boller på suppen. I stedet for at betale 30.000 kroner om måneden skal Scan-Hide betale 700.000 kroner om måneden i et såkaldt særbidrag for at få renset sit spildevand. Det er ifølge det kommunalt ejede Svendborg Vand A/S det, det koster. Men Scan-Hide har nægtet at betale og truer kommunen med et sagsanlæg på 150 millioner kroner, hvis byrådet godkender Svendborg Vands såkaldte betalingsvedtægt.

Scan-Hide skulle allerede fra 1. april have betalt 700.000 kroner om måneden. Men det er lykkedes Scan-Hides advokater at få stillet sagen i bero foreløbig i en måned – ved at udnytte forvaltningsloven til det yderste. I allersidste øjeblik – før politikerne skulle behandle sagen – krævede virksomheden aktindsigt i alle sagens dokumenter. Dermed var kommunen ifølge loven tvunget til at udsætte sagen. Den er nu sat til behandling sidst i april – med henblik på at Scan-Hide fra 1. maj skal betale 700.000 kroner om måneden.

Men ved siden af denne sag tilspidses nu sagen om, at Scan-Hide ikke overholder den spildevandstilladelse, virksomheden fik 26. november 2008. Spildevandet indeholde meget mere sulfid og fedt end tilladt. ”Voldsomme overskridelser” kalder kommunen det. Rensningsanlægget Egebjerg Syd under Svendborg Vand er opført specielt for at tage sig af spildevandet fra Scan-Hide. Det blev taget endeligt i brug i efteråret 2009. Det er dimensioneret efter det, virksomheden ifølge spildevandstilladelsen udlede. Problemet er imidlertid ifølge kommunen, at virksomheden ikke overholder kravene i spildevandstilladelsen. Og det betyder, at Egebjerg Syd-rensningsanlæggets kapacitet er spændt til bristepunktet. Og endnu alvorligere: Risikoen er, at Egebjerg Syd så ikke er i stand til at rense vandet så meget, som det skal – hvilket vil betyde, at det ikke er renset godt nok, når det ledes ud i Det Sydfynske Øhav. I så fald er det Svendborg Vand A/S, der skal tage skraldet – ikke Scan-Hide. Skønt problemet stammer fra Scan-Hide, der ikke overholder kravene, om hvor meget skidt spildevandet må indeholde.

Svendborg Kommune har også fundet chrom i spildevandet. Scan-Hides ledelse hævder, at det ikke kan stamme fra virksomheden. Kommunen mener, det ikke kan stamme andre steder fra. Derfor har kommunen besluttet, at chrom-analyserne af spildevandet fra 1. maj skal foretages to gange om måneden. I øjeblikket foretages de kun én gang om måneden.

Formanden for Udvalget for Miljø og Teknikudvalget i Svendborg Kommune, Flemming Madsen (S), bekræfter, at der er sendt et brev med en sidste advarsel til Scan-Hide. Han er godt træt af alt bøvlet med den stærkt forurenende virksomhed. ”Den skal selvfølgelig lige som alle andre virksomheder overholde kravene. Det har virksomheden tilsyneladende aldrig gjort. Derfor sætter vi nu tommeskruer på. Efter færdiggørelsen af Egebjerg Syd har målingerne af spildevandet vist klare overskridelser”, siger han.

”Jeg synes, det er lidt mærkeligt. Det er så stor en virksomhed, som ikke kan påstå, den ikke kender reglerne. Så det kan ikke være en tilfældighed med de overskridelser. Det må være bevidst. Og det er altså for ringe”, siger Flemming Madsen og tilføjer om truslen om politianmeldelse: ”Ja, det er klart. Det er vores sidste mulighed. Kan vi ikke med det gode få virksomheden til at overholde reglerne, så må vi bruge de andre muligheder, vi har”.

Læs tidligere artikler om Scan-Hide: Scan-Hide truer politikere med økonomisk ruin (24. marts) og Stanken fra Svendborg breder sig (1. april).