Denne ene er chefredaktør på Fyns Amts Avis. Den anden er advokat for avisen. Desuden mødes de i samme Rotary-klub. Nu har de to, Jørgen Krebs og Henrik Horn Andersen, indledt et nyt korstog med denne netavis. Lidt for sent godt nok. Læs den underholdende historie om de to travle mænd.

Chefredaktørens og advokatens ringe tilrettelagte raid

Af Frede Jakobsen, redaktør af denne avis og ejer af domænenavnene svendborgavis.dk og svendborgsavis.dk

Det kan være svært at holde styr på detaljerne. Når man er en travl mand. Og det er de begge – Rotary-brødrene Jørgen Krebs og Henrik Horn Andersen, henholdsvis ansvarshavende chefredaktør og advokat. Jørgen Krebs har sit at se til, når han ikke lige er på læserrejser til eksotiske destinationer, men i Svendborg for at passe sit arbejde som ansvarshavende chefredaktør for Venstre-avisen Fyns Amts Avis. Det samme med avisens advokat, Henrik Horn Andersen, som også har sit at se til ved siden af advokatvirksomheden i Det Gule Pakhus på havnen. Udover bridgeaftenerne og møderne i Rotary Svendborg, hvor han kan hygge sig med Jørgen Krebs, har han altså 23 bestyrelsesposter at se til – i 13 af dem som formand. Jo, der er nok at se til, og mange salærer og vederlag der skal sættes ind på kontoen.

I går, tirsdag, modtog Svendborgs NetAvis’ redaktør – som er identisk med denne artikels forfatter – et brev fra Henrik Horn Andersen. Et alvorligt ét sørme. Et brev, som gør, at Henrik Horn Andersen kan bonne Fyns Amts Avis for et salær for udført arbejde, måske ikke vel udført arbejde, men i hvert fald udført. Opgaven kan – men det er ren spekulation – have være aftalt med Jørgen Krebs, da der onsdag i sidste uge var møde i deres fælles Rotary-klub på Hotel Svendborg. Men i hvert fald ankom brevet her til redaktørens ydmyge bolig i går, tirsdag.

Henrik Horn Andersens brev er et trusselsbrev. Han kræver ”som advokat for Svendborg Avis A/S”, at domænenavnet svendborgavis.dk – som altså ejes af netavisens redaktør – overdrages ”til min klient inden 4 uger”, ellers ”vil sagen blive indbragt for rette myndighed”. For, som Horn Andersen skriver: ”De har registreret domænet den 11. februar 2010, vel vidende at min klient driver virksomhed under navnet Svendborg Avis A/S, og at min klient som følge heraf har retten til navnet Svendborg Avis (svendborgavis)”. Uha, da da. Altså for det første, så hedder Henrik Horn Andersens klient ikke Svendborg Avis A/S, men Aktieselskabet Svendborg Avis (Sydfyns Tidende). For det andet har Horn Andersen brugt lige så lidt tid på at sætte sig ind i sagen, som Jørgen Krebs har, når han skriver en leder i avisen – uanset emnet. I begge tilfælde bliver resultatet derefter. Det er det, der får mig til – men det er som sagt ren spekulation – at forestille mig, at de to bedsteborgere har aftalt den nye raid mod Svendborgs NetAvis under middagen i Rotary-klubben i onsdags på Hotel Svendborg. Måske de lige skulle stikke hovederne sammen igen og rede trådene ud, hvis de ellers begge skal med deres Rotary-klub på besøg i aften på Danish Crowns forureningsvirksomhed Scan-Hide.

Jørgen Krebs – som også, det véd de færreste, hedder Hansen – er godt nok chef i en underafdeling af en forretning, der lever af information og kommunikation, Fynske Medier. Men intern kommunikation i biksen er der åbenbart ikke meget af. Og slet ikke, åbenbart, med overafdelingen inde på Banegårdspladsen i Odense, det vil sige Fyens Stiftstidende, bossen i Fynske Medier. Derindefra er der nemlig allerede foretaget det, som de to Rotary-brødre i Svendborg nu har sat gang i.

Forhistorien er, kort fortalt, den, at svendborgsnetsavis.dk fra starten – det var 1. marts – hed svendborgsavis.dk. Allerede dagen efter – det vil sige 2. marts – rykkede Henrik Horn Andersens advokatfirma i felten for klienten i Sct. Nicolaigade, Fyns Amts Avis. Dets udgiverselskab hedder nemlig Aktieselskabet Svendborg Avis. Og uagtet at det nu alt sammen er en del af det Odense-baserede Fynske Medier, så krævede advokaten, at den nye netavis omgående stoppede med at kalde sig svendborgsavis.dk, fordi navnet ligger for tæt på udgiverselskabets navn. Skete det ikke, ville jeg blive slæbt i Retten. Derfor blev den nye netavis’ navn torsdag den 4. marts ændret til svendborgsnetavis.dk. Så var den sag ude af verden. Men det ændrer ikke ved ejerskabet til domænenavnet svendborgsavis.dk Det ejes fortsat af denne netavis redaktør. Det samme gør domænenavnet svendborgavis.dk – altså uden s mellem svendborg og avis. Begge navne købt på det frie marked, da Horn Andersens klient aldrig havde taget sig sammen til at købe dem. De to domænenavne – svendborgsavis.dk og svendborgavis.dk – bruges nu kun på nettet til at omdirigere folk til svendborgsnetavis.dk.

Ikke desto mindre har chefredaktøren på Fyns Amts Avis, Jørgen Krebs, og avisens advokat, Horn Andersen, lige nu indledt et felttog for at få overdraget domænenavnet svendborgavis.dk. Inden fire uger. Ellers ”vil sagen blive indbragt for rette myndighed”, som det hedder i gårsdagens trusselsbrev fra advokaten.

Sagen er imidlertid, at dér er den allerede – ”indbragt for rette myndighed”, altså. ”Rette myndighed” er Klagenævnet for Domænenavne. Dette Klagenævn modtog allerede for mere end en måned siden, 10. marts, en klage fra … Fynske Medier. En klage, som går ud på, at Fynske Medier vil have netavisen til at overdrage dem ejerskabet af ikke bare det ene, men begge domænenavne: svendborgavis.dk og svendborgsavis.dk. Klagen er indgivet af Richard Wraae, chef for digitale medier i Fynske Medier. Og klagen er nu under behandling i Klagenævnet – som har bebudet en afgørelse indenfor fire måneder.

Konklusionen på den lille historie må være, at overbosserne inde i Odense har glemt at informere underbossen i Svendborg. Eller at underbossen i Svendborg har glemt, hvad han er blevet informeret om. Men han har som nævnt også en del at se til, når han mellem rejserne både skal skrive ledere og bortvise folk – foruden, naturligvis, passe møderne i Rotary. Men så kunne man måske forlange, at avisens advokat, når han får en sag, ikke bare agerer springfyr af hensyn til salæret, men undersøger sagen, før han rykker ud med trusselsbreve. Ok, som nævnt indledningsvis, så kan det selvfølgelig også for en advokat som Henrik Horn Andersen knibe med at få tid til det hele, når han også skal være advokat for Svendborg Fjernvarme – hyret til opgaven af formanden for Svendborg Fjernvarme, som hedder … Henrik Horn Andersen. På den måde har Henrik Horn Andersen næppe de store problemer med salæret for opgaven – for det skal godkendes af … Henrik Horn Andersen. Og fjernvarme-formandsposten er bare den ene af de 23 bestyrelsesposter, Henrik Horn Andersen skal finde tid til at passe, når han ikke lige repræsenterer Fyns Amts Avis som advokat og sender trusselsbreve til denne netavis’ redaktør. Nej, det kan sørme ikke være nemt sådan at finde tid til det hele – og slet ikke til at gøre det ordentligt.

Fra denne netavis’ redaktør blev der da også prompte mandag eftermiddag sendt en mail til Henrik Horn Andersen. En mail, som slutter med følgende: ”Jeg fatter ikke skrivelsen fra dig. Går ud fra, at den er en fejl. Eller hvad? Svar udbedes!”

Svar kom der ikke noget af i går. Men som nævnt, det er til at forstå. Henrik Horn Andersen er en travl mand. Og det passer. Se blot nedenfor, hvor mange bestyrelser manden på billedet sidder i:

Bestyrelsesformand i: Skolerne i Oure Sport & Performance, Svendborg Fjernvarmecentral, PPH Formueadministration A/S, Thurøbund Holding A/S, Thurøbund Yachtværft A/S, SBHM Ejendomme Aps., Carepoint Svendborg A/S, Næsbyhoved Skov Holding, Navyteam A/S, SBHM Holding A/S, Erik Jørgensen Møbelfabrik A/S, WR Enterprise A/S, Ejendomsselskabet Næsbyhoved Skov A/S.

Bestyrelsesmedlem i: Royal Biscuit A/S, Marstal Værft A/S, Petersen & Sørensen Motorværksted A/S, Petersen & Sørensen Reparationsværksted A/S, FF Forsikring A/S, Cai Edelbo Larsen Holding A/S, Ejendomsaktieselskabet Silja, Royal Biscuit Nordic A/S, Royal Biscuit Co. A/S, Projekt Consult Svendborg A/S.

Er der så noget at sige til, at det kan være svært for 66-årige Henrik Horn Andersen at nå at sætte sig ind i alle detaljer?