”Mavepuster” – siger den chef der ikke blev plads til

Tre topchefer lige under kommunens kultur- og plandirektør, Tim Jeppesen, degraderes. Den ene betydeligt meget mere end de to andre. I en omfattende chefrokade er der nemlig én topchef, som der slet ikke er fundet plads til. Det er Martin Andersen, der er chef for udvikling og erhverv, herunder hele eliteidrætssatsningen sammen med Team Danmark. ”En mavepuster”, kalder Martin Andersen det selv.

Den omfattende chefrokade blev præsenteret i en pressemeddelelse torsdag fra kommunen på denne måde: ”Direktørområdet Kultur, Plan og Erhverv i Svendborg Kommune skærer ned i ledelsen. De fire afdelingsledere bliver reduceret til to. Det sker som en konsekvens af den politiske beslutning i budgetforliget 2011 om, at der skal ske administrative besparelser”. Med andre ord: Det ligner en halvering på chefgangen. Det er det ikke. Og nogen synderlig stor økonomisk besparelse kommer der heller  ikke ud af denne chef-rokade. Det indrømmer kultur- og plandirektør Tim Jeppesen, som siger, at den bliver større i 2012-13, når der skal fjernes lederstillinger ude på institutionerne. Men han mener, der kan komme en bedre ledelse ud af det: ”Ambitionen i den nye struktur er, at borgere og samarbejdspartnere skal opleve en bedre kommunikation, en større grad af koordinering, samt en klar og tydelig retning på udviklingen af vores byer, virksomheder og forenings- og kulturliv”, siger han.

Torsdagen chefrokade betyder ikke, at der bliver færre chefer. Der bliver faktisk flere, bare på et lidt lavere niveau. Ganske rigtigt er der i dag fire afdelingsledere – det vil sige chefer på det næsthøjeste niveau lige under direktøren for området, Tim Jeppesen. Men to af de fire fortsætter som chefer på et niveau lavere, én skal kommunen finde en passe stilling til, én fortsætter som afdelingsleder, og så skal der ansættes en ny udefra i den anden afdelingsleder-stilling.

De fire nuværende afdelingsledere er: Peter Larsen (Kultur og Fritid), Jan Carlsson (Plan og GIS), Martin Andersen (Udvikling og Erhverv) og Torben Jørgensen (Borgerservice og IT).

Fra 1. april vil der lige under direktør Tim Jeppesen kun være to afdelingsledere med, som det hedder , ”ansvaret for den strategiske udvikling og det tværgående arbejde”: Torben Jørgensen med ansvar for bibliotek og borgerservice og en anden med ansvar for By og Kultur. Denne anden afdelingsleder-stilling skal nu slås op.

De to nuværende afdelingsledere, Peter Larsen og Jan Carlsson, rykker så et niveau ned og bliver gruppeledere. Dem bliver der otte af i alt. For Peter Larsen og Jan Carlsson betyder det, at de bliver direkte opsagt fra deres nuværende stillinger og ansættes i de nye med mindre løn – dog næppe en nedgang, som bringer dem på fattiggården.

For fem af de andre otte gruppeledere er der – lønmæssigt i hvert fald – ingen ændring. Men for én af de nye gruppeledere er det et trin op på stigen – og dermed også på lønstigen.

De otte chefer – gruppeledere – på de tredjehøjeste niveau i forvaltningen bliver: Peter Larsen (Kultur og Fritid), Jan Carlsson (Plan, GIS og Erhverv), Hans Søby (Havnen), Birgitte Karmann Roslev (Biblioteket), Cathri Jepsen (Ungdomsskolen), Jens Petersen (Musikskolen), Søren Bach-Hansen (IT) og endelig en gruppeleder med titlen Borgeservicechef. Det er ikke afgjort, hvem det bliver, kun at det bliver en af de nuværende to teamledere i Borgerservice, Marianne Wedderkopp eller Bjørn Petersen. Med andre ord en forfremmelse af en af dem.

Som nævnt blev der i chefrokaden slet ikke plads til den ene af de fire nuværende afdelingsledere: Martin Andersen. ”Ham skal jeg have en snak med indenfor de næste 14 dage om at finde en passende stilling”, siger Tim Jeppesen.

Martin Andersen kalder selv chefrokaden for en ”mavepuster”. Der er, siger han tale om en desavouering af ham. ”Det er svært at opfatte det anderledes”, tilføjer han.

Inden kommunalreformen var Martin Andersen fritidschef i Egebjerg Kommune. Han er 60 år og skal – hvis ikke kommunen kan tilbyde ham en passende ny stilling – have såkaldte ventepenge. Det vil sige fuld løn i de næste tre år uden at lave noget.

”Men det håber jeg da ikke sker. Det ville være spild af skatteydernes penge. Og jeg har da også selv lyst til at arbejde videre”, siger Martin Andersen.

Som et led i de kommunale besparelser skal administrationen slankes. Også på chefniveau. Hvor mange penge, der kan spares på den konto, bliver først klart senere – det vil sige, når alle direktørområder har deres plan klar. Det skal de have til et direktørmøde i kommunen den 31. marts. Direktørområdet for Kultur, Plan og Erhverv har bare været lidt hurtigere end de andre.

Kultur- og Plandirektør Tim Jeppesen kan – eller vil – da heller ikke nu sige, hvor meget chefrokaden kan spare. Men han indrømmer, at det er ”småtterier”.

”Men i 2012-13 skal der så være færre ledere ude på institutionerne. Det vil bidrage mere. De nedskæringer er der så til gengæld bedre tid til at få på plads. Og det kan være, at noget af det løser sig gennem naturlig afgang”, siger Tim Jeppesen.