Borgmester Curt Sørensen (A).

”At vi ikke er lykkedes at nå dem, at vi ikke har kunnet få dem til at forstå, at kommunens sagsbehandling er, hvor den skal være, det gør mig lidt ked af det.”

Siden marts 2011 har en gruppe borgere forsøgt at kaste lys over kommunens behandling af vores syge og nedslidte medborgere. Ovenstående citat fra den lokale papiravis tilhører Curt Sørensen.

Citatet siger faktisk alt det, der skal siges, nemlig at det aldrig har været kommunens eller Curt Sørensens hensigt at lytte til borgerne. Hvad hensigten så har været, synes jeg fremgår ganske tydeligt.

Den 5. maj 2011 modtog borgmesteren tre akvareller af initiativet ”Syg i Svendborg” med titlen: Ikke høre, ikke se, ikke tale. Gaven siger faktisk alt det, der skal siges om borgmesteren og Svendborg Kommune, når det handler om behandlingen af syge borgere og deres retssikkerhed.

Initiativet ”Syg i Svendborg” har leveret historierne set fra de syge borgeres perspektiv. Netavisen og den lokale papiravis har bragt mange af disse historier. Kun mennesker, der lever i social isolation, kan i dag sige, at de ikke ved, hvad der foregår i Svendborg Kommunes jobcenter og nærmeste omegn.

Og nu kan borgmesteren – formodentlig med en vis stolthed – fortælle, at byrådet for første gang har undgået en sparerunde, og at den økonomiske genopretningsplan er lykkedes.

Spørg så dig selv, hvem der mon har betalt for denne genopretning?

Men nu til en anden af byens politikere. Den 21. august 2011, kunne læserne af papiravisen se følgende citat: ‎“Folk skal være meget dårlige for at blive godkendt til førtidspension. Lovgivningen er blevet så stram, at den ikke er værdig for mennesker.”

Du får 3 valgmuligheder: 1. Lars-Erik Horneman (V). 2. Jesper Kiel. (Ø) 3. Grete Schødts (A).

I samme avis og samme dag, bliver en politiker citeret for følgende: “Det er ikke tilfældigt, at 33 grupper i hele landet protesterer mod den behandling, som syge får”.

Du får igen 3 valgmuligheder: 1. Grete Schødts (A). 2. Curt Sørensen (A). 3. Jesper Kiel (Ø)

I artiklen bliver vi oplyst om, at partierne S, SF og RV tre gange har stillet beslutningsforslag i Folketinget om, at varighedsbegrænsningen på 52 uger for sygedagpengene skulle ændres.

I mellemtiden har der været et valg. Regeringen består nu sjovt nok af de samme partier, som tre gange har fremsat forslaget for at sikre, at mennesker, der ikke er færdigudredt eller ikke blev raske til tiden, så at sige ikke skulle kastes ud i økonomisk ruin.

Et par af de besøgende på Anstændighedens Plads gjorde mange forsøg på at få S, SF og RV i Folketinget til at vise sig som socialt ansvarlige partier. Som bekendt lykkedes missionen ikke. Det nyttede altså ikke at rette skytset mod Holmens Kanal, som en lokalpolitiker bebrejdende udtrykte det.

Det lykkedes ikke for de to verdener at forstå hinanden. Magthaverne boltrer sig fortsat i fine statistikker og beklager kun, at de ikke formåede at fortælle os, at virkeligheden slet ikke er, som den er.

Tilbage er der så kun at ønske jer en glædelig jul – her hvor papiraviserne er fyldt med annoncer om tvangsauktioner – og ikke mindst et godt nytår, for det er jo snart Det Det eR.

Svaret, på hvem der står bag citaterne, er: Grete Schødts.

(William Fibæk Mikkelsen er forbundsunderviser og aktiv i samfundets tjeneste).