Bestyrelsesformand løj om kommunens rolle

Han har kun været formand for Borgerforeningens bestyrelse siden efteråret, 61-årige Kjell Laursen, direktør i og ejer af firmaet Scandicolor. Men tilliden til ham er væk hos politikerne i byrådets Udvalg for Kultur og Plan, som står bag en årlig driftsstøtte til Borgerforeningen på over to millioner kroner. Indirekte opfordrer politikerne bestyrelsen i den selvejende institution Borgerforeningen til at finde en ny formand.

Det er afsløringen i Svendborgs NetAvis af svindel med en ansøgning fra Borgerforeningen om at få honorarstøtte fra staten, der har ført til ledelseskrisen i Borgerforeningen, som for kun et halvt år siden blev indviet som Svendborgs nye kulturhus. Bag ansøgningen stod Borgerforeningens forretningsfører Jan Aaskov og bestyrelsesformand Kjell Laursen. De søgte, selv om de ikke kunne søge, og selv om kommunen udtrykkeligt havde sagt nej. Ikke desto mindre brugte de navnet på kommunens fritids- og kulturchef, Peter Larsen, for at legitimere ansøgningen overfor Statens Kunstråds Musikudvalg.  Det gav pote. Kunstrådet bevilgede 133.500 kroner til Borgerforeningen – en bevilling, som nu er trukket tilbage.

Peter Larsen, som udover at være fritids- og kulturchef også sidder i Borgerforeningens bestyrelse, har til netavisen oplyst, at hans navn uretmæssigt blev brugt i ansøgningen til Kunstrådet. Og Borgerforeningens forretningsfører, Jan Aaskov, har fortalt netavisen, at han og bestyrelsesformanden søgte – selv om kommunen og Peter Larsen havde sagt nej til at konvertere driftsstøtte til kommunal honorarstøtte, hvilket er en betingelse for overhovedet at søge Kunstrådet.

Men så kom bestyrelsesformand Kjell Laursen hjem fra ferie og udtalte til Amtsavisen mandag, at der ikke var noget et komme efter: Peter Larsen kendte alt til ansøgningen, han havde været med i forløbet fra starten, og sagen var behandlet helt som den skulle i Borgerforeningens bestyrelse. Sagde altså Kjell Laursen. Før bestyrelsesmødet samme mandag aften i Borgerforeningen var der derfor lagt op til alvorlig ballade: Hvem løj? Bestyrelsesformanden Kjell Laursen eller kommunens mand i bestyrelsen, Peter Larsen? Det kom der ikke noget svar på efter bestyrelsesmødet. Der blev henvist til, at der tirsdag klokken 11 ville blive udsendt en pressemeddelelse.

Klokken 11 kom der ingen pressemeddelelse. Den kom først mere end fem timer senere – klokken 16.19. Måske fordi den skulle afvente det møde, som byrådets Udvalg for Kultur og Plan indledte klokken 13.30 – et møde, hvor også Borgerforenings-balladen skulle drøftes. Og det blev den – på baggrund af den redegørelse, som kommunen havde forlangt fra Borgerforeningen. Redegørelsen – hvis man kan kalde den sådan – er på 16 linjer, underskrevet af formand Kjell Laursen. Og den starter med at sige det modsatte af, hvad samme Laursen dagen før havde udtalt i Amtsavisen. En ren tilståelse: ”Borgerforeningen erkender, at vi har søgt honorarstøtte under forudsætninger, der har vist sig at være forkerte, hvilket vi beklager. Vi konstaterer også, at vi har udfyldt ansøgningsskemaet, så det fejlagtigt fremgår, at Peter Larsen har givet tilsagn. Det har han ikke. Sagen har været nævnt, men har ikke været beslutningspunkt på bestyrelsesmøderne, og er derfor ikke nævnt i referaterne fra bestyrelsesmøderne”.

”Der var stor harme og stor vrede i udvalget over det, der er sket”, siger formanden for Udvalget for Kultur og Plan, Bruno Hansen (SF), til netavisen.

I pressemeddelelsen hedder det: ”Borgerforeningen beklager fejl i ansøgning. Uoverensstemmelserne mellem Borgerforeningens bestyrelse og Svendborg Kommune er nu bilagt. Samtidig giver Borgerforeningens ledelse en undskyldning til Svendborg Kommunes fritidschef Peter Larsen”. (Se hele pressemeddelelsen nedenfor.)

Tre af byrådets partier er repræsenteret i Udvalget for Kultur og Plan – SF, Socialdemokraterne og Venstre. Fra alle tre partier lyder det, at tilliden til bestyrelsesformanden har lidt et meget alvorligt knæk og en opfordring til bestyrelsen om hurtigt at tage en drøftelse af, hvad det betyder for samarbejdet med kommunen. En slet skjult opfordring til Kjell Laursen om at gå eller til bestyrelsen om at afsætte ham, hvis han ikke går selv.

”Den store harme og store vrede i udvalget skyldes specielt, at formanden så utvetydigt har svinet en af vores medarbejdere til”, siger udvalgsformand Bruno Hansen.

”Bruno Hansen, du siger i pressemeddelelsen, at du er glad for at sagen har ’fundet en fornuftig løsning’. Hvor er løsningen – den kan jeg ikke få øje på?”

”Der er flere løsningsmodeller. Borgerforeningen er jo en selvejende institution, som selv har valgt sin bestyrelse. Og den har valgt formanden. Det kan vi som kommune ikke blande os i. Kommunen har en repræsentant i bestyrelsen. Ham kunne vi trække ud. Men det vil vi ikke. Vi vil heller ikke fortælle bestyrelsen, hvad den skal gøre. Vi kan ikke sige til Borgerforeningen, at ’I skal fyre formanden og direktøren’. Bestyrelsen må selv finde ud af, hvordan den vil tackle den her sag. Men det er vigtigt med tillid mellem kommunen og bestyrelse og formand. Og tilliden til samarbejdet mellem Borgerforeningen og kommunen har lidt et enormt knæk. Nu må bestyrelsen beslutte, hvad den vil gøre. Og så må vi skabe en ordentlig dialog derefter”, siger Bruno Hansen.

Venstres Morten S. Petersen er helt på linje med udvalgsformanden. ”Jeg er meget skuffet over, at formanden for Borgerforeningen har rettet den slags beskyldninger mod Svendborg Kommune. Bestyrelsen i Borgerforeningen har et alvorligt problem med formandens troværdighed”.

”Siger du, Morten S. Petersen, at bestyrelsen skal afsætte formanden?”

”Det er ikke i mit lod at komme med den slags råd. Men der er god grund til, at bestyrelsen hurtigt tager op til en alvorlig drøftelse på et ekstraordinært møde, hvordan man kan få samarbejdet med Svendborg Kommune til at fungere”, siger Morten S. Petersen, der indtil for godt et år siden var formand for Udvalget for Kultur og Plan og derfor med i hele det lange forløb, hvor Borgerforeningen blev renoveret og ombygget til Svendborgs nye kulturhus.

Udvalgets næstformand, socialdemokraten Bo Hansen, ærgrer sig over, at en sådan sag dukker op, netop som der kommet god gang i Borgerforeningen. ”Det er en rigtig kedelig sag for Borgerforeningen, for kommunen og for Peter Larsen, der har skullet trækkes igennem de hårde beskyldninger”, siger Bo Hansen.

”Du tænker på bestyrelsesformandens beskyldninger, om at Peter Larsen kendte til det hele. En beskyldning, som formanden nu har indrømmet var løgn?”

”Den var i hvert fald ikke sand. Og bestyrelsesformanden har med den her sag sat sig i et ret så dårligt lys. Det er meget skidt. Men det er ikke op til os politikere at sige, hvad der skal ske. Det er Borgerforeningens bestyrelse, der bestemmer, hvem der skal være formand. Men jeg vil sige, at hvis jeg var bestyrelsesmedlem, så ville jeg da have en drøftelse af, om der fortsat var tillid til formanden”, siger Bo Hansen.

Den kommunale pressemeddelelse (se nedenfor) slutter med at henvise til, hvor man kan få yderligere oplysninger – med navn og telefonnummer på Bruno Hansen og Kjell Laursen. Det var telefonsvarer på Kjell Laursens mobil. Og han reagerede ikke tirsdag på netavisens anmodning til ham om at ringe. Det lykkedes heller ikke at få en kommentar fra kommunens kultur- og fritidschef, Peter Larsen.

Her er den fulde tekst i den pressemeddelelse, som tirsdag kl. 16.19 blev udsendt af kommunens kommunikationschef, Kim Barren:

”Borgerforeningen beklager fejl i ansøgning.

Uoverensstemmelserne mellem Borgerforeningens bestyrelse og Svendborg Kommune er nu bilagt. Samtidig giver Borgerforeningens ledelse en undskyldning til Svendborg Kommunes fritidschef Peter Larsen.

– Borgerforeningen erkender, at vi har søgt honorarstøtte under forudsætninger, der har vist sig at være forkerte. Det beklager vi. Vi har udfyldt ansøgningsskemaet, så det fejlagtigt fremgår, at Peter Larsen har givet tilsagn. Det har han ikke. Sagen har været nævnt, men ikke været et beslutningspunkt på bestyrelsesmøderne og er derfor ikke nævnt i referaterne fra bestyrelsesmøderne, siger Kjell Laursen, formand for Borgerforeningen.

Kjell Laursen og bestyrelsen er ked af sagen, men går ud fra, at der nu kan kigges fremad, og i stedet sættes fokus på, at Borgerforeningen allerede er blevet en naturlig del af Svendborgs liv.

– Vi har begået en fejl i forbindelse med ansøgningen til Kunstrådet. Men på baggrund af oplysninger, som Borgerforeningens ledelse har indhentet fra andre tilsvarende kulturinstitutioner, har vi haft den opfattelse, at man kunne modtage honorarstøtte ved selv at opdele den kommunale andel og øremærke honorarstøtten ud af det samlede kommunale tilskud. Dette har vist sig ikke at leve op til Kunstrådets kriterier og derfor er ansøgningen blevet afvist. Det accepterer vi, siger Kjell Laursen.

Formanden for udvalget for kultur og plan, Bruno Hansen (SF), glæder sig over, at sagen har fundet en fornuftig løsning.

– Jeg er glad for, at sagen er landet på en god måde. Det betyder også, at den måde som Svendborg Kommune og vores fritidschef har handlet på er korrekt, siger Bruno Hansen, og tilføjer, at han glæder sig over det aktiv som Borgerforeningen er for Svendborg.

– Jeg er ikke i tvivl om, at der ligger et stort potentiale i Borgerforeningen. Det kræver en stor indsats fra alle involverede, og det kræver dygtighed og professionalisme i samarbejdet. Derfor er jeg også ekstra glad for at vi hurtigt kan rette op på det der er sket, tilføjer han.

Bruno Hansen understreger, at kommunen vil sikre, at der ikke er konkurrence mellem de små nære musikmilljøer i Svendborg og Borgerforeningen, men at der i højere grad lægges op til et samarbejde mellem parterne.

Borgmester Curt Sørensen, Svendborg, er også meget tilfreds med, at der er fundet en løsning, som både Borgerforeningen og Svendborg Kommune bakker op omkring.

Kunstrådets afgørelse vil få den konsekvens, at Borgerforeningen må reducere antallet af egne arrangementer med mellem 15 og 25 %.  Om det vil betyde aflysninger er der på nuværende tidspunkt ikke overblik over.”