Nu skal der ikke længere kun være modspil. Nu skal der også være medspil – til de politikere i fem sydfynske kommuner, som arbejder for en Nationalpark i Det Sydfynske Øhav. En ny forening går nu i gang med at mobilisere og organisere tilhængerne.

Fokus på Nationalparkens muligheder

Af Frede Jakobsen

Så blev den officielt søsat, Støtteforeningen for Nationalpark i Det Sydfynske Øhav. Torsdag middag på Hotel Ærø på Svendborg Havn – symbolsk lige ved vandet og lige ved siden af færgelejet for Ærø-færgen. Af en gruppe garvede græsrods-organisatorer, som indtil for et par dage siden var en initiativgruppe. Nu er de en bestyrelse – der skal have medlemmer at være bestyrelse for. Og det er deres første mål – at få medlemmer. Mange medlemmer. Helst flere end modstander-foreningens godt 500 medlemmer. Skønt det nu ifølge bestyrelsesmedlem Klaus Eggert ikke er et mål i sig selv. “Men det kan da godt være et pejlemærke”, siger han.

Han – Klaus Eggert – vil godt opstille tre succes-kriterier for den nye forening. For det første at få en masse medlemmer, fordi kvantitet i denne sammenhæng også er vigtigt. For det andet – og det umiddelbart mest vigtige – at sikre, at alle fem sydfynske kommunalbestyrelser her i efteråret beslutter at sende nationalpark-planen i offentlig høring. Og for det tredje, at samme kommunalbestyrelser næste forår efter høringen beslutter at anmode regeringen om, at Det Sydfynske Øhav bliver Nationalpark. De fem kommuner er Svendborg, Langeland, Ærø, Faaborg-Midtfyn og Assens. ”Det vil være en katastrofe for Nationalpark-planen, hvis en eller flere af kommunalbestyrelserne beslutter ikke at sende den i offentlig høring”, siger Rudi Rusfort Kragh, formand for foreningen.

Modstanderne i Foreningen af Nationalpark-skeptikere har været på banen i et år og har præget den offentlige debat. ”Og det er fint nok, det er deres demokratiske ret og pligt. Men nu skal tilhængerne også have en organiseret stemme. Vi vil være talerør for dem, der siger ja, men ikke er politikere. Dermed kan politikerne høre både ja- og nej-argumenter. Og dermed sikrer vi den demokratiske proces”, siger Rudi Rusfort Kragh.

Den nye forening ser muligheder, hvor modstanderforeningen ser begrænsninger og restriktioner, først og fremmest for landbruget. ”Vi vil netop give et medspil til de politikere, der ser muligheder. Det er det, foreningen skal. Vi er ikke en modstandsbevægelse mod modstanderne”, siger Klaus Eggert. Og Carl Henrik Møelgaard, bestyrelsesmedlem, tilføjer: ”Det er vigtigt at fremhæve de muligheder, en Nationalpark giver for området. Den begrænser jo ikke nogen. For det er frivilligt – også for landmænd – om de vil være med. Det er blevet sagt om udkantsområderne, at det er en rådden banan. Jeg vil altså hellere bo i en Nationalpark end i en rådden banan”. Michael Martin Jensen, næstformand, mener, det er vigtigt at komme op af skyttegravene for at få en ordentlig debat. ”Der er fundamentalister på begge sider. Også på tilhænger-siden, hvor de mener, at en Nationalpark giver alt for lidt natur”, siger han.

Foreningen håber allerede fra torsdag eftermiddag at have en hjemmeside klar – www.minnationalparksydfyn.dk – hvor folk kan melde sig ind. Og det er det første mål – at få en masse medlemmer. Det tror Klaus Eggert også på: ”Jeg tror, mange gerne vil melde sig ind i noget, der kan give udvikling. Specielt i en tid, hvor der stort set tales om afvikling. Det gør det sjovt at være med. Jeg tror også, det er vigtigt, fordi vi ikke kan sætte vores lid til, at redningen kommer fra Christiansborg. Vi skal tilbage til mobilisering af civilsamfundet. Det her kan blive en positiv dynamo for udvikling”.

De fire bestyrelsesmedlemmer, der var til stede ved præsentationen af foreningen, dækker Svendborg (Rudi Rusfort Kragh), Langeland (Klaus Eggert og Michael Martin Jensen) og Faaborg-Midtfyn (Carl Henrik Møelgaard). Ærø er også repræsenteret i bestyrelsen ved Finn Slumstrup. Den eneste af de fem kommuner, som ikke er repræsenteret, er Assens, som i øvrigt også kun bliver en perifer del af en eventuelt kommende Nationalpark.