Allan Krautwald, Tom Skovløkke Jørgensen og William Fibæk Mikkelsen.

De har fyldt tasken med skarp argumentation, når de onsdag den 8. februar drager mod øst for at beskyde beskæftigelsesministeren med spørgsmål om Svendborgs Kommunes behandling af syge og nedslidte borgere. Ministeren, Mette Frederiksen (A), har godt nok ikke sagt ja til at mødes med de tre talsmænd for Syg i Svendborg – William Fibæk Mikkelsen, Tom Skovløkke Jørgensen og Allan Krautwald. Men det har en række folketingsmedlemmer – sagt ja til at mødes med dem.

Og de tre svendborgensere regner så i stedet med, at folketingsmedlemmerne vil stille spørgsmålene til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Én af dem vil i hvert fald – det har han bebudet på forhånd, nemlig Finn Sørensen fra Enhedslisten.

I snart et år har gruppen Syg i Svendborg stået bag den halve times protestdemonstration hver lørdag på Centrumpladsen – som den har omdøbt til Anstændighedens Plads – mod kommunens og Jobcentrets behandling af syge og nedslidte borgere. Gang på gang har det socialdemokratiske bystyre hævdet, at kommunens hårde linje skyldes lovgivningen – kommunen har bl.a. halveret antallet af årlige tilkendelser af førtidspension og skåret tilkendelsen af fleksjob med 90 procent. Ingen andre danske kommuner har gennemført så drastiske nedskæringer.

Omvendt har Syg i Svendborg slået fast, at kommunen ganske udmærket kan anlægge en mere borgervenlig linje – indenfor den nuværende lovgivning.

MØDE MED RV, SF OG EL

De tre talsmænd for Syg i Svendborg har bedt om at møde beskæftigelsesministeren samt repræsentanter for Socialdemokratiet, de Radikale, SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Indtil videre har de fået tilsagn fra tre af partierne. Talsmændene skal mødes med folketingsmedlemmerne Nadeem Faroq fra de Radikale, Eigil Andersen fra SF og Finn Sørensen og Christian Juhl fra Enhedslisten.

De mange spørgsmål til ministeren har Syg i Svendborg udarbejdet på baggrund af svendborgenseres konkrete sager, som Jobcentret har behandlet. F.eks. drejer spørgsmålene sig om de arbejdsprøvninger, som Jobcentret sender borgere i, før der kan tages stilling til, om de kan tilkendes fleksjob eller førtidspension. Men gang på gang afslår kommunens fleksjobudvalg eller pensionsudvalg, fordi de arbejdsprøvninger, som det kommunale Jobcenter selv har lavet, ikke har været rigtigt tilrettelagt.

SPØRGSMÅLENE

Et par af spørgsmålene fra Syg i Svendborg handler derfor om arbejdsprøvninger – og spørgsmålene er formuleret, sådan som de skal formuleres i Folketinget, med et spørgsmål og en begrundelse. Lige til for et folketingsmedlem at gå videre med til beskæftigelsesministeren. F.eks.:

Spørgsmål: Hvem bærer ansvaret når en arbejdsprøvning erklæres irrelevant eller ikke fyldestgørende af pensionsudvalget?

Begrundelse: Der findes mange eksempler på, at Jobcentrene etablerer arbejdsprøvninger for sygemeldte, hvor samtlige relevante skånehensyn ud fra den enkeltes situation er taget. Det sker ofte at pensionsudvalg afviser en ansøgning om førtidspension med den begrundelse, at arbejdsprøvningen ikke er fyldestgørende på trods af, at Jobcentrets konsulenter har etableret og efterfølgende godkendt arbejdsprøvningen ud fra de relevante skånehensyn.

Spørgsmål: Hvorfor har det ingen konsekvenser for de ansvarlige, når en arbejdsprøvning underkendes på trods af at den er gennemført efter reglerne og med de nødvendige skånehensyn?

Begrundelse: Når en arbejdsprøvning underkendes af pensionsudvalg eller fleksjobudvalg på trods af at prøvningen er etableret med de nødvendige skånehensyn og efterfølgende er gennemført efter den vedtagne plan for arbejdsprøvningen, hvem bærer så ansvaret? Som det er nu er det den sygemeldtes sag, der trækkes i langdrag, fordi de kommunale instanser ikke er enige om en arbejdsprøvnings validitet”.