Steen Heinsen.

Som journalist kan man ikke undgå at bemærke, at politikere, der enten gerne vil vælges for første gang eller gerne vil blive i Folketinget, gør sig endnu mere lækre, end de plejer, for at komme i medierne.

Valget kan komme når som helst.

Der er et par ting, man skal huske at bede om svar på fra de kandidater, man måske vil stemme på. Det er nu, de skal vise, om de har hår på brystet til at ændre den politik, der føres – også efter et regeringsskift.

Jeg har tidligere på denne plads udtrykt ønske om et regeringsskifte; men samtidigt også mere pessimistisk skrevet, at det nok ikke hjælper stort på de områder, hvor jeg er mest utilfreds: Behandlingen af flygtninge og indvandrere og de svageste i samfundet i øvrigt.

Både for Socialdemokraterne og SF har det været rygmarvsreaktioner at matche selv de værste udmeldinger fra Dansk Folkeparti med et “Det mener vi også!” eller kopiere deres politik som det, for eksempel skete med pointsystemet for familiesammenføringer.

Om det også kommer til at gælde for det seneste påfund fra DF: at fjerne rettighederne til basale ydelser fra nydanskere – det vil vi snart vide. Det er et direkte menneskefjendsk, racistisk og ondskabsfuldt forslag, som regeringen lydigt har sat gang i at regelsætte i beskæftigelsesminister Inger Støjbergs regi.

Snart vil vi høre argumentationen: Skal de fremmede virkelig have lov til at udnytte Folkeskolen, vores pensionsordninger, sundhedsydelser og SU, når de ikke har været her hele livet? Ydelserne bør forbeholdes os selv, de hvide og rettroende.

I Sydafrika har de forladt apartheid – snart er vi på højde med gamle dage dér.

Husk at spørge din kandidat, om han/hun:

– vil afskaffe pointsystemet for familiesammenføringer…

– vil fastsætte en fattigdomsgrænse og sikre, at ingen må være under…

– vil standse reglerne for apartheid i forhold til velfærdsydelserne…

– vil fjerne begrebet “startydelse” til flygtninge og indvandrere…

– vil ændre radikalt på forholdende i asylcentrene for børnefamilierne dér…

Bare til en start.

(Steen Heinsen, Svendborg, er freelance-journalist).