William Fibæk Mikkelsen.

Livskvalitet og godt arbejdsmiljø går hånd i hånd. Godt arbejdsmiljø smitter og har en positiv indflydelse på menneskers lyst til at gå på arbejde. Det ved de fleste!

En undersøgelse fra LO viser, at samfundets udgifter som følge af dårligt arbejdsmiljø overstiger 62 mia. om året. Det ved de færreste!

De mange milliarder til trods, får ikke politikerne til at ryste på hænderne, når der skal skæres ned på velfærdssamfundets ydelser og service til borgerne.

Det nyligt indgåede budgetforlig vil utvivlsomt forøge presset på Svendborgs borgere og på medarbejderne i kommunen. Politikerne løber en meget stor risiko, for at nedskæringerne skaber yderligere behov for nedskæringer, allerede inden næste budgetforhandlinger. Vi kan vel nærmest tale om en negativ spiral, skabt af visionsløse politikere. Måske det er på tide at gøre en forskel?

En sådan forskel kan måske anes i det forslag, den udskældte Jesper Kiel stillede som alternativ til det nu vedtagne budget. Hvorfor den øvrige venstrefløj i byrådet gik så voldsomt i rette med Jesper Kiel er uklart, men absolut en refleksion værd.

Det kommunale sygefravær er i gennemsnit på ca. 5 procent. Det er hverken højt eller lavt i forhold til andre kommuners gennemsnit. De 5 procent dækker sandsynligvis over udsving lige fra 2 – 10 procent og lige som i andre kommuner, er det mit gæt, at social og sundhedsområdet er hårdest ramt.

En stigning eller et fald i sygefraværet siger ikke noget præcist om sundhedstilstanden blandt de kommunalt ansatte. De 5 procent fortæller os imidlertid, at der er 250 syge medarbejdere hver dag, året rundt i Svendborg Kommune.

Det siger heller ikke noget om sundhedstilstanden og motivationen hos de 95 procent, der går på arbejde. De fleste mennesker går på arbejde, fordi de er ansvarlige og har gode kolleger – ikke fordi de har en god ledelse. Men når god ledelse og gode kolleger går hånd i hånd, vil sygefraværet falde og sundhedstilstanden generelt forbedres.

Hvis en tredjedel af sygefraværet skyldes arbejdsmiljøet (skøn fra LO og DA), vil der i Svendborg kommune hver dag være ca. 83 medarbejdere syge, som følge af f.eks. dårlig ledelse og fysisk og psykisk belastende arbejde. Alene på baggrund af lønudgifterne, bliver disse 83 medarbejdere til ca. 27.000.000 kr. om året.

Politikeren, der ifølge byens borgmester må se at blive voksen, foreslår, at der oprettes en arbejdsmiljøindsatsgruppe, som skal hjælpe de enkelte områder med at få et bedre arbejdsmiljø. Modigt, ja, men også visionært.

Masser af undersøgelser viser, at medarbejdere inden for alle brancher, offentlig som private, i udpræget grad er i stand til selvledelse. De behøver ikke en leder til at fortælle dem, hvad de skal hvornår og hvorfor. De har brug for en leder, der kan motivere og bidrage til udviklingen af medarbejdernes kompetencer. Denne evne er fraværende hos hver tiende leder, der ifølge en række undersøgelser er psykopat. Antallet af ledere, som derudover udviser destruktiv ledelse, er der ikke lavet undersøgelser over, men de findes, og de er dyre for skatteborgerne og for de mennesker, det går ud over.

Det anslås ifølge Danmarks Radio (dem med de røde lejesvende) at: To procent af befolkningen i Danmark er psykopater, og at 10 procent af lederne er psykopater. Er din chef psykopat, så kan du teste ham her: www.dr.dk/Tema/dinchefhaderdig/tests/psykotest.

Dårlig livskvalitet og dårligt arbejdsmiljø går hånd i hånd. Dårligt arbejdsmiljø smitter og har en negativ indflydelse på menneskers lyst til at gå på arbejde. Det ved de fleste!

Kommunen kan søge penge gennem www.forebyggelsesfonden.dk til forbedringer i arbejdsmiljøet. Det ved de færreste!

Vil den voksne del af byrådet gøre en forskel og gå efter millionerne? Det er der ingen der ved?

Mens vi venter på svarene, ønskes alle læsere en god søndag.

(William Fibæk Mikkelsen, Svendborg, er voksenunderviser i fagforbundet 3F og Center for Voksenliv og Læring).