William Fibæk Mikkelsen: Der bliver trængsel neden under.

For en del år siden opstillede liberalisten og senere tugthusfange Peter Brixtofte på Fyn. I et læserbrev gav han en slags forklaring på arbejdsløsheden i følgende sætning: De, der har valgt at være arbejdsløse……..! Der er mange måder at fralægge sig ansvaret på, og en af måderne er, når det enkelte menneske selv gøres til problemets årsag.

Ulykkeligvis betyder en sådan tænkning, at en del mennesker udelukkes fra det stærke fællesskab. Samfundet stiller ikke længere et sikkerhedsnet op for dets borgere. Der bliver strammet og straffet i en uendelighed. Der skæres i dagpengeperioden, og efterlønnen skal afskaffes, hellere i går end i dag. Skatten skal sættes ned, mens kommunerne befinder sig i en konstant regeringsskabt økonomisk krise.

103.000 danskere arbejder ifølge Danmarks Statistik ufrivilligt på deltid, og samtidig sender jobcentrene syge og nedslidte mennesker i arbejdsprøvning. Man er endog gået så vidt, at en privat aktør har sendt en arbejdsløs i aktivering på et bordel. Jobcentrene kan herefter kaldes fuckcentre.

Lars Løkke Rasmussen har for ikke så lang tid siden, omtalt den danske drøm! Forhåbentlig har han ikke den amerikanske ditto i tankerne, for så bliver fremtiden ikke noget behageligt bekendtskab for danskerne.

CNN sendte for nylig et interview med en amerikansk kvinde, som havde mistet sit job og trods alle bestræbelser på at finde et nyt job, så er hun i dag helt afhængig af fødevarehjælp!!! Fødevarehjælp??? Man tager sig enten sammen og afsøger alle muligheder. Eller man bliver deprimeret og skyder sig selv (citat i dagbladet Information).

Alt i mens danskerne er i gang med at bevæge sig ud ad den sociale deroute, i jagten på en dansk drøm, skovler erhvervslivet penge sammen. Men i denne del af Danmark klynkes der til stadighed over alt for høje administrative byrder, høje lønninger, høje skatter og Gud ved hvad?

Spørgsmålet er så, hvor længe kommunerne kan være forpligtet til f.eks. at sende sygedagpenge retur til arbejdsgiverne, når deres ansatte bliver syge af det dårlige arbejdsmiljø, der produceres i store mængder på danske arbejdspladser?

Både LO og DA er enige om, at samfundets årlige udgifter til sygefravær løber op i 32.000.000.000 kroner. Til sammenligning er de 18.000.000, som Svendborgs erhvervsliv unddrager sig i dækningsafgift naturligvis en dråbe i havet. Erhvervslivet betaler mindre og mindre til samfundet, men forlanger mere og mere fra samfundet og den enkelte.

Her er hvad der i dag kan forventes af danske lønmodtagere:

Regler på det moderne arbejdsmarked:

1. Du skal hele tiden være parat til at forbedre dig selv ved at kigge indad på dine egne fejl og mangler og være parat til at ændre dem.

2. Du skal altid udforske dine skjulte ressourcer og potentialer og stille dem til rådighed for dit arbejde.

3. Du skal se dig selv som en uudtømmelig og evigt udviklende ressource.

4. Du skal altid være positiv overfor forandring og udvikling.

5. Du har ansvaret for din egen læring.

6. Du skal være i stand til at udvise den rigtige adfærd og retorik.

7. Du skal søge indflydelse og påtage dig ansvar indenfor dit arbejdsområde.

8. Du skal se muligheder og ikke kun påpege problemer.

9. Du skal stille hele din personlighed til rådighed for virksomheden, da den er en vigtig ressource.

10. Du skal kunne håndtere komplekse og modsatrettede krav og muligheder.

Og som en særlig tak, ansættes der i stigende grad billig uorganiseret arbejdskraft, bl.a. fra Tyskland, hvor mindstelønnen nu er nede på 38 kroner i timen.

Tak for kaffe og fortsat god søndag.

(William Fibæk Mikkelsen, Svendborg, er voksenderunderviser i fagforbundet 3F og Center for Voksenliv og Læring).