Steen Heinsen (til venstre).

“Vi er ikke alle kommet dertil, at vi kan leve af at bo på en lille ø med udsigt over Svendborgsund omgivet af gråbynker og brændenælder”.

Sådan skriver formanden for Centrovice – det mystiske navn for landboforeningen på Fyn – Niels Rasmussen i Stiften den 3. august og i Amtsavisen den 4. august i en nedladende bredside mod planerne om Nationalpark Sydfyn i almindelighed og miljøjournalisten Poul Henrik Harritz i særdeleshed.

Poul Henrik Harritz kan svare for sig selv, men mig bringer det i harnisk at se en af de fremmeste indenfor landbruget bruge så fladpandede argumenter som det – og så det eneste andet argument i hele indlægget: “Der forbedres kraftigt på vandmiljøet i disse år, og der er trods en rekordvarm sommer ikke meldt om iltsvind i de indre farvande”.

Indlægget står at læse samme dag, som DR Fyn kunne bringe denne nyhed: “I et område i det sydlige Lillbælt er ilten stort set helt væk, og i et område i Det Sydfynske Øhav er iltindholdet så lavt, at fiskene flygter væk”.

“Målingerne er lavet midt i juli måned, og vi ser ret alvorligt på situationen”, fortæller Harley Bundgaard Madsen fra Miljøcenter Odense. “Vi har målt siden 1989 og det er det laveste, vi har set i i den periode”.

Iltsvind skyldes blandt andet kvælsofudledning fra landbruget, og det er det, det er magtpåliggende for Niels Rasmussen og Centrovice at få os til at forstå er blevet ”kraftigt forbedret”. Det ses!

Fra et erhverv, der er så massivt på støtten for vores skattepenge, at det snarere er en nettoudgift end nettoindtægt for samfundet, kunne det være rart med en smule ydmyghed og demokratisk sindelag i diskussionen om vores fælleseje – naturen.

I stedet får vi en holdning, der afspejler et forkælet erhverv, der lever i fortiden og som er vant til at blive hørt før alle andre. Læs blot denne måde at argumentere på imod planerne om Naturpark Sydfyn: “Udvalgsarbejdet har vist, at der for erhvervslivet i almindelighed og landbruget i særdeleshed ikke er fordele som opvejer ulemper, vi vil kunne forudse”.

Det skal man høre fra et erhverv, der har gjort Danmark til en byg-ørken og forpester naturen med gylle året rundt.

Steen Heinsen, Svendborg, er freelance-journalist.