FlemmingMadsen

Flemming Madsen.

Af Flemming Madsen

KOMMUNALVALG/13: På byrådsmødet tirsdag den 27. august havde Birger Jensen fra Venstre et punkt på dagsordenen om manglende tillid til formandskabet i Vand & Affald.

Mistilliden var udtrykt med dagsordenen, men punktet blev ikke behandlet, da Birger Jensen trak forslaget, og derfor fik formandskabet (mig selv og Mogens Stampe fra SF) ikke lejlighed til at kommentere. Her er den tale, jeg ville have holdt:

I dag skal vi tage stilling til tillid eller manglende tillid, eller mere korrekt mistillid. Skal vi udtrykke tillid til dem, som løser problemerne, og mistillid til dem, som skaber problemerne – eller det omvendte.

Birger Jensen mener åbenbart, at Vand & Affald er dårligt ledet, og derfor er der grund til ledelsesskift.

Er Vand & Affald da dårligt drevet? Nej, virksomheden er veldrevet med en kundetilfredshed, som er næsten umulig at opnå, nemlig 96 – 98%. Dette er sket samtidigt med, at selskabet har rationaliseret og holdt taksterne helt i ro.

Hvordan var selskabets betingelser egentlig fra starten?

Da selskabet blev etableret ved kommunesammenlægningen, overtog selskabet samtidig forpligtelserne fra de ”gamle kommuner”.

Fra Egebjerg overtog selskabet en ulovlig aftale med Scanhide (Statsforvaltningens afgørelse), en spildevandstilladelse med samme, som aldrig havde været forsøgt overholdt, et antal retssager – bl. a. mod Fåborg kommune på 6 – 7 millioner for afledning af spildevand fra Scanhide. Sagen blev tabt, primært fordi Egebjerg kommune ikke havde overholdt deres tilsynsforpligtelse med spildevandstilladelsen. Dette er bekræftet af statsforvaltningen. De øvrige retssager blev ligeledes tabt, da de var rejst på et alt for spinkelt grundlag. Dette viser ikke ligefrem rettidig omhu og vilje til at få sagerne afsluttet og forligt i rette tid. Desuden overtog Vand & Affald en betydelig gældsforpligtelse fra Egebjerg, som var 40 gange større pr. kunde end i Svendborg Spildevand, og det var endda før investeringen på Egebjerg Syd og kloakeringen i det åbne land. Dette er sket i det nuværende Vand & Affald.

Alle disse sager er afsluttet i det nuværende selskab, samtidig med at kundetilfredsheden er i top og taksterne i bund.

Dette er sket på trods af, at Birger Jensen har modarbejdet selskabets interesser ved bl.a. at klage til statsforvaltningen over bestyrelsens beslutninger. Klagen gik på dels på, om der kunne vedtages en ny betalingsvedtægt, og at dokumentationen ikke var fuldstændig. Var Birger Jensen da blevet nægtet oplysninger fra selskabet om baggrunden for betalingsvedtægten, da han så sig nødsaget til at klage til Statsforvaltningen? Hertil kan svares klart nej. Men hvorfor kommer sådan en klage fra et bestyrelsesmedlem i Vand & Affald og ikke fra f.eks ScanHide?

Klagen blev pure afvist af Statsforvaltningen, men det er tankevækkende, at et A/S bestyrelsesmedlem direkte modarbejder, at selskabet kan få sine omkostninger dækket hos dem, som har påført dem omkostningerne, altså at forureneren skal betale. Resultatet ville have været, at Vand & Affalds øvrige kunder skulle have betalt, da selskabet er et ”såkaldt hvile i sig selv” selskab.

Et bestyrelsesmedlem i en A/S bestyrelse må lovmæssigt kun arbejde i selskabets interesse. Derfor skriver alle bestyrelsesmedlemmer under på en forretningsorden, som siger ”at bestyrelsesmedlemmer skal ved deres arbejde i bestyrelsen, alene være motiveret af hensyn til selskabets tarv”. Her kniber det åbenbart for Birger Jensen at forstå, hvilken rolle han har.

Der er altså brugt rigtig mange resurser på at få afsluttet sagerne fra Egebjerg kommune. Da sagerne blev overdraget til Vand & Affald var det efter en periode, hvor formanden for miljø og teknik i Egebjerg kommune var – netop Birger Jensen.

Så skal der udtrykkes tillid eller mistillid til dem, som løser problemerne? Vi mener selvfølgelig, at der skal udtrykkes tillid, og derfor kan vi ikke støtte Birger Jensens forslag.

(Flemming Madsen er byrådsmedlem og formand for bestyrelsen i Vand & Affald. Han er også kandidat Socialdemokraterne til byrådsvalget).