Mens skolepolemikken raser i Svendborg, ja, så har Hanne Skaalum set på diskussionen fra en lidt anden vinkel. En, synes hun, nok så vigtig vinkel. Om det gør hun sig...