Fem sydfynske lokalformænd for Danmarks Naturfredningsforening forklarer, hvorfor de finder en nationalpark på Sydfyn vigtig.