Journalistikken - hvordan har den det? Netavisens juleserie slutter i dag med Jakob Elkjær, medieredaktør på Politiken. I disse WikiLeaks-tider er der et skrigende behov for follk, der kan sortere...