Der var noget, der ville noget. Italienske Band au Neon gav torsdag aften koncert i Giant Steps. Tre fantastiske musikere. Jens Meincke var der for at anmelde.