Nu skal der ske ændringer på Jobcentret

Grete Schødts.

Kritikken fra fagbevægelsen er hård og enslydende af Jobcentret i Svendborg. Repræsentanter for ni fagforeninger samt LO har holdt møde om det kommunale Jobcenters behandling af deres sygemeldte medlemmer. Der må ændringer til på Jobcentret, og det skal være nu, siger den sydfynske LO-formand, Tonni Hansen, efter mødet. Og den politisk ansvarlige, byrådsmedlem og formanden for Arbejdsmarkedsudvalget, Grete Schødts (S), tager kritikken til sig, siger hun, og lover: ”Vi skal gøre det bedre. Det gør vi nu”.

Lang tids utilfredshed i fagbevægelsen med den måde, deres sygemeldte medlemmer behandles af Jobcentret, var årsagen til et fællesmøde for godt en uge siden. På mødet deltog repræsentanter fra LO og fra ni fagforeninger, som har medlemmer, der har med Jobcenter Svendborg at gøre. Svendborgs NetAvis har set referatet fra det lukkede møde, hvori det bl.a. hedder, at ”mødet var kommet i stand på baggrund af ønske fra flere faglige organisationer på Fyn, da samarbejdet med Jobcenter Svendborg opleves problematisk i forhold til vores sygemeldte medlemmer, selv om der har været iværksat flere forskellige tiltag fra Svendborg Jobcenter i forhold til at forbedre vores samarbejde”.

”Medlemmer tales ned til og er bange for at gå på Jobcentret”, hedder det bl.a. i referatet fra mødet, hvor der deltog repræsentanter for 3F Sydfyn, Metal Sydfyn, Metal Faaborg, HK Midt, BUPL, Teknisk Landsforbund, FOA Svendborg, NNF, Socialpædagogernes Landsforbund samt LO.

På mødet fortalte deltagerne, hvordan de oplever samarbejdet med jobcentrene og specielt Jobcenter Svendborg. Under overskriften ”Essensen af dette er” opsamler referatet mødedeltagernes kritik. Mødedeltagerne var enige om, at der overordnet på landsplan er sket stramninger af sygedagpengeloven, ”som gør, at situationen for vores medlemmer har ændret sig i alle jobcentrene i de sidste år. F.eks. er det blevet sværere at få fleksjob og førtidspension”.

”Alligevel oplever vi en stor forskel på behandlingen i Jobcenter Svendborg i forhold til andre jobcentre”, hedder det videre. Og derefter opregnes en række hårde kritikpunkter mod netop Jobcenter Svendborg:

”Det er svært at få iværksat arbejdsprøvninger. Igangsættelse af disse trækkes så lang tid som muligt. Der iværksættes irrelevante arbejdsprøvninger, som ikke afklarer skånehensyn.

Sygedagpengene stoppes ofte efter 52 uger, uden at der er foretaget en afklaring.

Der er ikke ordentlighed i sagsbehandlingen. Enkelte sagsbehandlere opleves ikke fagligt dygtige nok. Først giver sagsbehandlerne udtryk for, at de har nok dokumentation, og så viser det sig, at det er der ikke.

Medlemmer tales ned til og er bange for at gå på Jobcentret. Borgeren mødes med mistillid.

Ofte opleves, at sagsbehandlere sidder lægelige oplysninger overhørig. Ligeledes opleves, at lægelige udtalelser ikke indgår i de samlede vurderinger”.

”Det dur jo ikke, at vores sygemeldte borgere skal blive kede af det, når de har været på Jobcentret. De har en bisidder med fra deres fagforening, når de er der, fordi de ikke har tillid til systemet. Sådan skal det jo ikke være. Det skal ikke være sådan, at man er utryg ved at gå til kommunen for at få hjælp”, siger Tonni Hansen, formand for LO Sydfyn og for 3F Sydfyn. Han gør opmærksom på, at flere af de deltagende fagforeninger dækker hele Fyn og dermed har med andre Jobcentre at gøre. Og at de ikke har de samme problemer med de andre obcentre, som de har med Jobcenter Svendborg.

”Nu rækker vi fra fagbevægelsen endnu engang hånden frem og er villige til at bruge ressourcer på at få det til at fungere bedre. Men der skal altså også et signal til oppefra i kommunen. Det er hjerteblod for os det her. Og jeg forstår ikke, at der ikke oppefra sendes et signal om, at det ikke er godt nok i Jobcentret i dag. Og at det skal gøres bedre, siger Tonni Hansen.

Den politisk ansvarlige for Jobcentrets arbejde, det socialdemokratiske byrådsmedlem og formand for Arbejdsmarkedsudvalget, Grete Schødts, var inviteret til at deltage i sidste del af fagforeningernes møde. Men ifølge referatet var drøftelsen med hendes ”ikke til referat”.  Til Svendborgs NetAvis siger Grete Schødts, at hun deltog i mødet for at lytte til kritikken. Og hun anerkender, at der er et problem, når sygemeldte borgere har de oplevelser med Jobcentret, som fagforeningerne præsenterede hende for.

”Vi skal tage kritikken til os og gøre det bedre. Og det gør vi nu”, siger Grete Schødts. Konkret nævner hun to initiativer. Det ene er allerede ved at starte. Det går ifølge Grete Schødts ud på at lave en række temagrupper med repræsentanter fra både fagforeningerne og Jobcentret – så begge parter kan lære at snakke bedre sammen. ”Det skal sikre et samarbejde og et fællesskab, så vi kan få det gode Jobcenter”, siger hun. Jobcentret har søgt om 40.000 kroner til dette projekt – kaldet ”Styrket samarbejde”  – hos det lokale beskæftigelsesråd. ”Men det skal i gang under alle omstændigheder, også hvis vi selv skal finde midler til det”, siger Grete Schødts.

”Desuden vil jeg selv holde møde med vores medarbejdere på Jobcentret og genfortælle, hvad jeg har lyttet mig til at kritik på mødet med fagbevægelsen. For det kan godt være, vi skal skrue det noget anderledes sammen på Jobcentret”, siger Grete Schødts, som ellers i lang tid og indtil for nylig har afvist sygemeldte borgeres og fagbevægelsens kritik af Jobcenter Svendborg.