Lokale sparekasser lægges sammen

Bank Fyn kommer den til at hedde. Den bank, som bliver resultatet af en fusion mellem Svendborg Sparekasse og Sparekassen Faaborg. Og den eksisterer sådan set allerede, for fusionen sker med tilbagevirkende kraft fra 1. januar – hvis ellers beslutningen om fusion godkendes på generalforsamlinger i maj.

De to sparekasser oplyste i dag onsdag i en fondsbørsmeddelelse, at de fusionerer til Bank Fyn. Begge sparekassers bestyrelser har anbefalet det. Og fondene bag sparekasserne samt storaktionærerne har givet tilsagn om at stemme ja til fusionen, når der skal være generalforsamling den 18. maj.

319 medarbejdere har de to sparekasser i dag. Det er ikke sikkert, den nye Bank Fyn vil blive ved med at have det. Der er nemlig lagt op til besparelser som følge af synergieffekter ved sammenlægningen. Eller, som det hedder i fondsbørsmeddelelsen: ”Begge sparekasser ser væsentlige synergieffekter i sammenlægningen både markeds-, omkostnings- og indtjeningsmæssigt”. Og det er ikke kun på langt sigt, men hurtigt. Desuden kan både Svendborg og Faaborg miste arbejdspladser. For Bank Fyns hovedkvarter skal på sigt hverken være i Svendborg eller Faaborg, men i Odense.

I fondsbørsmeddelelsen fra de to sparekasser hedder det også:

”Ved sammenlægningen vil det blive muligt at optimere specielt de administrative funktioner samtidig med, at kompetenceniveauer vil kunne øges. Også på det markedsmæssige område forventes en betydelig styrkelse ved at samle kræfterne. Allerede i løbet af 2011 vil nogle af synergieffekterne kunne slå igennem, og bestyrelserne vurderer, at en fusion også på det lidt kortere sigt vil kunne skabe en forbedret basisindtjening”.

De to sparekassers samlede forretningsomfang er på 15,5 milliarder kroner. Svendborg Sparekasse havde sidste år et nettooverskud på 29,6 millioner kroner og en egenkapital på 560 millioner. Sparekassen Faaborg havde et nettounderskud på 76 millioner kroner og en egenkapital på 956 millioner.

Claus Sejling fra Sparekassen Faaborg bliver administrerende direktør for Bank Fyn, mens  Svendborg-advokaten Arne Knudsen bliver bestyrelsesformand. Han er i dag bestyrelsesformand i Svendborg Sparekasse. Svend Erik Kracht, som i dag er administrerende direktør i Svendborg Sparekasse, bliver medlem af direktionen i Bank Fyn. Han fratræder, når fusionen er på plads, dog senest i sommeren 2012.

Læs sparekassernes egen orientering til offentligheden her.