13 landmænd i Svendborg har fået en alvorlig henstilling fra myndighederne: De har brugt for meget medicin i deres svinebesætninger. Deres forbrug af antibiotika er alt for stort. De får en sidste chance for frivilligt at nedbringe forbruget – der også er til fare for mennesker. Se, hvem de 13 svine-bønder er.

13 Svendborg-landmænd bruger for meget antibiotika

Af Frede Jakobsen

Omkring en fjerdel af de danske svinebønder hældte sidste år – ifølge Fødevareministeriet – alt for meget antibiotika i deres dyr. 1.249 svine-virksomheder har fået en henstilling fra ministeriet om at nedbringe det. 13 af dem er landmænd i Svendborg Kommune. Den overdrevne brug af antibiotika til svin skaber stadig dybere panderykker blandt læger, fordi det har ført til udvikling af resistente sygdomsbakterier.

Det har, skriver journalist og landmand Kjeld Hansen på Åbenhedstinget, ”vist sig, at disse bakterier kan overføres fra dyr til mennesker med alvorlige sygdomme til følge”.

De 1.249 landmænd modtog 1. juli et brev fra Fødevareministeriet, hvori de blev informeret om, at deres forbrug af antibiotika skal ned, fordi det ligger ”over eller tæt på et uacceptabelt niveau”. Landmændene bliver advaret nu af Fødevareministeriet om deres ”uforholdsmæssigt høje forbrug” af antibiotika som en ”service” og som en sidste chance til frivilligt at få forbruget ned, inden der til efteråret laves lovgivning, der kan pålægge dem dyre omlægninger af bedriften og i sidste ende bødestraf.

”Hvad bødestørrelserne bliver, det er endnu ikke til at sige. Men fødevareminister Henrik Høegh har udtalt, at det skal være bøder, der er til at mærke”, siger folketingsmedlem Per Clausen, der er Enhedslistens ordfører på området. Det er ham, der i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har boret i svine-bøndernes medicin-forbrug og fået fødevareministeren til at offentliggøre listen over de 1.249 landmænd, der bruger for meget antibiotika i deres svinebesætninger.

Ifølge Kjeld Hansen skyldes overforbruget af antibiotika, at svinebønderne ”ikke lader smågrisene patte længe nok, men fravænner dem for tidligt, så soen atter kan komme i brunst. Smågrisene får så diarré og andre dårligdomme, der kureres med antibiotika”. Og han fortsætter om de uhyggelige konsekvenser, overforbruget af antibiotika kan få for mennesker:

”Myndighedernes aktion mod overforbruget af antibiotika i landbruget skyldes overvejende hensynet til folkesundheden. Ledende hospitalslæger, Sundhedsstyrelsen og Lægeforeningen udtrykker stigende bekymring for udbredelsen af de såkaldte MRSA- og ESBL-bakterier, fordi de ikke kan slås ned med antibiotika, men måske især fordi disse nye resistente bakterier trives i store besætninger med højt medicinforbrug, hvor de kan overføres fra raske dyr til mennesker. Også raske mennesker, f.eks. børn af svineproducenter, kan være bærere af MRSA og ESBL. Sundhedsstyrelsen har siden 2006 frarådet inficerede virksomheder at modtage besøg af børneinstitutioner og skoleklasser, men man ønsker ikke at oplyse navnene på disse virksomheder. MRSA står for multiresistente stafylokokker, der kan resultere i bylder, betændte sår, urinvejs-infektioner og i værste fald knoglebetændelse og blodforgiftning. ESBL står for enzymer, som har udviklet resistens overfor antibiotika. De ESBL-producerende bakterier kan medføre, at dødeligheden f.eks. ved blodforgiftning stiger to-tre gange”.

Organisationen ”Danske Svineproducenter” kalder Fødevareministeriets liste over de 1.249 antibiotika-overforbrugende landmænd for ”Sortlisten”. Under den overskrift kommenterede formanden, Henrik Mortensen, sagen på organisationens hjemmeside 21. juli. Han skrev bl.a.: ”Det er soleklart, at formålet med at offentliggøre listen er at miskreditere de landmænd, som af den ene eller den anden grund har været nødt til at anvende mere medicin end gennemsnittet”.

Svindeproducenternes formand ser Venstre-fødevareministerens offentliggørelse af listen som en politisk hetz: ”Der vil være landmænd både på og uden for listen, som i samarbejde med deres relevante rådgivere kan sænke deres medicinforbrug yderligere – og det skal de. Men at den yderste venstrefløj nu vil føre sorte lister og opføre moderne gabestokke over ganske almindelige lovlydige mennesker, som blot driver deres virksomheder og agerer på de problemer, som er en uundgåelig del af erhvervet, er ikke blot usmageligt – det burde også være ulovligt”. Læs hele kommentaren.

En af de lokale svinebønder på listen er Niels Høite Hansen, kendt Venstre-mand og tidligere byrådsmedlem. Han er helt på linje med sin formand i “Danske Svineproducenter”. Om offentliggørelsen af listen siger han til Svendborgs NetAvis: ”Det er noget forbandet svineri. Så kunne man også offentliggøre lister over alle dem, der kører for stærkt, eller alle dem, der skylder i skat, eller alle dem, der ikke har betalt børnepenge, eller alle dem, der får kontanthjælp. Det gør man jo ikke. Men når det gælder landmænd, så kan alt lade sig gøre”.

Niels Høite Hansen afviser, at der bliver brugt for meget antibiotika i hans svinebesætning. Han siger, at han i tidligere opgørelser har ligget blandt de 25 procent, der bruger mindst. ”Vi skal kun bruge det antibiotika, der er nødvendig. Men vi har som landmænd altså også pligt til at behandle syge dyr”, siger han. I næste uge vil han sammen med sin dyrlæge gennemgå hele sagen – i et forsøg på at modbevise, at han skulle bruge for meget antibiotika.

13-Svendborg-landmænd er med på Fødevareministeriets liste – ”Sortlisten”, som Danske Svineproducenter kalder den. Det er, skriver ministeriet, en liste over ”1.249 landmænd, der har et antibiotikaforbrug på 80 procent eller højere i forhold til det niveau, som til efteråret vil udløse et ’gult kort’.” Se hele listen med de 1.249 navne her.

De 13 svinebønder fra Svendborg Kommune på listen er:

Niels Høite Hansen, Lille Tvedegård, Bjerrebyvej 129, Tåsinge, Svendborg.

Erik Brinkmann, Henriksminde, Sønderballevej 11, Gudbjerg.

Jørgen Chr. Balman og Ulrik Hilsted Balman, Hjørnegården, som er opført med to adresser: Højlundsvej 6, Gudbjerg, og Tanghavevej 26, Oure.

John Storm Poulsen, Nørregårdsvej 8, Gudbjerg.

Torben Sæderup, Purreskovvej 21, Hesselager.

Ib Frederiksen, som er opført med to adresser: Hesselagergårdsvej 33, Hesselager, og Knarreborg Møllevej 17, Oure.

Niels Henrik Madsen, Ny Holmegård, Sømarksvej 31, Vester Skerninge.

Knud Jensen, Lindekildevej 52, Vester Skerninge.

Kresten Wrang Rasmussen, som er opført med to adresser: Assensvej 319, Stenstrup, og Skerningevej 1, Ringe.

Per Madsen, Gravvængevej 30, Vejstrup.

T.L. Andersen og L.L. Christiansen, Vanggården, Højskolevej 23, Vejstrup.