Politikerne vil nu have alle problemer med aktivering af sygemeldte svendborgensere på bordet. Formanden for byrådets Arbejdsmarkedsudvalg, Grete Schødts (S), vil holde møde med læger og fagforeninger, som har kritiseret det kommunale Jobcenter og dets private samarbejdspartner for ikke at tage nok menneskelige hensyn. 

Nu vil politikere have syge-aktiveringen belyst

Af Frede Jakobsen

 
 
 

Grete Schødts (S).

Kritikken af det kommunale Jobcenters aktivering af syge borgere skal nu helt frem på politikernes bord. Det vil det socialdemokratiske byrådsmedlem Grete Schødts sørge for i sin egenskab af formand for byrådets Arbejdsmarkedsudvalg. Det er det udvalg, der har det politiske ansvar for Jobcentret, som har udliciteret opgaven med at aktivere de sygemeldte borgere til to private firmaer, som samarbejder om opgaven – Falck og Quick Care. En aftale, hvis indhold Jobcentret selv, ikke politikerne, har godkendt. 

Tre forskellige personsager har været skildret i Svendborgs NetAvis i denne uge. Og formændene for de to største fagforeninger, 3F og FOA, Tonni Hansen og Lisa Pihl Jensen, har ligesom Svendborg-lægernes formand, Frederik Kallan, rettet hård kritik mod Jobcentrets behandling af syge borgere. 

”Nu vil jeg have problemerne lagt på bordet”, siger Grete Schødts, som derfor nu vil have møde med lægernes formand og med de kritiske fagforeningsfolk. Også Arbejdsmarkedsudvalgets næstformand, Bente Bondebjerg (SF), vil have sagen op til politisk behandling i udvalget. S og SF har flertal i udvalget. De har fire medlemmer – Venstre har tre. 

”Hvor der er mennesker, kan der ske fejl”, siger Grete Schødts, som dog ligesom Bente Bondebjerg mener, at medarbejderne på Jobcentret generelt gør et godt arbejde. ”Men selvfølgelig kan det altid gøres bedre, så hvis der er kritik og gode råd, så lytter vi gerne”, siger hun. 

Politikerne har reelt aldrig behandlet indholdet i kontrakten og samarbejdet med Falck Quick Care. Det er administrationen, der har indgået aftalen. Sagen var på dagsordenen på det sidste møde i det tidligere byråds Erhvervsudvalg 3. december sidste år for at forberede kommunen på en ny lovgivning på sygedagpengeområdet fra 1. januar. En ny lovgivning, som bl.a. betyder, at kommunen vil få 65 procent i statsrefusion, hvis en sygemeldt borger aktiveres 10 timer om ugen i 10 uger. Ellers vil kommunen kun få 35 procent af sygedagpengeudgiften refunderet fra staten. På mødet i december gav Erhvervsudvalget – dengang med et borgerligt flertal – administrationen bemyndigelse til at ”indgå aftale med ekstern leverandør” til at løse opgaven – det vil sige ”etablere et aktiveringstilbud med en kapacitet på løbende 150 pladser”. Simpelthen fordi administrationen vurderede, at der ikke ”i Jobcenter Svendborgs interne projekter er kapacitet til også at varetage denne opgave”. 

Tidligere på efteråret havde det daværende borgerlige flertal i byrådet som en del af budgettet for 2010 besluttet sig for et mål, der gik ud på, at halvdelen af de sygemeldte skal i aktivering. Og det krævede, skønnede administrationen i et notat til politikerne i Erhvervsudvalget, at der skulle ”iværksættes særlige initiativer”. Jobcenterchef Birgit Bagge omtalte ligefrem politikernes beslutning om at få 50 procent af de syge i aktivering som den ”relativt høje aktiveringsgrad”. 

Politikerne i det nye byråd, som tiltrådte 1. januar – med et rødt flertal – fik først sagen på dagsordenen den 10. februar i år, nu i det nyoprettede Arbejdsmarkedsudvalg, som havde overtaget det politiske ansvar for Jobcentret. På det tidspunkt var aftalen mellem Jobcentret og Falck Quick Care indgået.  Derfor var punktet kun sat på udvalgets dagsorden som en orienteringssag. Orienteringen gik bl.a. på: ”Annonceringen (efter tilbud fra firmaer til at klare opgaven – red.) forløb i december måned og medførte 11 tilbud fra større og mindre udbydere. Alle tilbud blev vurderet i forhold til kvalitet i indhold, erfaring med målgruppen samt pris. På baggrund af en samlet vurdering er der indgået aftale med Falck Jobservice og Quick Care, som i samarbejde leverer det forløb, som vurderes at opfylde kriterierne bedst. Jobcenter Svendborg arbejder i øjeblikket sammen med den valgte leverandør for at sikre en god implementering af det nye tilbud. Det forventes, at de første sygemeldte borgere kan begynde forløbet pr. 8. marts 2010”. Den orientering tog politikerne ”til efterretning”. 

Det er med andre ord Jobcentret selv – det vil sige administrationen – der har indgået den præcise aftale med Falck Quick Care. Ikke politikerne – som efterfølgende blot er blevet orienteret. Der er til gengæld heller ingen af politikerne, der selv har taget sagen op til politisk drøftelse. Ikke før nu, hvor kritikken er kommet frem offentlig fra sygemeldte borgere, fagforeninger og læger mod Falck Quick Cares håndtering af opgaven og Jobcentrets anvisning af syge borgere til Falck Quick Care som en ”hyldevare”, som 3F-formand Tonny Hansen har kaldt det. (Opdateret 28.05: Grete Schødts oplyser, at hun som politisk udvalgsformand var med til i januar at godkende den konkrete aftale med Falck Quick Care – på et møde med Jobcenterchef Birgit Bagge og Økonomidirektør John Jensen).

 ”Jeg hører fra nogle borgere, at der er tale om en hyldevare. Og det må vi have en snak om. For sådan må det ikke være. Når nogen er syge, skal de ikke pr. automatik sendes i et Fitnesscenter for at træne 10 timer om ugen. Der skal ske en individuel vurdering. Jeg tror ikke, der er nogen ansatte på Jobcentret, som med vilje sender syge mennesker ud i noget, de ikke kan magte. Jeg tror, sagsbehandlerne forsøger at gøre deres bedste, men jeg tror også, at de har for lidt tid til at tage sig af den enkelte syge”, siger Arbejdsmarkedsudvalgets næstformand, Bente Bondebjerg (SF). 

Både Bente Bondebjerg og Grete Schødts afviser, at man i et kommunalt budget kan indregne, at 50 procent af de sygemeldte skal i aktivering for at opnå den høje refusion fra staten – sådan som det skete i det 2010-budget, som det borgerlige flertal vedtog sidste efterår. ”Det var det gamle byråd, der på den måde besluttede at spare på sygedagpengene. Det lyder jo forfærdeligt, og det er det også. For det kan man ikke, for her har vi altså med mennesker at gøre. Mennesker bliver syge. Og hvert menneske, der er blevet syg, skal behandles individuelt”, siger Grete Schødts. 

Ikke desto mindre er der ikke blevet rørt ved dette 50 procents mål i budgettet, som ellers er blevet genåbnet og ændret på flere områder af det nye, røde flertal.

(Dette er den sidste af fem artikler om Svendborgs syge aktivering. Se også den første, anden, tredje og fjerde artikel)