Tre sygdomsramte svendborgensere, som er stået offentligt frem med skarp kritik af den behandling, de har fået af det kommunale Jobcenter, får nu svar på tiltale fra kommunen. I en offentlig redegørelse slår kommunen fast, at de tre borgere er blevet behandlet korrekt. Men kommunens redegørelse har ikke hele historien med, siger de tre borgere.

Kommunen: Jobcentret har handlet korrekt

Af Frede Jakobsen

Der er ikke noget at komme efter – i hvert fald ikke i de tre sager, der har været omtalt i medierne. Det er beskeden fra Svendborg Kommune efter omtalen i Svendborgs NetAvis og andre medier af sygemeldte svendborgensere, som blev blevet sendt i aktivering eller var ved at blive det – en meningsløs eller hensynsløs aktivering ifølge dem selv. Det mener de stadig – også efter redegørelsen fra kommunen.

”Det er Jobcenter Svendborgs vurdering, at henvisningen af de tre borgere er korrekt i forhold til de muligheder, lovgivninger giver”, hedder det det derimod i en redegørelse, som Svendborg Kommune har udsendt som pressemeddelelse (se hele redegørelsen her).

De tre konkrete sager, der har været kritisk behandlet i Svendborgs NetAvis, DR Fyn og Kristeligt Dagblad handler om: En gigtramt arbejdsmand, Christian Larsen, som trods hans egen læges advarsel blev sendt i aktivering med hård fysisk træning hos Falck Quick Care (de står for den kommunale opgave med at aktivere sygemeldte). En efterskolelærer, Pete Gunner, som blev sendt i aktivering samme sted – skønt han efter en knæoperation sådan set blot ventede på, at blive helt klar til at starte igen i sit faste job. Og en kræftsyg kvinde, Susanne Thagaard, som frygtede at blive sendt i aktivering på trods af, at hun var i gang med sin anden kemoterapi-behandling. Hun blev ikke, som det tidligere har været nævnt, beordret i aktivering.

Nedenfor kan du læse kommunens redegørelse om de tre personer – og kommentarer til den fra de tre personer.

I Svendborg Kommunes redegørelse hedder det om Christian Larsen: ”Christian Kallehauge Larsen, sygemeldt: Borgeren er sygemeldt 12.11.2009. Den 9.4.2010 afholder jobrådgiveren opfølgningssamtale med borgeren. Borgeren oplyser, at han på grund af sygdommen ikke kan tage hårdt fysisk arbejde som tidligere. Jobrådgiveren drøfter borgerens mulighed for at deltage i tilbud hos Falck/Quickcare. Borgeren ønsker at deltage i tilbuddet og det aftales at han begynder den 12.2.2010”.

Christian Larsen oplyser selv, at han ganske rigtigt den 9. april talte i telefon med jobrådgiveren, og at han accepterede at starte hos Falck/Quickcare. Christian Larsen var glad, for han troede, at han så kunne komme til at snakke med en jobkonsulent om sine fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet. Han fik ikke af jobrådgiveren noget at vide om at starte i et fitnesscenter – så havde han sagt nej. Den besked fik han først, da han mødte op hos Falck/Qucikcare: Du skal starte i morgen i Fitnesscentret i Vestergade to og en halv time, fire dage om ugen i de næste 10 uger. Han var rædselsslagen, men mødte alligevel op, da han havde fået at vide, at han ellers ville miste sygedagpengene. Han fik udleveret et fysisk hårdt træningsprogram. Fysisk fik han det værre, og mentalt kunne han slet ikke klare det. Han stoppede efter et par uger – raskmeldte sig, selv om han stadig er syg.

Svendborg Kommune skriver om Pete Gunner: ”Peter Gunner, knæopereret: Borgeren er sygemeldt fra 1.3.2010 i forbindelse med knæoperation. Borgeren har været indbudt til informationsmøde og individuel samtale den 19.4.2010 vedr. deltagelse i aktivt tilbud hos Falck/Quickcare. Der foreligger ikke lægelig dokumentation for, at borgeren ikke af helbredsmæssige årsager kan deltage i tilbuddet. Borgeren har ej heller efter start henvendt sig til Jobcenter Svendborg for at blive fritaget for deltagelse i tilbuddet. Jobcentret har ej heller modtaget henvendelse fra borgerens praktiserende læge”.

Peter Gunner oplyser selv, at kommunens beskrivelse ikke er forkert. Men heller ikke fuldkommen. Han brokkede sig ikke på det første møde, hvor han og andre blev beordret i Fitnesscentret, for de fik at vide, at der ikke var noget at gøre ved det – med mindre de ville miste sygedagpengene. ”Men det var jo meningsløst og overflødigt”, siger han, ”for jeg var i forvejen i gang med genoptræning og dyrker i øvrigt selv en masse motion”. Hans gamle job på Efterskolen i Nyborg stod sådan set bare og ventede på ham. Efter tre uger i Fitnesscentret stoppede han. Han er nu meldt delvis rask – og er på efterskolen i 10 timer om ugen i stedet for i Fitnesscentret.

Svendborg Kommune skriver om Susanne Thagaard: ”Susanne Thagaard, kræftsyg: I denne sag fik borgeren en indkaldelse den 11. marts 2010 til et informationsmøde og individuel samtale den 22. marts. Jobcenter Svendborg hørte ikke fra borgeren før mødet, men allerede ved den første samtale med kvinden anbefalede jobrådgiveren, at hun ikke skulle i aktivering. Borgeren blev efterfølgende orienteret om beslutningen. Jobcentret har efterfølgende ændret sin procedure, således at der tages telefonisk kontakt til borgeren, hvis der kan være tvivl om de kan deltage i tilbud. Men borgeren har altså ikke været sendt i aktivering, men blot indbudt til en samtale”.

Susanne Thagaard bekræfter, at hun ikke blev beordret i aktivering. Men historien er ifølge hende ikke helt så enkel, som kommunen fremstiller den. Jobrådgiveren oplyste i samtalen, at hun ville søge om, at Susanne Thagaard skulle fritages for aktiveringen. Men hun understregede, siger Susanne Thagaard, at hun ikke kunne love noget, for beslutningen lå hos nogle andre. Susanne Thagaard, der var i gang med en kemoterapi-behandling, havde også søgt om at slippe for selve samtalen – det fik hun afslag på. ”Jeg skulle til samtale. Og derfor blev jeg usikker og nervøs. For det kunne jo gå på samme måde igen – at jeg ville få at vide, at jeg skulle i aktivering”. Derefter skrev hendes mand et brev til alle Folketingspartiers beskæftigelsesordførere. Det fik bl.a. beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) til at reagere ved at indskærpe over for kommunerne, at alvorligt syge ikke skal tvinges i aktivering. ”Hvorfor jeg ikke blev tvunget i aktivering, det ved jeg ikke. Jeg kan ikke vide, om det skyldes ministerens indblanding, eller om det er en beslutning, som blev taget inden af kommunen”, siger Susanne Thagaard.

De svendborgensiske lægers formand, Frederik Kallan, rettede forleden i Svedborgs NetAvis en skarp kritik af Jobcentret, specielt for ikke at tage lægeerklæringer fra de syges egne læger alvorligt. Også den kritik kommenterer Svendborg Kommune i redegørelsen til pressen. Det sker i form af en kommentar fra Jobcentrets chef, Birgit Bagge. Hun citeres for:

”Jeg er overrasket over Frederik Kallans udtalelser til Svendborgs NetAvis i dag (tirsdag – red.), hvor han er citeret for at sige, ’at samarbejdet med kommunen tidligere har fungeret. Men det er så godt som ikke-eksisterende i dag. Næsten lige meget hvad, vi skriver, så bliver det overruled af socialrådgivere, som man skulle tro havde 30 års lægeerfaring’. Det er ikke vores oplevelse. Såvel teamledere som jobrådgivere oplever, at samarbejdet med lægerne fungerer godt i relation til samarbejdet om den enkelte borger. Vi har fra Jobcentrets side heller ikke modtaget nogen officiel henvendelse fra Frederik Kallan om problemer i samarbejdet. På et møde for 14 dage siden – den 10. maj – hvor Frederik Kallan deltog i et møde med LO-fagforeningerne og Jobcentret blev kritikken, der nu er nævnt i pressen, ikke omtalt”.

I kommunens pressemeddelelse oplyses det, at Birgit Bagge nu vil tage initiativ til et møde med Frederik Kallan. Allerede i sidste uge besluttedes det imidlertid på et møde for Svendborgs læger, at Frederik Kallan sammen med to kolleger skulle tage initiativ til et få et møde om problemerne med de politikere, der er ansvarlige for Jobcentret og præsentere dem for eksempler, som lægerne mener er forkert behandling af syge borgere.

Se de tidligere artikler om Svendborgs syge aktivering – mandag, tirsdag, onsdag.