Svendborgs to største fagforeninger, 3F og FOA, er stærkt utilfredse med den måde, sygemeldte borgere behandles på af det kommunale Jobcenter. Jagten på penge til kommunekassen er drivkraften – frem for hensynet til den sygemeldte, mener fagforeningsformændene Tonni Hansen og Lisa Pihl Jensen.

Det hele drejer sig om jagten på penge

Af Frede Jakobsen

Lisa Pihl Jensen, formand for FOA.

De har dem tæt inde på livet – de mennesker, som er på sygedagpenge, fordi de er nedslidte. Eller mange af dem i hvert fald. For det er i høj grad deres medlemmer – i fagforeningerne 3F og FOA. Folk, som har knoklet med hårdt fysisk arbejde gennem mange år. Så de kender dem, og hører om deres historier, når de har haft et ofte ikke særligt opløftende møde med ”systemet” – det vil sige Jobcentret i Svendborg Kommune.

”Det drejer sig om jagten på penge. Vi har ikke råd til at lade være, siger de i kommunen. Så det hele drejer sig om jagten på penge. Ikke om at tage individuelle hensyn til de syge”, siger Lisa Pihl Jensen, formand for FOA.

”Det er, som om der ikke bliver taget hensyn til den enkelte. Man har en hyldevare, aktivering, som alle får. Mens man ser fuldstændig bort fra individuelle hensyn”, siger Tonni Hansen, formand for 3F.

Hvis kommunen aktiverer sygemeldte, så skæpper det i kassen. Statsrefusionen er på 65 procent – mod kun 35 procent, hvis de sygemeldte ikke aktiveres. Der har i den seneste tid været eksempler på meningsløs eller hensynsløs aktivering af sygemeldte borgere. En kvinde i gang med sin anden kemoterapibehandling blev beordret i aktivering. En efterskolelærer, som havde fået en knæoperation og derfor var på sygedagpenge, blev beordret i aktivering – skønt han snart skulle starte i sit job igen. Og en arbejdsmand blev sendt i aktivering med hård fysisk træning i Fitnesscentret i Vestergade – skønt hans læge havde advaret imod det. Aktiveringen gjorde ham ikke blot mere fysisk syg, men psykisk kunne han heller ikke klare det. Han raskmeldte sig – for at undgå at skulle møde hver dag blandt muskeltrænende hormon-bøffer og uafbrudt dunk-dunk-musik i højtalerne. Slidgigten i ryg og hofte er der stadig. Smerterne ligeså.

De svendborgensiske lægers formand, Frederik Kallan, kritiserede i Svendborgs NetAvis onsdag skarpt kommunens behandling af sygemeldte borgere. Specielt, at kommunen tilsyneladende ser bort fra de praktiserende lægers lægeerklæringer. Det virker, som om sagsbehandlerne laver papirflyvere af dem, sagde han.

De to fagforeningsformænd, Tonni Hansen, 3F, og Lisa Pihl Jensen, FOA, repræsenterer som hhv. formand og næstformand i LO også de øvrige fagforeninger i Svendborg. De har før kritiseret Jobcentret, som derefter lovede at tage hensyn til den enkelte sygemeldtes særlige problemer. Det er der ifølge de to fagforeningsformænd ikke kommet meget ud af.

Tonni Hansen, formand for 3F.

”At sende en gammel arbejdsmand i aktivering i sådan et Fitnesscenter viser en mangel på forståelse for det arbejde og liv, sådan en som ham har haft. Han vil opfatte maskinerne i centret som torturinstrumenter. Man skal ikke bringe folk i en ydmygende situation. Det vil svare til at sende en af hormonbøfferne til bankospil. Det er en helt anden verden. Det er altså vigtigt, at folk på Jobcentret har medfølelse og indsigt i de sygemeldtes liv, og ikke bare betragter alle ud fra deres egen middelklassebaggrund og en misforstået opfattelse af, at med motion bliver alle glade”, siger Tonni Hansen.

Refusionsordningen – hvor kommunen får 65 procent af udgiften dækket, hvis de syge aktiveres, men kun 35 procent, hvis de ikke gør – er baseret på at få folk jaget i aktivering uden at tage individuelle hensyn, mener Tonni Hansen. Det er Lisa Pihl Jensen enig i. Hun synes, lige som Tonni Hansen, at motion kan være godt for nogle. ”Problemet er, at der ikke er et filter, hvor det bliver vurderet, hvad der er godt eller ikke godt for den enkelte. Det er bare af sted i aktivering”, siger hun.

For Lisa Pihl Jensen giver det ingen mening, at kommunen i sit budget har sat et mål om, at 50 procent af de sygemeldte skal i aktivering. ”Det kan man ikke bare gøre. Der er jo forskel på de enkelte sygemeldte borgere. Og kommunen behøver jo ikke sende sygemeldte i aktivering. Så mister kommunen godt nok en stor del af refusionen. Men det vigtige er altså den enkelte sygemeldtes situation – ikke at der skal skaffes penge til kommunekassen”, siger hun.

De to fagforeningsformænd mener, at byrådspolitikerne nu skal tage sagen op til en grundig drøftelse for at gøre forholdene for de sygemeldte mere menneskelige. I det nuværende byråd er det Arbejdsmarkedsudvalget, der har ansvaret for Jobcentret.

Læs også Svendborgs syge aktivering – 1 om Christian Larsen, der trods lægens erklæring, blev beordret i aktivering i Fitnesscentret og Svendborgs syge aktivering – 2 om de svendborgensiske lægers skarpe kritik af kommunen.