Svendborg-lægernes formand, Frederik Kallan, retter i dag en usædvanlig hård kritik mod Svendborg Kommunes aktivering af sygemeldte borgere. Det virker, som om sagsbehandlerne laver papirflyvere af lægeerklæringerne, siger han. Lægerne i Svendborg har netop drøftet situationen og vil nu have et møde med byens politikere for at få ændret forholdene.

Lægerne i Svendborg har fået nok

Af Frede Jakobsen

 
 

Frederik Kallan.

Nu sætter de hælene i. De har fået nok. De praktiserende læger i Svendborg vil have et møde med politikerne. Mange læger føler, som deres formand, Frederik Kallan, udtrykker det, at kommunens sagsbehandlere på Jobcentret laver papirflyvere af deres lægeerklæringer.

”Vi prøver nu en diplomatisk løsning. Vi vil invitere politikerne til at høre historierne. Vi kommer ikke så langt ved at blive ved med at råbe efter socialrådgiverne og Jobcentrets chef, Birgit Bagge. Det er jo politikerne, der bestemmer”, siger Frederik Kallan efter et møde forleden, hvor de praktiserende læger i Svendborg Kommune var samlet med det ene formål at drøfte kommunens manglende respekt for deres lægeerklæringer. ”Der kom et hav af kedelige historier frem”, siger Frederik Kallan.

En kræftsyg kvinde midt i sin anden kemoterapi-behandling blev af Jobcentret beordret i aktivering. Det er ét eksempel, som har været offentligt fremme. Et andet er om en efterskolelærer, som også blev beordret i aktivering, mens han var sygemeldt efter en knæoperation – selv om han havde et fuldtidsjob at vende tilbage til. Og i går beskrev Svendborgs NetAvis, hvordan den 50-årige arbejdsmand, Christian Larsen, på trods af sin læges advarsel blev tvunget i aktivering hos det firma, Falck Quick Care, som kommunen har hyret til at tage sig af aktivering af sygedagpengemodtagere. Christian Larsen skulle som mange andre møde til træning i fitnesscentret i Vestergade to og en halv time, fire dage om ugen i 10 uger. Han blev mere syg af det – og raskmeldte sig blot for at undgå at fortsætte nedturen i fitnesscentret.

Og det er ikke et enestående tilfælde, at Jobcentret som i Christian Larsens sag ikke tager hensyn til erklæringerne fra de sygemeldtes egen læge. ”Behandlingen af lægeerklæringerne var efterhånden blevet farceagtig. Nu er det nærmest latterligt. Det virker, som om de enten bliver lagt i en vindueskarm eller bliver lavet til papirflyvere”, siger Frederik Kallan. Han opfatter det efterhånden som spild af god læge-tid at lave disse lægeerklæringer. ”Men det er så, hvad det er. Det er selvfølgelig meget værre for patienterne. Vi vil som læger gerne gøre vores arbejde ordentligt. Det er patienterne, vi prøver at hjælpe. Og det er dem, det går ud over, når en lægeerklæring ikke tages alvorligt”, siger han.

Frederik Kallan siger, at samarbejdet med kommunen tidligere har fungeret. ”Men det er så godt som ikke-eksisterende i dag. Næsten lige meget hvad, vi skriver, så bliver det overruled af socialrådgivere, som man skulle tro havde 30 års lægeerfaring. Mit billede af situationen er, at der ikke bliver lyttet – til de syge og til deres læge. Vi vil naturligvis vores patienter det bedste. Men vi sender altså ikke falske lægeerklæringer. Patienter føler sig talt ned til og mistænkeliggjort af sagsbehandlere. Systemet er blevet barsk. Der er en generel enighed om, at sagsbehandlingen er blevet tilfældig. Og ved næsten hver kontakt er der kommet en ny sagsbehandler på sagerne. Jeg tror heller ikke, det er rart for sagsbehandlerne. De må være udsat for et pres fra oven, fra politikerne”, siger han.

Med en ny lov, som trådte i kraft 1. januar, kan kommunen få flere penge i kassen ved at sende sygemeldte borgere i aktivering. Efter otte ugers sygdom kan borgerne sendes i aktivering 10 timer om ugen i 10 uger. Det betyder, at kommunen får refunderet 65 procent af udgiften til sygedagpenge fra staten. Ellers må kommunen nøjes med 35 procent i refusion. Svendborg Kommune har hyret Falck Quick Care til at stå for aktiveringen af sygemeldte – det sker i form af fysisk træning i fitnesscentret i Vestergade

Frederik Kallan kan godt se en mening med at give unge, som midlertidigt er udenfor arbejdsmarkedet, noget fysisk træning og motion. Men han er stærkt kritisk overfor, at alle – uden hensyn til den enkeltes særlige problemer – sendes i den form for aktivering. ”Det er altså fornuftige, almindelige mennesker, der er blevet syge. Det er grænsende til det groteske, hvad der udspiller sig lige nu”, siger han.

Læs også Svendborgs syge aktivering – 1 om Christian Larsen, som trods lægens advarsel blev beordret i aktivering.