Frede Jakobsen.

Frede Jakobsen.

For en uges tid siden vedtog Byrådet i Svendborg at gå imod stramningerne i den nye offentlighedslov, som fornylig blev vedtaget i Folketinget. I Svendborg Kommune hylder man nemlig åbenhed og indsigt i forvaltningen. Borgerne skal kunne følge med i, hvad der foregår. De har ret til at vide besked. Den fine politiske målsætning holdt en uges tid. Til i går, hvor kommunen og spildevandsselskabet under Svendborg Forsyning A/S afsluttede en årelang og politisk højspændt strid om millioner af kroner ved at indgå et forlig med Danish Crown-virksomheden Scan-Hide i Vester Skerninge.

Meget kort sagt har striden handlet om: Hvem skal betale for rensningen af det møgbeskidte spildevand fra garverivirksomheden Scan-Hide? Skal forureneren? Det vil sige Scan-Hide. Eller skal alle os andre, som betaler til spildevandsselskabet for at slippe af med vores spildevand?

I årevis har Scan-Hide ikke betalt, hvad det kostede at rense spildevandet. Det var muligt for virksomheden på grund af en lukrativ aftale fra 2006 med den gamle Egebjerg Kommune. Men den gik ikke længere, da Egebjerg Kommune blev en del af Svendborg Kommune. Spildevandsselskabet konstaterede, at hvor Scan-Hide hidtil var sluppet med at betale 30.000 kroner om måneden, så skulle selskabet – ud fra princippet om, at forureneren betaler – have betalt 600.000 kroner om måneden. Hvilket af spildevandsselskabet blev anslået til den reelle pris for at rense spildevandet fra virksomheden. Med andre ord havde alle andre forbrugere i årevis betalt 570.000 af den månedlige regning for Scan-Hide. Kravet fra spildevandsselskabet drejer sig om perioden fra april 2010 til udgangen af 2011, hvor virksomheden havde fået lavet sit eget renseanlæg. Med andre ord et anseligt beløb. Om end det skønnes, at beløbet på 600.000 kroner om måneden blev mindre i løbet af perioden, efterhånden som virksomheden fik styr på spildevandsrensningen.

Drama i højeste potens har der mange gange været i Byrådet og dets Udvalg for Miljø og Teknik om denne sag. Byrådet skal nemlig godkende det kommunale, men forbrugerbetalte spildevandsselskabs såkaldte betalingsvedtægt. Et lille rødt flertal på 15 holdt fast i spildevandsselskabets krav til Scan-Hide. De 14 borgerlige støttede virksomheden, som med næb og klør og dyre Danish Crown-advokater har kæmpet imod at skulle betale prisen for dens forurening.

Men så – bum – som et lyn fra en klar himmel fortalte kommunen i går i en pressemeddelelse, at der er indgået forlig mellem parterne. Til gengæld var der ikke et ord om forligets indhold. Ikke et eneste ord.

Alle parter er ifølge pressemeddelelsen glade. Borgmester Curt Sørensen (A) er glad. ”Jeg er glad”, citeres han ordret for at sige. Formanden for Udvalget for Miljø og Teknik og bestyrelsesformand i spildevandsselskabet, Flemming Madsen (A), er glad. ”Jeg er glad”, citeres han ordret for at sige. Og direktøren for Scan-Hide, Anders Autzen, er glad. ”Jeg er glad”, citeres han ordret for at sige. Og det er ikke engang løgn.

Hold da op, hvor er de alle glade. Men når de alle er glade, hvad mon så det betyder? Altså, når Scan-Hides direktør er glad, så må man – alt andet er ulogisk – gå ud fra, at virksomheden er sluppet billigere end det oprindelige krav fra spildevandsselskabet. Ellers var der for pokker ikke noget at være glad over. Hvilket med andre ord betyder, at spildevandsselskabet må have fået færre kroner fra Scan-Hide end krævet. Hvilket så igen betyder, at alle andre forbrugere hænger på regningen.

Det kan være, at det var fornuftigt af kommunen og spildevandsselskabet at indgå et forlig med Scan-Hide. Hvis der skulle have været ført en eller flere retssager med et hav af dyre advokater, ja så kan det være, at spildevandsselskabet – selv hvis det havde vundet – netto havde fået endnu færre penge i kassen end dem, det har fået på grund af forliget.

Men ærligt talt, hvorfor må offentligheden ikke få at vide, hvad forliget går ud på? Hvor meget, det er lykkedes spildevandsselskabet at skrabe hjem fra Scan-Hide? Hvor meget rabat Danish Crown-koncernens Scan-Hide har fået? Hvor stor en del af udgiften der med andre ord er betalt af alle andre forbrugere?

Det er jo ikke borgmesteren og miljøformanden – eller Byrådet for den sags skyld – der ”ejer” kommunen og betaler gildet. Det gør alle borgere. Det er jo heller ikke bestyrelsesformanden i spildevandsselskabet – eller bestyrelsen for den sags skyld – der ”ejer” spildevandsselskabet og betaler gildet. Det gør alle forbrugerne. Derfor bør forligets indhold være offentligt. Det manglede bare – ikke mindst på baggrund af, at Byrådet netop har gjort en dyd ud af det der med offentlighedens ret til at vide besked. Og i øvrigt i de år, sagen har kørt, ikke har forsømt en eneste lejlighed til at informere offentligheden om det rimelige i spildevandsselskabet krav til Scan-Hide.