Den ny borgmester vil hverken i VL-gruppe eller Rotary. Den tidligere borgmester er medlem i begge de lukkede klubber. Svendborgs Avis kortlægger byens loger, broderskaber, ordener og – på nydansk – netværk for ledere.

De fineste af dem hedder VL-grupper. De findes over hele landet og består af erhvervsledere, politikere, embedsmænd, pressefolk. Repræsentanter for samfundets øverste lag. Den lovgivende, den udøvende, den dømmende og den kontrollerende magt er med. Man kan ikke bare melde sig ind. Grupperne er selvsupplerende. Man skal anbefales for at komme ind i varmen og deltage i møder, hvorfra man ikke må berette noget til udenforstående.

Sådan en gruppe er der også i Svendborg. VL-gruppe 60. Med 40 medlemmer. Topledere fra industri, finans, politik og presse. Heriblandt den tidligere borgmester Lars Erik Hornemann (V) og kommunaldirektør Erik Meldgård Bendorf. Samt et væld af bl.a. direktører, revisorer, advokater. Den forrige socialdemokratiske borgmester, Jørgen Henningsen, var også med i VL-gruppen.

Curt Sørensen (S) har nu været borgmester i et par måneder. Han vil ikke være med i sådan en halvhemmelig gruppe. Ejheller i Rotary, hvis de skulle finde på at spørge ham. Også der er den tidligere borgmester, nuværende gruppeformand for Venstre i byrådet, Lars Erik Hornemann, medlem.

VL-gruppen og Rotary-klubberne er blot et par af de mere eller mindre – mest mere – lukkede broderskaber, loger og ordener i Svendborg. Se mere om med de hemmelige broderskaber i Svendborg.

Mistænkt for at fremelske sammenspisthed

Af Frede Jakobsen

I DYBDEN: Det er hemmeligt, hvem der er medlem. Eller det er hemmeligt, hvad der bliver sagt på møderne. Eller begge dele. Sådan er det i Svendborgs lukkede broderskaber – hvad enten de kalder sig loger, ordener, klubber, grupper eller netværk. Og så kan man i øvrigt ikke bare melde sig ind i en af dem – som i en idrætsforening. De er kun for de udvalgte.

Forhenværende statsminister Anders Fogh Rasmussen advarede i flere omgange sine ministre og topembedsmænd mod at være medlem i de fineste af dem: VL-grupperne. Fordi, sagde Fogh Rasmussen, det “berettiget eller uberettiget giver mistanke om sammenblanding af interesser”.

Landets 92 VL-grupper med over 3000 medlemmer er samlet i Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (DSV). Siden dannelsen i 1965 er DSV til stadighed blevet mistænkt for at fremelske sammenspisthed og et uigennemsigtigt netværk af tjenester og gentjenester i samfundets øverste lag.

Anders Fogh Rasmussens advarsel mod medlemskab af VL-grupperne fik aldrig nogen effekt i Svendborg. Venstres ubestridte nummer 1, Lars Erik Hornemann, blev medlem af VL-gruppe 60, mens han var borgmester i Gudme. Han var medlem, da han i fire år indtil 1. januar var borgmester i Svendborg. Og han er nu, hvor han er gruppeformand for Venstre i byrådet, stadig medlem.

Ikke blot kommunens øverste politiske chef gennem fire år, Lars Erik Hornemann, var – og er – medlem. Det var – og er – kommunens øverste administrative chef, kommunaldirektør Erik Meldgård Bendorf også.

Hvordan er det, mistanken om en sammenblanding af interesser kan opstå? Et eksempel: Den evindelige historie om en ny Nordre Skoles placering. På et tidspunkt i den sidste byrådsperiode var der enighed om at lægge den på Porthusvej. Til de andre byrådspolitikeres store overraskelse sprang Venstre pludselig – og bogstaveligt over night – fra enigheden en af de sidste dage i maj 2007. Angiveligt på grund af modstand fra en stor virksomhed på Porthusvej, Halbergs Mac Baren Tobacco Company. Det kom der en voldsom ballade ud af – en ballade, som endnu ikke er forbi. Helt bortset fra, at der stadig ikke er nogen ny Nordre Skole. I VL-gruppe 60, hvor der ikke tages referat af møderne og hvor medlemmerne har “tavshedspligt over for tredjemand” sidder Lars Erik Hornemann og Erik Meldgård Bendorf sammen med administrerende direktør Harald Halberg fra Mac Barens Tobacco Company. En anden af deres gruppefæller er lederskribent på byens Venstre-avis, Ole C. Jørgensen, tidl. chefredaktør på avisen, indtil sidste efterår formand for bestyrelsen for Fynske Medier (samarbejdsselskab mellem Fyns Amts Avis og Fyens Stiftstidende), nu højtbetalt konsulent for Fynske Medier med eget mahogny-kontor på Fyns Amts Avis. Ovre i en af de næsten lige så fine Rotary-klubber sidder to andre, der beskæftiger sig med samme sag. Klubkammeraterne er direktør Jens Pave fra Halberg Holding og chefredaktør Jørgen Krebs fra Fyns Amts Avis. Det er i Rotary Svendborg. Den er Lars Erik Hornemann godt nok ikke medlem af. Til gengæld er han med i Rotary Svendborg Sydfyn.

Det er netop den slags personsammenfald i lukkede forsamlinger, der – berettiget eller uberettiget – kan give mistanke om sammenblanding af interesser, som Anders Fogh Rasmussen udtrykte det. Venstre-ministre stillede efter Anders Fogh Rasmussens udtalelser deres medlemskab af deres respektive VL-grupper på stand by. Senest Lykke Friis, da hun blev udnævnt til energi- og klimaminister. Holdningen var – og er – en anden blandt de Konservative ministre. Bendt Bendtsen forblev i sin VL-gruppe, mens han var minister. Og hans efterfølger, Lene Espersen, gik allerede som justitsminister ind i en VL-gruppe – efter den daværende statsministers advarsel.

LARS ERIK HORNEMANN: “Jeg kan godt huske det, men jeg har egentlig aldrig tænkt på det på den måde. Jeg føler ikke, at jeg har haft problemer med kasketterne”, siger Lars Erik Hornemann til spørgsmålet om hans tidligere partiformands advarsel til ministrene om ikke at være med i VL-grupperne egentlig ikke lige så vel kunne opfattes som en advarsel til andre ledende Venstre-politikere, borgmestre for eksempel.

Lars Erik Hornemann blev medlem af VL-gruppe 60, mens han var borgmester i Gudme. Han har, siger han, altid selv betalt kontingentet. Det har kommunen ikke gjort. “Jeg gik med for at få mere information om de problemstillinger, der diskuteres i de erhvervsvirksomheder, som er med. For at få noget input på nogle områder, som også interesserer mig. Og omvendt også for overfor folk fra erhvervslivet at forklare byrådets og kommunens holdning og måde at arbejde på. Det har overrasket mig, hvor lidt de ved om det. Men desværre har jeg i øvrigt ikke haft tid til at være til møde i VL-gruppen ret tit”, siger Lars Erik Hornemann, som også er med i Rotary Svendborg Sydfyn – den nyeste af de tre Rotary-klubber i Svendborg. I modsætning til VL-grupperne, som efter en del kritik i pressen for nogle år siden, gjorde det offentligt, hvem der er medlem, så er det hemmeligt, hvem der er med i Rotary. “Ja, jeg forstår egentlig ikke hvorfor. For mig at se er der ikke noget problem i at gøre det offentligt, hvem der er med”, siger Lars Erik Hornemann.

ERIK MELDGÅRD BENDORF: Kommunaldirektør Erik Meldgård Bendorf gik – for egen regning – med i VL-gruppe 60, fordi, siger han “jeg så det som et forum, hvor man kunne diskutere relevante ting i forhold til ledelse, altså kunne få nogle spændende faglige diskussioner”. Til spørgsmålet om man, ved at gå med i sådan en gruppe, ikke risikerer at blive mistænkt for sammenspisthed, siger han: “Det udsætter man sig bestemt for. Og det taler imod at gå med. Men skulle jeg hele tiden tænke på det, så kunne jeg stort set ikke være med nogen steder. Folk, der vil misforstå, kan jeg ikke gardere mig imod. Men det er da en overvejelse, man løbende skal gøre sig. Men for mig har det været klart relevant at gå med”.

Hans tidligere politiske chef, Lars Erik Hornemann, var – og er – stadig med i VL-gruppe 60. Hans nye chef, Curt Sørensen, er ikke. Om Erik Meldgård Bendorf bliver i VL-gruppe 60 svarer han ikke konkret på, men siger: “Hvis jeg forlader den, så vil det i hvert fald ikke være på grund af, at nogen har misforstået mit medlemskab. Så bliver det af andre grunde”.

Erik Meldgård Bendorf er blevet opfordret af Rotary til at blive medlem. Men han har sagt nej.

CURT SØRENSEN: Den nye borgmester, Curt Sørensen, er ikke og vil heller ikke være medlem af nogen lukket gruppe af denne type – hvis de skulle finde på at spørge. Hvad i hvert fald VL-gruppen gjorde med begge hans forgængere. “Nej, det skal jeg ikke”, siger han og kalder det en “uskik” for politikere at være med i den slags lukkede forsamlinger, hvorfra man ikke må referere. Det er, mener han “et demokratisk problem”.

Curt Sørensen opfatter i øvrigt den slags lukkede forsamlinger som noget for “mænd, der har gang i en leg, sådan nærmest som dengang de gik til spejder. Det har sådan en lidt rituel og hemmelig karakter, noget, der giver ens liv lidt mere betydning“.

JØRGEN LUNDSGAARD: En svendborgenser, som man skulle tro var at finde på en af medlemslisterne, er Jørgen Lundsgaard. Han er velhavende, direktør i sit eget firma, han er konservativt folketingsmedlem og byrådsmedlem. Et oplagt emne for specielt VL-gruppen – og for den sags skyld Rotary. Begge steder er andre Konservative at finde. For slet ikke at tale om direktører. Men Lundsgaard er ikke med. Opfordringer har der været nok af – fra både VL-gruppen og fra Rotary-klubberne. Hvorfor er han så egentlig ikke med?

“Lad mig svare på den pæne måde”, siger Jørgen Lundsgaard, “den slags lukkede forsamlinger er mig inderligt imod, de giver mindelser om gammeldags lukkede broderskaber. Jeg har altid holdt mig fri af den slags, for jeg vil bevare min frihed til at sige og gøre, hvad jeg vil. Og så tror jeg i øvrigt slet ikke, jeg kunne holde min mund med, hvad der bliver drøftet på møderne”.

“Det er jo typisk, det lokale borgerskab, som handler med hinanden, som er med i den slags klubber. Det har jeg jo heller ikke behov for, vores virksomhed handler internationalt. Og så har jeg da i øvrigt ikke tid til at rende til den slags møder“, siger Jørgen Lundsgaard.

Se hvilke svendborgensere, der er med i VL, Rotary, BNI med flere:

VL-GRUPPE 60:
Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, godsejer, Hvidkilde Gods. Leif Alken, konsulent, Alken & Partners Facilitators. Anders Banke, direktør, Sydfyns Elforsyning. Erik Melgaard Bendorf, kommunaldirektør, Svendborg Kommune. Ove Boenæs, fabriksdirektør. Jan Bøttiger, direktør, Svendborg Motor Co A/S. Arne Buch, fhv. direktør i GOG (nu salgsdirektør i KIF). Kurt Mousten Christensen, adm. direktør. Niels Duedahl, økonomidirektør. Jan Ole Edelbo, statsaut. Revisor, Revisionsfirmaet Edelbo. Ove Engstrøm, entreprenør, O.V. Engstrøm A/S. Bo Grüner, administrerende direktør. Henrik Halberg, adm. direktør, Mac Baren Tobacco Company A/S. Søren Kurt Hansen, direktør, Kurt Hansens Maskinfabrik A/S. Claus B. Hansen, erhvervsdirektør, Danske Bank. Leif Gunnar Hansen, direktør, H.H. Danship A/S. Finn Høffner, forretningsindehaver, McDonald’s Svendborg og Nyborg. Lars Erik Hornemann, borgmester (fra 1. januar fhv.), Svendborg. Bent Krogh Jensen, direktør, Strandgade Aps. Carl Aage Jensen, direktør, C.C. Jensen A/S. Per Michael Johansen, direktør, Det Tekniske Fakultet. Ole C. Jørgensen, chefredaktør, Fynske Medier. P.C. Jørgensen, erhvervsrådgiver, CoachMark. Uffe Staal Knudsen, filialdirektør, Danske Bank. Peter Burkal Larsen, advokat, Gottschau & West. Steen Brogård Larsen, adm. direktør, Scan-Vibro A/S. Jørgen Lauersen, direktør, H.H. Danship A/S. Søren Lunde, landinspektør, Hvenegaard A/S. Carsten Møller, statsaut. revisor, KPMG. Hans Ulrik Baron Schaffalitzky de Mucadell, apoteker, Løve Apoteket. Jens Pave, direktør, Harald Halberg Holding A/S. Ole Brinkmann Pedersen, direktør, Logos Consult. Peter Poulsen, direktør. Niels Erik Raasthøj, økonomidirektør, Blue Planet Food Group A/S. Lauritz Rasmussen, adm. direktør, Taasinge Træ A/S. Hans Jørgen Riber, direktør, STARK Baagøe & Riber. Birgitte Karmann Roslev, bibliotekschef, Svendborg Bibliotek. Jesper Vilbrad, rektor, Svendborg Gymnasium. Kent Lynggaard Vinkel, divisionsdirektør MTHøjgaard A/S. Per Weber, arkitekt, c&w arkitekter A/S.
 
Der findes 92 VL-grupper med over 3.000 medlemmer. En VL-gruppe mødes 8-10 gange årligt hos et af medlemmerne. VL-grupperne – “Netværket for topledere”, kalder de sig selv – er samlet i Dansk Selskab for Virksomhedsledelse, stiftet i 1965. Nye medlemmer kan kun optages, hvis alle i en gruppe er enige. Siger blot ét medlem nej, så afvises medlemskab. Der tages ikke referat af møderne. Og medlemmerne har “tavshedspligt over for tredjemand” om, hvad der bliver sagt på møderne. De to Svendborg-advokater, Kjeld Klausen og Henning Moritzen er med i den Odense-baserede VL-gruppe 56, og adm. Direktør Per Buch, Halberg A/S, er med i den ligeledes Odense-baserede VL-gruppe 61. Se mere.
 
BNI – BUSINESS NETWORK INTERNATIONAL:
Det 24 år gamle BNI har 54 grupper i Danmark. Gruppen i Svendborg mødes hver tirsdag morgen på Hotel Christiansminde. BNI karakteriserer sig selv som et “forretningsnetværk for professionelle erhvervsfolk”. De mødes ugentligt “for at give hinanden referencer og anbefalinger“. En medlemskomite afgør, hvem der kan optages som nye medlemmer. Det er offentligt, hvem der er med i grupperne, som her Svendborg-gruppen, se mere:
 
Kim Thomsen, ejendomsmægler, Andersen & Thomsen. Grete Vollemann, Bent C. Tryk. Martin Justesen, advokat, Bertel Rasmussen Advokater. Lene B. Sørensen, Blomsterboden. Christian Thuesen, arkitekt, c&w arkitekter. Jack Hansen, Complit A/S. Michael H.H. Pedersen, revisor, Deloitte. Hans Erik Emiliussen, rengøringsfirmaet Det Røde Lyn. Jørgen Hansen, Flemming Nielsen A/S. Morten Raft, Fynske Farver Aps. Søren Haller Clausen, tømrer-murerfirma GK Kaysen. Jane H. Ebdrup, Hotel Christiansminde. Claus Hybel, Hybel VVS. Carsten Eriksen, Invita. Lisbeth Mailand, Mailand Psykoterapi. Morten V. Nielsen, MVN Kontor & Data. Steen Wøldike Gade, Niras A/S. Per Lundsgaard, Punkt 1. Bo Christgau, Rise Sparekasse. Anne Louise Foged Rasmussen, design-reklame Stargate Studio. Lars Rasmussen, kommunikationsbureau Vid & Sans. Jan Ring Larsen, Ziteman A/S.
 
ROTARY SVENDBORG:
Lorenz Alnor (landbrugsmaskiner). Henrik Horn Andersen (advokat). Hans Bach (folkeskole). Jørn Bøgebjerg Jørgensen (en gros handel). Jan Bøtter-Jensen (arkitekt). Jørgen Colding (vaskeri). Kim Dennis (detailhandel). Inge Drost (kommunal administration). Ove Villads Engstrøm (entrepenørservice). Claus Eriksen (affaldshåndtering). Jørgen S. Foget (projektledelse). Niels Frederiksen (ejendomsmægler). Steen Wøldike Gade (ingeniørvirksomhed). Per Glente (skibsbyggeri). Bo Grüner (dyrehandel). Hans Jørn Hansen (internationale organisationer). Tom Heckmann (bogtrykkeri). Hans Henrik Henriksen (tømrer- og entreprenørvirksomhed). Birger Hindse-Nielsen (service). N. Jakobsen (bankvirksomhed). Carl Aage Jensen (metalstøberi). Lilly Jeppesen (revision). Uffe Staal Knudsen (bankvirksomhed). Jørgen Krebs (presse). Frede Kristiansen (rederivirksomhed). Michael Rask Lambertsen (ingeniørvirksomhed). Ejgil Larsen (søfartsskole). Ole Laugesen (bankvirksomhed). Preben Mohr (rederi). Ove Erling Mortensen (finansiering). Oscar Møller (guld- og sølvvarer). Preben Møller (automobiler). Jørgen Nielsen (oliehandel). Kurt Emil Nielsen (farvehandel). Morten Valentin Nielsen (kontorudstyr). Vagn Holm Nielsen (officer). Michael Nørgaard (tandlæge). Claus Olsen (advokat). Jens Pave (tobak). Finn Fabricius Pedersen (færgefart). Karl Morten Pedersen (offentlig forvaltning). Karsten B. Pedersen (revisor). Peder Boris Pedersen (revisor). Eigil Rasmussen (revisor). Mogens Rasmussen (butiksindretning). Preben Juhl Rasmussen (forsikring). Birgitte Karmann Roslev (biblioteksvæsen). Hans Ulrik Schaffalitzky de Mucadell (apotek). Mads Skov (ingeniørvirksomhed). Joan Solgaard Sørensen (lægelig direktør). Jesper Vildbrad (gymnasium).
 
Præsident for Rotary Svendborg er Niels Frederiksen. Klubben blev stiftet i 1930. Den mødes om onsdagen på Hotel Svendborg.
 
ROTARY SVENDBORG SCT. JØRGENS:
Per T. Abildskov (elektroingeniør). Finn Andersen-Ramberg (hospital). Palle Bendix Jensen (skibsinspektion). Ove Boenæs (nærings-middelindustri). Ole Brinkmann Pedersen (EDB). Klaus Busk (forretningsudvikling). John Bünger (investeringsrådgiver). Jan Bøttiger (automobiler). Erik Flygenring Christensen (landinspektør). Jan Christensen (skolevæsen). Ole Clausen (it-uddannelse). Jens Engstrøm (slagter). Anders Fisker (landbrug). Arne Førgaard (plast en gros). Erik Galsgaard (elektronik). Kim Galsgaard (EDB-hardware-salg). Steen Grønnemose (bogbinderi). Søren Kurt Hansen (maskinfabrik). Thomas Hess-Petersen (advokat). Ole Jacobsen (ejendomsdrift). Bent Krogh Jensen (byggeindustri). Torben Jessen (søfartsuddannelse). Poul-Christian Jørgensen (konsulent). Kjeld Klausen (advokat). Svend Erik Kracht (sparekasse). Poul Juul Larsen (ejendomsmægler). Bent Lundgaard (bank). Per Lundsgaard (hvidevarer). Jimmi Madsen (virksomhedsadministration). Lars Mindedal (arkitekt). Ole Mortensen (herretøj). Carsten Møller (revisor). Carsten V. Nielsen (turisme). N.P. Nielsen (presse). Niels Christian Nielsen (reklame). Ole Nielsen (revisor). Per Nykjær Jensen (rederidrift). Lisbeth Olrik (virksomhedskonsulent). Hans Erik Pedersen (landbrugsrevision). Holger Pedersen (landbrugsrådgivning). Claus Pilgaard (kontraktpakning). Peter Wraae Poulsen (ingeniør). Susanne Qvist (skoleleder). Kim Rasmussen (kvægavl). Lars Rasmussen (journalist). Lauritz Bent Lund Rasmussen (træindustri). Charlotte Riber (kiropraktor). John Runge (teknisk salgssupport). Gustav A. Schlüter (tømrervirksomhed). Helle Skifter (turisme). Uffe Strandby (skoleleder). Aksel Strømkjær (tidl. erhvervsskoledirektør). Jørgen Denning Søegaard (revisor). Jakob Thrane (advokat). Mette Tony (arkitekt). Poul Villadsen (trading cards). Per Weber (arkitekt). Svend Johann Weidmann (garveri). Ole Østergaard (arkitekt).

Præsident for Rotary Svendborg Sct. Jørgens er Jens Engstrøm. Klubben blev stiftet i 1965. Den mødes om tirsdagen på Claus’ Madkompagni (Borgen).

ROTARY SVENDBORG SYDFYN:

Lars S. Ahrendtsen (søfart). Søren Andersen (dyrlæge). Hans Christian Bukkehave (bilhandel). Stig Bøgh (trælasthandel). Birger Bo Christensen (læge). Jørn Skaarup Christiansen (revisor). Ulla CoCo Jensen (kom-munikation). Claus Dreyer (ejendomsmægler). Niels Duedahl (rådgivning). Henrik Dyhr (hærhjemmeværn). Villads Engstrøm (entreprenør). Eivind Falk (forsikring). Lemmy Fialin (advokat). Hanne Horstmann Nøddeskou-Fink (kiropraktor). Henning Frederiksen frugtsalg en gros). Dan Gad (arkitekt). Benny Gammelgaard (værktøjsproducent). Sten Georg. Johan Groth (revisor). Niels Hammerich (rådgivning). Jens Kurt Hansen (ingeniør). Jørgen Hansen (tandlæge). Kim Hofmann (malervarer-salg). Peter le Fevre Honoré (bedemand). Lars Erik Hornemann (tidl. borgmester). Finn Hundstrup (entreprenør). Per Hybel (håndværk). Finn Høffner (restauration). Peter Jarlby (ejendomme). Tom Pelle Jensen (hotel). Allan Kjelsmark (optiker). Ivan Kjær (bilforhandler). Sten Klarskov (konsulent). Ole Klitgård (tandlæge). Niels Knudsen (malervarer). Finn Boye Kristensen (møbelhandel). Brian Larsen (produktion). Palle Lerche (båd-tilbehør). Julie Lindegaard (kommunikationsbureau). Søren Madsen (person-transport). Allan Mariager (detailhandel). Søren Meyer (konsulent). Jan Fuglsang Mikkelsen (sælger). Klaus Nielsen (skotøjshandel). Ulrik Feveile Nielsen (pengeinstitut). Anita Olsen (kommunikation). Helge Padegaard. Jan B. Pedersen (elinstallation). Jørgen Pedersen (trykkeri). Michael Petersen (rådgivning). Carlos Ragone (frugt-salg en gros). Alfred Rasmussen. Jens Bertel Rasmussen (advokat). Ulrich Ritsing (produktion). Jørgen Schiøtz-Christensen (landbrug). Lars Skifter (camping). Flemming Skov Christensen (økonomi). Per Svendsen (elinstallation). Jan Sabroe Thomsen (radio- og tv-forhandler). Kim Thomsen (ejendomsmægler). Henrik Thulesen (virksomhedsdrift). Steen Tinsfeldt (pengeinstitut). Vagn Toft (rådgiver). Jesper Ullemose (frugtavler). Christian Ulrich (realkredit/finansiering). Klaus Weitemeyer (landinspektør). Kim Wichmann (optiker). Lene Wiingreen (headhunting). Flemming Wilhelmsen (bilforhandler). Per Wisbech (apoteker). Ulla Øhlenschlæger (produktionsvirksomhed.

Præsident for Rotary Svendborg Sydfyn er Ulrik Feveile Nielsen. Klubben blev stiftet i 2002. Den mødes om torsdagen på Hotel Svendborg.

I Danmark er der 272 Rotary-klubber med cirka 12.000 medlemmer. På verdensplan har Rotary – med hovedsæde i USA 1,2 millioner medlemmer i 166 lande. Medlemslisterne er hemmelige. Det er en Rotary-klub selv, der bestemmer, hvem der kan blive medlem, man kan ikke bare melde sig ind. Klubberne er for mænd og kvinder, “der har en ledende stilling eller er indehaver af en selvstændig virksomhed eller på anden måde er aktiv og engageret i lokalsamfundet”. Med Rotarys egne ord er det “et netværk med personlighed”, ikke “en loge med mystiske ritualer”. Se mere.

Rotarys “kvindeorganisation” hedder Inner Wheel. I Danmark er der 125 Inner Wheel-klubber med 3.400 medlemmer. På verdensplan er der over 100.000 medlemmer i 103 lande. En klub mødes én gang om måneden. I Svendborg er der to Inner Wheel-klubber. Deres medlemslister er hemmelige. Men det er deres bestyrelser ikke. Se mere.

INNER WHEEL SVENDBORG:

Bestyrelse: Hanne Munk Petersen (præsident), Karen Nørgaard, Majbritt Kjærulff, Lene Hindse, Okka Klopp-Grüner, Bodil Glente, Tove Eskehave.

Inner Wheel Svendborg blev stiftet i 1958. Den har cirka 35 medlemmer, som mødes den anden tirsdag i måneden på Hotel Svendborg.

INNER WHEEL SVENDBORG SCT. JØRGENS:

Bestyrelse: Anne Tornbjerg (præsident), Inga Førgaard, Janne Weber, Annika Engstrøm, Anna Grethe Boenæs, Lene Lerup, Lisbeth Storm Hansen.

Inner Wheel Svendborg Sct. Jørgens blev stiftet i 1975. Den har 26 medlemmer, som mødes den første mandag i måneden på Hotel Svendborg.

DEN DANSKE FRIMURERORDEN:

Frimurerordenens loge i Svendborg hedder Sct. Johanneslogen LATOMIA og har siden 1963 holdt til i Bagergade 59. Logen blev stiftet i 1878. Den optager mænd over 21 år, som er kristent døbte og som har “et godt omdømme”, som “søger et sikkert og trygt ståsted på et fast kristens grundlag“. Frimurerordenen er den, der går flest myter om med dens ritualer med sværd og kranier, ild og kister. Man skal anbefales af to “faddere” for at komme i betragtning som nyt medlem. Logen optager fire-seks nye medlemmer om året. Den har cirka 100 medlemmer, som mødes hver tirsdag. Hvem medlemmerne er, vil logens “Ordførende Mester”, Jens Nielsen, ikke oplyse. Se mere.

SERAPIONS-ORDENEN:

I Svendborg hedder Serapions-Ordenen Logens Sct. Jørgen. Den har eksisteret siden 1941 og holder til i Gyldenbjergsvej 3. De cirka 60 medlemmer – “brødre” – mødes hver anden, tredje og fjerde torsdag om måneden. Det er en dansk loge – med 24 loger rundt om i landet. Den optager “enhver hæderlig dansk mand, der er over 25 år og har et positivt livssyn”. Hvem, der er medlem, vil logemester Henrik Knudsen ikke oplyse. Se mere.

ODD FELLOW ORDENEN:

I Svendborg er der én broderloge (Broderloge nr. 29 Sct Nicolai, stiftet 1896) og to søsterloger (Søsterloge nr. 17 Sinceritas, stiftet 1915, og Søsterloge nr. 94 Eleonora, stiftet 2007). Broderlogen holder møde hver uge. Søsterlogerne hver anden uge. I Danmark er der 108 broderloger og 91 søsterloger, som alle hører under Den Uafhængige Storloge for Kongeriget Danmark I.O.O.F. Logens udadvendte arbejde fortæller logen gerne om, ikke mindst støtte til humanitært arbejde. Men det indadvendte hører til “privatlivets fred” – som den nationale Storsire, Lars Jørgensen, udtrykker det. Medlemslisterne for de tre loger i Svendborg, som alle holder til i Bagergade 34, er dog åbne, se mere:

BRODERLOGE NR. 29 SCT. NICOLAI:

Per Abildskov. Arne Georg Albertsen. Asger Bruun Andersen. Søren Dahl. Knud Dige. Egon Eshøj. Morten Heitmann. Henry Jacobsen. Bjarne Engelbrecht Jensen. Heine Ulrik Jensen. Anders G. Johannesen. Bjarne Kristensen. Jørgen Millinge. Michael Mortensen. Henning Møllebæk. Frede Nicolajsen. Arne Henning Petersen. Leif Wichmann.

SØSTERLOGE NR. 17 SINCERITAS:

Elna Fjord Abildskov. Litzi Bach. Tove Bøtter-Jensen. Anita Raabjerg Dahl. Ida Fischer. Grethe Munk Fobian. Mette Philbert Greisen, Inken Klindt Hilbrecht. Anne-Marie Juul. Lise Kracht. Ilse Kristoffersen. Sonja Boe Lem. Rita Lissau Malling. Anne Marie Mark-Hansen. Bente Møllebæk. Dorthe Oldenbjerg. Bitten I. Petersen. Lisa Hein Pilgaard.

SØSTERLOGE NR. 94 ELEONORA:

Bente Bjerg. Anne-Marie Bøttiger. Wivi Rosager Dinsen. Marianne Brix Finsen. Pia Fabech. Anne-Lise Flintegaard. Janne D. Hansen. Aase Højgaard. Inge M. Johannesen. Lissen Klinggaard. Inge Larsen. Marina Brix Larsen. Vibeke Larsen. Anne Marie Meyer. Bodil Mortensen. Merete Sette Nielsen. Lillian Olsen. Helle Sørensen. Beth Tofthøj. Marianne Traun. Wally Worm.

LIONS CLUB:

Lions Club i Svendborg er én af de 340 klubber i Danmark – med i alt 7.200 medlemmer. På verdensplan har Lions 45.000 klubber med tilsammen 1,3 millioner medlemmer. Lions Club i Svendborg har mellem 20 og 40 medlemmer. De mødes den første tirsdag i måneden på Borgen. Medlemslisterne er ikke offentlige, men bestyrelsen består af (se mere):

Ole Omkjær (præsident). Kirsten Puggaard. Heidi Rasmussen. Johan Groth. Michael Jenker.

ROUND TABLE:

Round Table er for unge mænd mellem 20 og 40 år. Der findes 130 klubber i Danmark – med tilsammen 2.300 medlemmer. Klubben i Svendborg mødes cirka hver 14. Dag. Medlemmerne i Svendborg er, se mere.

Anders Philip Holse. Carsten Schou Sørensen. Claus Henriksen. Claus Hybel. Claus Aabo Andersen. Dick Esmark. Frantz Martin Ekmann. Gert Andersen. Jacob Nielsen. Jan Rasmussen. Jesper Lehrmann. Klaus Løjtved. Lars M. Andersen. Lasse Christian Meyer. Martin Brandt Larsen. Michael Nørregaard. Morten Hørmand. Morten Troels Pedersen. Nicolai Groth-Christensen. Niels Ørskov Christensen. Nikolaj Lolk Bødker. Peter Albertsen. Thomas Jørgen Juul. Verner Ejerskov Sørensen.