Den ellers velrenommerede Svendborg-virksomhed Petersen & Sørensen er blevet meldt til politiet. Af Svendborg Kommune. For ulovlig afbrænding af miljøfarligt skrot. Petersen & Sørensen er i forvejen indblandet i en sag om ulovlig skrotning af et skib på Frederiksøen.

Petersen & Sørensen i ny alvorlig miljøsag

Af Frede Jakobsen

 

Resterne fra den store afbrænding ligger fortsat på grunden.

Flammerne stod højt. Og den knaldsorte røgsøjle endnu højere. Så højt, at det undrede indsatsleder ved Svendborg Kommunes beredskab, Carsten Krat, da han om morgenen var på vej på arbejde. Han slog et smut omkring Ørbækvej og kunne konstatere, at røgen kom inde fra industrikvarteret. Fra Islandsvej – hvor Petersen & Sørensen Motorværksted har en grund. Fra et kæmpebål af gammelt skrot og affald.

Det var tirsdag i sidste uge. Og Carsten Krat konstaterede på stedet, at andre folk i området allerede havde alarmeret brandvæsenet, som hurtigt var på stedet og fik det store bål slukket. Da kommunens miljøfolk senere ankom, kunne de konstatere, at der var tale om en kæmpestak affald fra havnen, hvor Petersen og Sørensen holder til. Bl.a. gammelt tovværk og plastickasser. Nu er Petersen & Sørensen blevet anmeldt til politiet for ulovlig afbrænding af bl.a. miljøfarligt affald. Det bekræfter direktøren for kommunens Miljø- og Teknikforvaltning, Kjeld Bussborg Johansen.

Det var et stort bål, der var anlagt på Petersen & Sørensens grund, fortæller Carsten Krat. ”I omfang vel en 10 meter på hver side. Og med et i første omgang udefinerbart indhold, bl.a. gammelt tovværk, planker og plastic. Det var helt uforsvarligt. Og vi var nødt til at få det slukket med det samme. Ilden ville hurtigt have bredt sig i bevoksningen. Ja, den havde faktisk allerede bredt sig og havde også fået fat i noget gammelt træ, der lå et andet sted på grunden”, siger Carsten Krat.

Afbrændingen foregik tæt på Petersen & Sørensens egen lagerhal og en masse andre industri- og lagerbygninger.

Der gik en enkelt mand og passede bålet. ”Men ilden ville være løbet fra ham, han ville ikke have kunnet styre den”, siger Carsten Krat. Det kunne have fået katastrofale konsekvenser i den knastørre vejr – og med rigtig mange virksomheder meget tæt på.

Efter at have undersøgt sagen, var kommunens miljøfolk ikke i tvivl. ”Vi vurderer altid sådan nogle sager individuelt. Og når vi mener, at dem, der står bag, er nogle, der bør kende reglerne, så vurderer vi det alvorligere. Derfor har vi anmeldt Petersen & Sørensen til politiet”, siger Kjeld Bussborg Johansen, direktør i Miljø- og Teknikforvaltningen.

”For det første må man jo ikke bare brænde affald af på den måde. Det skal køres derhen, hvor man nu skal køre den slags hen. Og for det andet må man jo altså slet ikke brænde plastic af. Vi kan altså ikke have, at et af vores industriområder bruges på den måde”, siger Kjeld Bussborg Johansen.

Petersen & Sørensen har med afbrændingen af bl.a. farligt affald på Islandsvej på bare et par uger skaffet sig endnu en alvorlig miljøsag på halsen. Virksomheden er i forvejen involveret i sagen om ulovlig skrotning på Frederiksøen af et gammel svensk krigsskib. Firmaet, der officielt står bag skrotningen, Dansk Totalentreprise Odense, er blevet meldt til politiet af Svendborg Kommune. Firmaet havde skaffet sig plads på Frederiksøen efter aftale med Cai Larsen – Sorte Cai kaldet – som er ejer af Petersen & Sørensen.

Petersen & Sørensens rolle i den ulovlige skrotning er uklar. Virksomheden har selv kun oplyst, at den har ageret som mægler ved krigsskibets – og dets søsterskibs – ankomst til Svendborg Havn. Det var Petersen & Sørensen, der meldt skibenes ankomst til Havnekontoret. Men hos Havnekontoret blev der ikke registreret en anden ejer af skibene. Derfor gik Havnekontoret, indtil skrotningen blev opdaget og stoppet af kommunens miljømyndigheder, ud fra, at de tilhørte Petersen & Sørensen.

Det er ejeren af Dansk Totalentreprisen Odense, Ole Mørk Andersen, der har været lidt mere meddelsom overfor kommunen. Han har oplyst, at han har lejet plads på Frederiksøen af netop Petersen & Sørensen.

Læs også ”Frederiksøen, en indisk strand midt i Svendborg” 5. juli.