Først hed det 75 millioner. Nu hedder det 56 millioner. Snart er det måske ”kun” 36 millioner kroner, Svendborg skal spare næste år. Færre på førtidspension hjælper kommunens økonomi, et skattesmæk til erhvervslivet vil hjælpe yderligere.

Færre førtidspensionister forbedrer kommunens økonomi

Af Frede Jakobsen

Der skal alligevel ikke spares 75 millioner kroner i Svendborg næste år. Sådan har den alarmerende besked ffra Rådhuset ellers lydt siden før sommeren. Som det ser ud lige nu, er sparekravet barberet med 19 millioner kroner – en budgetforbedring, som i høj grad skyldes, at kommunen ikke længere er så villig som før til at give folk førtidspension. Sparekravet er derfor nu på 56 millioner kroner. Men det kan blive 20 millioner kroner mindre endnu, hvis kommunen får lov af indenrigsministeren til at kræve 20 millioner kroner mere ind i skat næste år. En skat, som erhvervslivet skal betale via en genindførelse af den såkaldte dækningsafgift – i hvert fald hvis det står til den socialdemokratiske borgmester Curt Sørensen.

Politikerne i kommunens Økonomiudvalg får i dag præsenteret et nyt notat fra embedsmændene, som ændrer sparekravet næste år fra de alarmerende 75 millioner kroner til 56 millioner kroner. Ifølge kommunaldirektør Erik Meldgård Bendorf skyldes reduktionen på 19 millioner kroner i sparekravet ”altovervejende, at overførselsudgifterne falder, først og fremmest udgifterne til førtidspension”.

Kommunen har sat ekstra fokus på førtidspensions-området for at få udgifterne ned. Svendborg har i årevis ligget højere en landsgennemsnittet, når det gælder tildeling af førtidspension til folk. Det skyldes – afhængig af politisk indfaldsvinkel – at Svendborg har tildelt førtidspension til folk, der har behov for det, mens andre kommuner har været for afvisende. Eller omvendt. Fra 2005 til 2009 steg udgifterne til førtidspension på landsplan med 38,7 procent. I Svendborg med 47 procent.

Det er nu blevet betydeligt sværere at få tilkendt førtidspension i Svendborg. I slutningen af 2009 og starten af 2010 er antallet af mennesker, der har fået tildelt førtidspension, blevet halveret – og det endnu inden en række nye tiltag med arbejdsprøvning af folk er blevet iværksat fuldt ud. En række nye krav betyder, at folk i højere grad end tidligere skal arbejdsprøves – for at vurdere, om de kan klare en eller anden form for job. På den måde sparer kommunen penge. I kommunens Arbejdsmarkedsudvalg vurderede man derfor tidligere i år, at effekten efterhånden vil blive endnu større, det vil sige, at endnu færre får tildelt førtidspension.

Med i embedsmændenes beregninger til mødet i dag er et særtilskud fra staten på 13 millioner kroner – et tilskud, som kommunen har fået i år. Endnu er det dog ikke afgjort, om Svendborg vil få det næste år også. Men hvis Svendborg får det, og hvis Svendborg får del i skattepuljen hos regeringen – 20 millioner kroner vil Økonomiudvalget i dag beslutte at søge om – så ryger sparekravet til budget 2011 helt ned på 36 millioner kroner. Det vil sige under halvdelen af de alarmerende meldinger i foråret og sommeren om nedskæringer for 75 millioner kroner.

Beregningerne får dog ikke borgmester Curt Sørensen til at række armene i vejret og juble. Hans panderynker er blevet knap så dybe. Men de er der stadig, rynkerne. Han har ikke blot et budget for næste år, han skal have på plads. Han har også en stor strukturændring på folkeskoleområdet, han skal finde flertal for. Begrundet først og fremmest i kommunens dårlige økonomi. Som altså ikke er blevet værre siden foråret, snarere lidt bedre.

”Jeg synes fortsat, det er alvorligt. Jeg er da glad for, at spidsen er taget af. Men dermed et den alvorlige situation altså ikke drevet over. Det er en helt aktuel vurdering, der siger, at kravet nu er 19 millioner kroner mindre. Men det er altså baseret på en række usikkerhedsmomenter. F.eks. kan udviklingstendensen for overførselsindkomster ændre sig. Det er med andre ord såre usikkert, ja, næsten spekulativt. Det er altså fortsat en alvorlig økonomisk situation. At vi momentant måske kan lette foden lidt fra bremsen, giver virkelig ikke anledning til at række armene i vejret og ikke bekymre os”, siger Curt Sørensen.

Curt Sørensen advarer om, at hvis der ikke sker strukturelle ændringer på skole-, ældre- og dagpasningsområdet og på det kulturelle område, så vil det fortsat være svært at få kommunens økonomi til at hænge sammen. ”Så skal vi fægte os frem år efter år”, siger han.

Læs også ”Skattesmæk til Svendborgs erhvervsliv” 21. august.