Sygdomsramte borgere og en kæk borgmester

Frede Jakobsen.

KOMMENTAR. Det er da altid noget: Socialdemokraterne og deres røde venner har kun været ved magten i Svendborg i godt et års tid, men er allerede nu ved at blive gjort til rollemodel for andre kommuner. Godt nok for noget, som blev startet under det forrige Venstre-bystyre. Men noget, som det røde bystyre med succes har videreført. Det blev omtalt i dagbladet Information i går, mandag. For læsere af Svendborgs NetAvis er det ikke nyt, men det er det for læsere i resten af landet.

”Svendborg har halveret antallet af nye førtidspensioner” – det var overskriften på den ene af Informations artikler, hvori det bl.a. hed: ”Nu skal resten af landets kommuner se, om de kan gøre det samme. Et af beskæftigelsesminister Inger Støjbergs (V) fire mål for 2011 er nemlig, at jobcentrene skal begrænse antallet af førtidspensioner mest muligt. På den måde kan man få en idé om, hvad der venter resten af landets svageste borgere, ved at besøge Svendborg Kommune. Byens borgmester kalder det en økonomisk nødvendighed; byens læger kalder det en katastrofe”.

Information satte i artiklen spotlight på en enkelt af de mange sager, hvor borgere i Svendborg er kommet i klemme på det kommunale Jobcenter. En grov en af slagsen. Netavisen omtalte den allerede 29. september sidste år (“Bisidder anklager: Kommunalt kvaksalveri”) – den eneste af netavisens mange kritiske artikler om Jobcentret, hvor borgeren ikke fremstod med navn. Den dengang 31-årige kvinde var ikke stærk nok til at stå offentligt frem. Derfor kaldte netavisen hende Clara og fortalte hendes historie gennem hendes bisidder, Lenze Middelberg. I Information står den nu 32-årige kvinde frem og fortæller igen sin historie, som siden netavisen skrev om den, ikke er blevet bedre. Tværtimod.

I en anden artikel mandag  – ”Rigtig mange penge er bundet op i det her” – har Information interviewet Svendborgs socialdemokratiske borgmester, Curt Sørensen. Trods masser af dokumentation over mange måneder i Svendborgs NetAvis af sager, hvor sygemeldte svendborgensere er blevet dumpet af Jobcentret, fremstår Curt Sørensens udtalelser til Information helt uden tvivlens nådegave. Han udtaler sig kækt som nærmest en blanding af beskæftigelsesminister Inger Støjbergs ’vi skal ikke efterlade nogen på perronen uden chance for at komme med toget’ og fordums nationale gymnastiklærer Kaptajn Jespersens ‘en sund sjæl i et sundt legeme – det er vejen frem for den danske ungdom’.

Hvordan har I gjort, spørger Information Curt Sørensen, som svarer: ”Aktivlinjen har ændret sig. Frontarbejderne er blevet opmærksomme på at forfølge de muligheder, der er, det vil sige arbejdsprøvning, aktiviteter, rådgivning, vejledning, indhentning af erklæringer, som kan støtte de afgørelser, der skal til. Det handler om at få alle borgere til at bidrage samfundsøkonomisk”.

Vi tager den lige én gang til: ”Det handler om at få alle borgere til at bidrage samfundsøkonomisk”. I Svendborg er der ganske rigtigt mange borgere, som efter en tur gennem Jobcentret bidrager til samfundsøkonomien. Om end ufrivilligt, når Jobcentret stopper deres sygedagpenge og sender dem på den endnu lavere kontanthjælp. Hvis de overhovedet kan få kontanthjælp. Hvad der er skåret ned for borgeren, er jo ganske rigtigt tjent for samfundsøkonomien. Det vil sige kommune- og statskassen. I hvert fald på kort sigt.

Det var så Støjberg-delen. Her kommer Kaptajn Jespersen-delen om fysisk træning, hvor det først er godt, når det gør ondt. Information spørger Curt Sørensen: ”Hvordan får man konkret et menneske flyttet fra førtidspension til arbejdsliv?”. Han svarer: ”Vi er optaget af lyst og engagement og livsgnist…”. Og: ”Vi har fysiske træningstilbud i samarbejde med Falck Care. Det er noget, som er nyttigt og godt for mange mennesker. Arbejdsprøvning i virksomheder og det offentlige er også godt”.

Vi tager den lige én gang til: ”Det er noget, som er nyttigt og godt for mange mennesker”. Tja, så prøv lige og læs beretningen fra Gitte Nielsen, som blev sendt i fysisk træning i fitnesscentret hos Falck Quick Care: ”Dagbog fra tvangsophold i fitnesscenter”.

Han har sagt det før, Curt Sørensen. Han gør det igen i Information mandag med lidt andre ord: Der er ikke noget at komme efter. Jobcentret gør det ordentligt og godt. Altså, hvis det forholder sig, som han siger, så siger han jo samtidig, at alle de mange mennesker, der modigt er stået frem i Svendborgs NetAvis med deres sager, tager fejl. De har ikke ret. Det har Jobcentret. Med den indstilling hos Curt Sørensen kan det da nok være, der skal til at laves nyt pensum for de socialrådgiverstuderende i Odense, hvor samme Curt Sørensen er formand for uddannelsesudvalget. Overskriften kan passende være: Kommunen har altid ret – tiden er ikke til at tildele syge mennesker førtidspension, ”fordi”, som han siger til Information, ”der er rigtig mange penge og stor økonomi bundet op i det her”.

Ja, gu’ er der da mange penge ”bundet op i det her”. Men et samfund – i dette tilfælde det minisamfund, som kaldes en kommune – skal altså kendes på, hvordan det behandler sine svageste borgere. I dette tilfælde sygemeldte, nedslidte borgere, der har knoklet hele deres liv – indtil de uforvarende blev ramt netop af en sygdom.

Kønt er det ikke – for et rødt byrådsflertal – nærmest at blive gjort til model for landets øvrige kommuner, når beskæftigelsesminister Inger Støjberg skal forsøge at få dem til at begrænse antallet af førtidspensioner: Bare kig til Svendborg. De kan! Så kan I også! Og Fanden tager de bagerste.

HUSK: SKRIV FULDT NAVN, HVIS DU SKRIVER EN KOMMENTAR TIL ARTIKLEN