Borgmesteren: Lovligt og ordentligt arbejde

Den stille protest blev ført ind i byrådssalen.

Kritikken har været hård. Fra fagforeninger, fra læger, fra folketingsmedlemmer. Af Svendborg Kommunes drastiske nedskæring i antallet af nytilkendte førtidspensioner til langtidssyge borgere. Borgmester Curt Sørensen (S) havde derfor indkaldt byrådet til et formøde – to timer før det ordinære byrådsmøde tirsdag. ”For at sikre, at byrådsmedlemmerne har en samlet viden om vores praksis”, forklarer Curt Sørensen til Svendborgs NetAvis.

Den drastiske nedskæring er gennemført i 2010 – det første år med et rødt, socialdemokratisk ledet flertal efter fire år med et Venstre-ledet flertal i byrådet. I 2009 blev 246 borgere tilkendt førtidspension. I 2010 fik kun 127 førtidspension. Ingen anden kommune har gennemført en så drastisk nedskæring.

På det lukkede byrådsmøde blev medlemmerne orienteret af den embedsmand, som er formand for det såkaldte Pensionsudvalg – det udvalg, som afgør, om en borger kan få førtidspension. Det er centerleder Laila Hansen fra Socialfagligt Center i Kommunen. Med mange ord slog hun – efter hvad netavisen erfarer – fast, at kommunens praksis var forkert til og med 2009. Nu er kommunens praksis rigtig. Og at den nuværende praksis vil blive fortsat.

Ifølge de tal, som Laila Hansen fremlagde på det lukkede byrådsmøde, rykkede Svendborg Kommune 54 pladser – fra en 81. plads i 2009 til en 27. plads i 2010. Positive tal – for de må jo betyde, at det er gået fremad for kommunen. Men da alt afhænger af øjnene, der ser, kunne hun også have fremlagt tallene på en anden måde: At Svendborg Kommune er gået fra en 18. plads i 2009 og helt ned til en 71. plads i 2010. Altså en tilbagegang.

Laila Hansens tal angiver, hvor Svendborg ligger på en liste over de 98 danske kommuners tildeling af førtidspension i forhold til antallet af voksne indbyggere. På hendes liste er nummer 1 den kommune, som har tilkendt færrest personer førtidspension. Nummer 98 er den kommune, der har tilkendt flest førtidspensioner. På den liste er Svendborg i 2009 nummer 81, mens Svendborg i 2010 er rykket op som nummer 27.

Med kritikernes øjne kunne listen vendes om. Således at nummer 1 ville være den kommune, der er bedst til at hjælpe nedslidte og syge borgere til at få en førtidspension. Set med de øjne lå Svendborg Kommune i 2009 på plads nummer 18 – Svendborg Kommune var altså den 18. bedste kommune i landet til at hjælpe borgere med at få en førtidspension og ro på i livet. I 2010 var Svendborg Kommune rykket ned på plads nummer 71 – til at blive en af de kommuner, der tilkender absolut færrest førtidspensioner.

I øvrigt er det et par nabokommuner til Svendborg – fremgår det af de tal, Laila Hansen fremlagde for byrådet – som i forhold til indbyggertallet har tilkendt flest nye førtidspensioner i begge årene. Langeland var den kommune, som i 2009 tilkendt flest nye førtidspensioner. I 2010 var det Faaborg-Midtfyn. I både 2009 og 2010 var det kommuner i hovedstadsområdet, som tilkendt færrest nye førtidspensioner. I 2009 var det Dragør. I 2010 var det Allerød.

”Curt Sørensen, er det et godt resultat, når Svendborg Kommune fra 2009 til 2010 er gået fra at være den 18. bedste kommune til at hjælpe syge borgere til en førtidspension til i 2010 at ligge helt nede som nummer 74 af de 98 kommuner?”

”Jeg er blevet betrygget i, at det er lovmedholdigt….”

“Jeg spurgte ikke, om det er lovmedholdigt – det er der sådan set ingen, der har betvivlet, fordi det handler om et skøn. Jeg spurgte, om du synes, det politisk er et godt resultat at ryge så langt ned?”

”Jeg er blevet betrygget i, at arbejdet på det her område udføres lovmedholdigt og ordentligt, så det er ikke en placering, der skræmmer mig”, siger Curt Sørensen, der dog også synes, at den sammenligning med andre kommuner, som byrådet blev præsenteret for, ”er noget abstrakt”. Mere retvisende ville det være, mener han, at sammenligne Svendborg med kommuner, som demografisk minder om Svendborg.

Da det officielle byrådsmøde to timer senere gik i gang, var der mange tilhørere. Lærere og forældre for at overvære debatten om Vestre Skole – men også en halv snes mennesker, som sammen med mange andre tre lørdage i træk har været med i en stille protest mod kommunens behandling af sygemeldte borgere. En halv times protest hver lørdag på Centrumplads mod den manglende anstændighed i behandlingen af disse borgere. Den stille protest blev tirsdag aften ført ind i byrådssalen – dog ikke helt så stille som på Cetrumplads. En af initiativtagerne til protesten, Gitte Eisenreich, brugte byrådets spørgetid til at spørge til Jobcentrets lange behandlingstider og trækken folk gennem arbejdsprøvninger, som senere viser sig at været forkert tilrettelagte.

”Det er mangel på respekt for syge borgere. Hvad vil I gøre ved det?” spurgte Gitte Eisenreich.

Både borgmester Curt Sørensen og hans partifælle, formanden for Arbejdsmarkedsudvalget, Grete Schødts, skød ansvaret væk fra kommunen og over på VK-regeringen. Og de lagde begge vægt på, at når der kommer en ny regering, så skal lovene på området laves om.

”Tro mig, jeg er med jer, jeg arbejder for jer. De ansatte på Jobcentret er ikke onde mennesker. De kan ikke gøre andet end det, de gør. Det er Folketinget, vi skal råbe op. Det er her, det er galt. Vi kan ikke gøre noget ved det i Svendborg”, sagde Grete Schødts.

Deri var hverken Tina Petersen, Dansk Folkeparti, eller Jesper Kiel, Enhedslisten, enig. Til gengæld var de protesterende mere enig med dem end med Curt Sørensen og Grete Schødts.

”Spørgsmålet er, hvordan man i kommunen tolker loven. Der er jo ingen andre steder, hvor antallet er blevet halveret”, påpegede Tina Petersen.

Jesper Kiel sagde: ”Svendborg Kommune har anlagt en stram kurs. Det må kommunen gerne. Det er nok lovligt, men er det rimeligt, når man også lovligt kan behandle folk ordentligt”.