Da én lægekonsulent underkendte tre speciallæger

Frederik Kallan: Lægeerklæringer bliver til papirflyvere.

Det sker igen og igen i Svendborg Kommune. Lægeerklæringer og speciallægeerklæringer underkendes, når en syg svendborgenser skal have sin sag afgjort. Af Jobcentret selv eller af kommunens pensionsudvalg eller Jobcentrets fleksjobudvalg, som læner sig op af en ekstern lægekonsulent, f.eks. Vibeke Manniche. Det er en praksis, som Svendborg-lægernes formand, Frederik Kallan, skarpt har kritiseret. Også speciallægerne er godt trætte af denne praksis, som ikke kun foregår i Svendborg. Ifølge Fagbladet 3F oplever hver anden speciallæge, at kommuner underkender deres erklæringer. Det siger seks ud af 12 speciallæger, som bladet har talt med.

Ifølge Fagbladet har flere af speciallægerne oplevet at blive opfattet som subjektive og at blive beskyldt for at tage patientens parti, når en kommune skal afgøre, om en sygemeldt borger kan arbejde eller arbejdsprøves. Enkelte oplever ifølge Fagbladet 3F også, at der bliver manipuleret med deres erklæringer.

Formanden for de praktiserende speciallæger, Niels Siebuhr, siger til Fagbladet, at han også har oplevet, at kommuner manipulerer med hans speciallægeerklæringer: ”Noget bliver ændret eller udeladt. Det er meget uheldigt, for det giver et misvisende billede af patientens tilstand”, siger han.

Psykolog Merete Gudmand-Høyer har ofte oplevet, at hendes professionelle vurdering ikke respekteres af kommunerne. Hun har også oplevet, at sætninger fjernes fra hendes erklæringer, så betydningen ændres – til skade for borgeren. ”Det er frustrerende at opleve som fagperson og også oftest skadeligt for den sygemeldte. Jeg frygter tanken om selv at blive syg. For jeg ved, hvad der venter mig”, siger hun til Fagbladet.

Svendborg Kommune har skåret kraftigt på tildelingen af førtidspension. Antallet er blevet halveret – på den måde er den røde Svendborg Kommune helt i spidsen, når det gælder opfyldelsen af den blå regerings ønske om at få skåret ned på antallet af bl.a. førtidspensioner. Fra i aften sætter i øvrigt TV 2/Fyn i 19.30-nyhedsudsendelsen fokus på sygemeldte borgeres situation i Svendborg.

I masser af de sager, Svendborgs NetAvis har omtalt, er lægeerklæringer blevet underkendt af Svendborg Kommune. Lægernes formand, Frederik Kallan, har sagt, at det virker, som om man på Jobcentret laver papirflyvere af dem. Jobcentret indhenter den ene speciallægeerklæring efter den anden om borgerne – for derefter ikke at bruge dem til noget som helst.

I den tidligere sygeplejerske Lea Holchs tilfælde blev speciallægeerklæringerne faktisk brugt af Jobcentret. Til – efter tre års sygdom – at indstille hende til førtidspension. Det skete bl.a. på grundlag af erklæringer fra tre speciallæger – Frits Schjøtt, speciallæge i psykiatri, Hanne Dalsgaard, ortopædisk speciallæge, og Mette Denning, psykolog. Sagen var i august sidste år grydeklar for sagsbehandleren på Jobcentret: En arbejdsprøvning af Lea Holch er formålsløs – hun skal have førtidspension.

De tre speciallæger havde lavet deres erklæringer efter at Lea Holch havde været hos dem. Ingen af dem var altså i tvivl – sagsbehandleren heller ikke. Men sagsbehandleren sendte ifølge almindelig praksis hele sagen til kommunens eksterne lægekonsulent, inden den skulle forelægges kommunens Pensionsudvalg. En lægekonsulent skal udrede indholdet af lægeerklæringerne for kommunens folk, men ikke komme med selvstændige vurderinger eller anbefalinger. Det har læge Vibeke Manniche undervist i – bl.a. i Svendborg. Det var selvsamme Vibeke Manniche, der fik Lea Holchs sag – som ekstern lægekonsulent for Svendborg Kommune. Hun gjorde alt det, som en lægekonsulent ikke skal. Hun svarede kommunen, at der i modsætning til hvad speciallægeerklæringer havde sagt, udmærket kunne findes ”smertestilllende medicin uden stærke bivirkninger” til Lea Holch. Og når det blev hævdet, at der ikke kunne findes sådanne, så ”måtte det til en vis grad afspejle, at der ikke er behov for smertestillende medicin”.

Vibeke Manniche noterede godt nok, at Lea Holch har ”brændende smerter” og ”konstante smerter” i venstre hånd på grund af en ”svær lokal nervepåvirkning”. Men tilføjede så, nærmest triumferende: ”Er heldigvis højrehåndet”. Og endelig vurderede Vibeke Manniche: ”Psykiateren finder ved sin undersøgelse ingen tegn på egentlig psykiatrisk sygdom, udover vrede, sårbarhed samt labilitet. Disse forhold er heldigvis ikke arbejdshindrende”, hvorfor der ”ikke umiddelbart (er) noget, som taler imod en arbejdsprøvning”.

En – kan man vist roligt sige – helt anden indstilling end den fra de tre speciallæger, som alle havde mødt Lea Holch. Hvilket den eksterne lægekonsulent, Vibeke Manniche, ikke havde. Hun havde kun set papirerne fra de tre speciallæger.

Sagsbehandleren på Jobcentret fastholdt nu alligevel sin indstilling til kommunens Pensionsudvalg. Og indhentede også kommentarer fra en af speciallægerne, Frits Schjøtt, til udtalelsen fra lægekonsulent Vibeke Manniche. Frits Schjøtt var – fremgår det af hans udtalelse – rasende og afgav blandt andet denne bredside mod Vibeke Mannice: “I den aktuelle situation foreligger der for mig at se en nærmest utilbørlig overdommervirksomhed, der vel nærmest kan betragtes på linje med Retslægerådets responsafgivelse til domstolene, men hvor dettes medlemmer dog i hvert fald er speciallæger og sagkyndige. Dette kan vist, mildt sagt, ikke påstås at være tilfældet i denne sag, hvor jeg mener, at pågældende (Vibeke Manniche – red.) er gået langt ud over sine kompetencer”.

I Lea Holchs sag lagde sagsbehandleren på Jobcentret speciallægeerklæringerne til grund for sin indstilling til Pensionsudvalget. Erklæringerne fra tre speciallæger – som alle var entydigt til fordel for Lea Holch. Og sagsbehandleren så bort fra lægekonsulenten Vibeke Manniches udtalelse.

Og hvad gjorde så kommunens Pensionsudvalg. Det gjorde det stik modsatte. Brugte lægekonsulentens udtalelse til at sige nej til at give Lea Holch førtidspension: ”Udvalget lægger vægt på, at der er beskrevet smerter i venstre hånd og at pågældende er højrehåndet. Endvidere er der forsøgt smertehåndtering, men at muligheden for medicinsk behandling ikke er udtømt”.

Tre helt entydige speciallægeerklæringer, som kommunen selv havde indhentet, blev fejet af bordet af selvsamme kommunes Pensionsudvalg – ved at bruge en udtalelse fra en lægekonsulent, som aldrig havde set den sygemeldte borger.