Pensionsudvalg: Tag psykofarmaka og bliv arbejdsprøvet

Lenze Middelberg.

Sundhedsstyrelsen skal nu tage stilling til, om der er grundlag for at politianmelde Svendborg Kommune. Det er Lenze Middelberg, der som bisidder for en 32-årig kvinde med store psykiske problemer har henvendt sig til Sundhedsstyrelsen med sagen. Han beder mere specifikt Sundhedsstyrelsen overveje at politianmelde kommunens Pensionsudvalgs formand, Laila Hansen, for kvaksalveri – det vil sige overtrædelse af autorisationsloven. Pensionsudvalget har krævet, at den 32-årige kvinde tager psykofarmaka, så hun kan blive arbejdsprøvet af Jobcentret. To gange har Pensionsudvalget nemlig sagt nej til at give den unge kvinde førtidspension. Afslaget begrundes med, at hun først skal sige ja til en såkaldt psykofarmakologisk behandling, så hun kan arbejdsprøves.

Det vil hun ikke, Barbara Eriksen. Tage psykofarmaka altså – og eksperterne, en læge, en psykolog, en psykiater, som har udtalt sig i hendes sag, mener det samme. Det vil kunne gøre større skade end gavn på hende. Og kommunens egen lægekonsulent har direkte udtalt, at ”arbejdsprøvning, virksomhedsrevalidering mm. vurderes at være med risiko for forværring af klientens helbredstilstand”.

Men de kommunale embedsmænd i Pensionsudvalget mener noget andet. Og mener at vide bedre end lægerne, hvad der er godt for Barbara Eriksen. Pensionsudvalget gav i november sidste år for anden gang afslag på førtidspension. Samtidig stoppede kommunen Barbara Eriksens sygedagpenge. Siden har hun været på kontanthjælp. Pensionsudvalget har i sine afgørelser henvist til, at en ”psykiatrisk speciallægeerklæring fra overlæge Torben Solgaard … anbefaler psykofarmakologisk behandling”. På den baggrund mener Pensionsudvalget, at ”det ikke er udelukket, at ansøger kan blive helt eller delvis selvforsørgende, evt. via fleksjob”.  Det var bare ikke det, overlægen rent faktisk havde skrevet. Han havde skrevet, at en sådan medicinsk behandling “i bedste tilfælde kunne medføre forbedret livskvalitet”. Han skrev ikke noget om arbejdsevne. Og senere erklæringer fra andre eksperter i sagen har direkte advaret mod psykofarmakologisk behandling.

En af dem, som har advaret stærkt imod en sådan behandling, er Barbara Eriksens egen læge, Frederik Kallan, som også er formand for Svendborgs læger. Han siger nu til Svendborgs NetAvis, at Pensionsudvalgets henvisning til psykofarmakologisk behandling, sådan som den er formuleret, er helt meningsløs. ”Den er jo mildt sagt ikke særlig præcis. Psykofarmakologisk behandling dækker over hundreder af forskellige behandlinger. Derfor bliver den nærmest meningsløs”, siger han.

En række kommuner har stillet krav til sygemeldte borgere om at tage psykofarmakaet lykkepiller – eller miste sygedagpengene. Det har TV-Avisen afsløret. ”Og hvis det er det, Pensionsudvalget i Svendborg Kommune mener, jamen, så lyder det jo som noget godt. Noget med lykke, ikke sandt. Men det er jo helt vanvittigt. Den slags er altså ikke noget, man bare ordinerer. Og da slet ikke noget, kommunale embedsmænd kan kræve, at folk tager”, siger Frederik Kallan.

”Prøv at se her”, siger han – og hiver en indlægsseddel fra en pakke med lykkepiller frem. ”Det her står der på inlægssedlen til alle lykkepiller”, siger han og læser op: ”Hvis du har en depression eller lider af angstsygdom, kan du af og til få tanker om at skade dig selv eller begå selvmord. Disse tanker kan forstærkes især i starten af behandlingen med antidepressiva, da det tager nogen tid før denne slags medicin virker, sædvanligvis omkring to uger, men af og til længere”.

”Det er helt vanvittigt, at kommunale embedsmænd giver sig af med den slags”, siger Frederik Kallan.

Barbara Eriksen er ikke stærk nok til selv at stå frem. Hendes psykiske problemer er kun blevet større af at have været ”en sag” i kommunen i to og et halvt år. Hun var gået ned i dette system for længe siden, havde det ikke været for hendes bisidder Lenze Middelberg. Det er også ham, som på hendes vegne har bragt sagen videre til højere instanser – uden at have fået ændret kommunens nej til førtidspension. F.eks. Beskæftigelsesankenævnet, som i dets stadfæstelse af kommunens afgørelse også giver sig af med at gætterier om, hvad psykofarmaka kan gøre for hende. Nævnet begrunder sin afgørelse til hende med, at ”du er anbefalet psykofarmakologisk behandling, men at du ikke er motiveret herfor. Nævnet er opmærksom på, at det lægeligt er vurderet, at ovennævnte behandling i bedste fald vil øge din livskvalitet. Nævnet finder dog, at det ikke på det foreliggende grundlag kan afvises, at en forbedret livskvalitet kan medføre et øget funktionsniveau og eventuelt en øget arbejdsevne”.

Svendborg Kommunes Pensionsudvalg har altså to gange givet afslag på førtidspension til Barbara Eriksen med henvisning til, at hun jo bare kan tage psykofarmaka og komme videre. Og det har Pensionsudvalget gjort på trods af flere specialist-erklæringer. F.eks. fra speciallæge i psykiatri, Svend Thordsen: ”Hvad angår behandlingsmæssige tiltag findes der ikke farmakologiske midler, der væsentligt kan ændre patientens tilstand … Patientens livsvilkår vil kun forringes ved anvendelse af farmakologiske midler, der vil påføre hende bivirkninger, men ingen væsentlig effekt. … Patienten vil på intet tidspunkt kunne restitueres i en sådan grad, at hun kan enten erhvervsprøves endsige komme til at fungere på arbejdsmarkedet under nogen tænkelig form for skånende omstændighed”.

Hendes egen læge, Frederik Kallan, har tidligere skrevet til Svendborg Kommune, at det er “umenneskeligt og i strid med diverse konventioner, hvis social-systemet betinger en lovfæstet offentlig ydelse, til en i forvejen meget syg borger, til en risiko-betonet og tvivlsom behandling. Specielt når man oven i købet har psykiatrisk ekspert-udsagn om, at medicin ikke vil have nogen som helst gunstig indflydelse på erhvervsevnen”

På den baggrund undrer han sig, Lenze Middelberg. Hvordan kan kommunale embedsmænd så sidde og kræve, at Barbara Eriksen skal tage psykofarmaka? Ja, han mere end undrer sig. Han er vred, kalder det kommunalt kvaksalveri. Det er baggrunden for, at han på Barbara Eriksens vegne har bedte Sundhedsstyrelsen vurdere, om der er grundlag for at politianmelde Pensionsudvalget ved dets formand, Laila Hansen. Lenze Middelbarg skriver i henvendelsen til Sundhedsstyrelsen bl.a.:

”Pensionsudvalget forlanger gentagne gange, at Barbara Eriksen underlægger sig en psykofarmakologisk behandling, som både hendes læge og hendes psykiater udtaler kun vil forværre hendes symptomer. Psykiater og læge henviser til de alvorlige bivirkninger, som psykofarmaka kan have på patienten. Pensionsudvalget erklærer, at de har læst lægernes bemærkninger, men at de mener, at hun måske alligevel vil kunne finde en rest arbejdsevne, hvis hun undergår behandlingen. Jeg mener, at Pensionsudvalget overskrider sine beføjelser ved at tilsidesætte lægernes udtalelser og ved at kræve en behandling med et farligt lægemiddel, hvor der er en lægelig kontraindikation”.

Det er ikke just læger med forstand på psykofarmaka, der befolker kommunens Pensionsudvalg. Elller bare læger i det hele taget. Der er ikke en eneste af dem i det udvalg, som altså mener, at Barbara Eriksen skal tage psykofarmaka. Udvalget består af disse kommunale medarbejdere: Centerleder Laila Hansen, Socialfagligt Center (formand). Teamleder Jørgen Knudsen, Socialfagligt Center (næstformand). Socialformidler Laila Neumann, Socialfagligt Center (sekretær). Teamleder ErnaSø/Christina Stavnsberg, Jobcentret. Sagsbehandler Connie Rasmussen/Liselotte Egeberg, Socialfagligt Center.