Det er helt galt, dét, Svendborg Kommune er ved at lave på dagtilbudsområdet, hvor der skal spares 28 millioner kroner. Det går stik imod kommunens egne værdier. Det mener pædagogstuderende Linda Tønder Raahauge, selv bestyrelsesmedlem i Børnebiksen på Ørbækvej, i dagens klumme.

Svendborg skal passe på værdierne

Af Linda Tønder Raahauge 

 

Linda Tønder Raahauge.

Svendborgs værdier står skrevet som Borgeren i centrum, Helhed i opgaveløsning, Læring og udvikling og Trivsel. Som borger, mor til to, bestyrelsesmedlem i vores aldersintegrerede institution og pædagogstuderende er jeg meget forarget over, at der er lagt op til, at Svendborg skal spare 28 millioner på dagtilbudsområdet. Jeg er vel og mærke klar over, at der skal spares, men at det er det nære arbejde med børnene og de små institutioner, som ”administrationen” har lagt op til, at der skal spares på, er jeg ikke enig i og undres over. Jeg får ikke ”oplægget til udmøntning af eventuelle besparelsesforslag indenfor dagtilbudsområdet” til at stemme overens med Svendborgs værdier.

Der er lagt op til at omlægge 115 vuggestuepladser til dagplejepladser. For mig strider det imod Svendborg kommunes egne værdier om Læring og udvikling, at man vil omlægge pladser med uddannet personale til pladser med uuddannet personale.

Derudover lægger man op til ”slankning af ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet”, hvor man vil have 8-9 højtlønnede områdeledere og pædagogiske teamledere i stedet for de daglige ledere og souschefer. Dette kalder jeg ikke slankning, men opfedning af øverste ledelsesstruktur. Og hvad bliver der så af nærværet og den daglige kontakt med børn, forældre og personale. Her mener jeg, at kommunen går på kompromis med deres værdier om Trivsel. Det er ikke nok med et par timers ledelse om dagen til en institution, for uanset antallet af børn så er det vigtigt, at der er en direkte ledelse, som kan sætte rammerne for institutionen og være rollemodel for pædagogikken. Det kan aldrig blive lige så godt, hvis man har en områdeleder siddende i et andet hus og ”kun” har få timers reel ledelse om ugen. Det øger ikke trivslen. Derudover vil der med de 8-9 nye områder ikke være tillids- og sikkerhedsrepræsentant i hver institution, men en af hver tilknyttet til hvert område. Det styrker ikke trygheden for personalet.

Hvad er det for borgere der er i centrum her, det er i hvert fald ikke forældrene, det er heller ikke pædagogerne, og det er da slet ikke børnene.

Tredje punkt i ”oplægget til udmøntning af eventuelle besparelsesforslag indenfor dagtilbudsområdet” står der nedsættelse i tildeling af timer pr. barn. Det vil sige fyringer af pædagoger. Mindre tid med børnene. Ergo går det ud over Læring og udvikling. Vores børn vil kun blive passet i daginstitutionerne. Der vil ikke længere være tid til at udvikle børnenes sproglige, motoriske og sociale kompetencer. For vi skal jo lige huske på de skriftlige opgaver som læreplaner, dokumentation osv., der også ligger hos pædagogerne Det tager også tid fra børnene.

Et af forslagene (1A) til den nye dagtilbudsstruktur lægger op til, at alle de selvejende institutioner skal kommunaliseres. Og mon ikke det er med henblik på, at de derefter kan lukke nogle af institutionerne. Jeg sidder i bestyrelsen i den selvejende institution Børnebiksen. Vi har en leder ,der kan styre institutionens økonomi. Det vil sige vi har plus på kontoen ligesom mange af de andre selvejende institutioner og modsat mange kommunale institutioner. Jeg mener, man skal lade det være op til hver enkelt institution, hvor de vil spare, når der nu skal spares.

Forslagene om at omlægge dagtilbudsstrukturen i Svendborg til at have 8-9 områdeledere kan jeg ikke se vil gavne de selvejende institutioner, forældrene, personalet eller børnene. Men måske vil det gavne dagtilbudschef Birgit Lindberg. I så fald får hun færre ledere under sig og skal kun ”styre” 8-9 områdeledere i modsætning til de 22 dagtilbudsledere i dag.

Hvis der skal være helhed i opgaveløsningen, så lad os selv bestemme, hvilken struktur vi ønsker at arbejde med i den enkelte institution og hermed selv vælge, hvor besparelsen bedst kan tages i den enkelte institution.

Svendborg Kommune, pas på jeres egne værdier!

(Linda Tønder Raahauge, Svendborg, er pædagogstuderende og medlem af bestyrelsen i Børnebiksen).